Fundacja

Promyk słońca

Nowy model nauczania - Instrukcja techniczna

broszura dla ciebie​

NowyModel_3

Platforma edukacyjna Fronter, wykorzystywana w projekcie, charakteryzuje się ogromną elastycznością i łatwością w dostosowywaniu do specyficznych potrzeb użytkowników. W 3 części publikacji zaprezentowano jej uproszczoną wersję, specjalnie przygotowaną z uwzględnieniem głównych założeń projektowych.

Fronter otwiera swoim użytkownikom wirtualną szkołę z korytarzami i salami. Każda sala jest wyposażona w odpowiednie narzędzia. Dzięki tej publikacji użytkownicy mogą zapoznać się z poszczególnymi funkcjonalnościami programu.

Zobacz w formacie PDF

ISBN 978-83-938537-1-7
ISBN 978-83-938537-4-8

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pi-do-maili-nowe
Zamknij Menu