Atlas Dobrych Praktyk

Atlasdobrych praktyk okladkaAtlas Dobrych Praktyk to publikacja poświęcona aktywności organizacji pozarządowych i osobom z niepełnosprawnościami z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego. W gronie zaprezentowanych organizacji znalazła się również Fundacja Promyk Słońca.


"Samorząd województwa dolnośląskiego od lat wspiera zadania na rzecz poprawy warunków życia osób nie"pełnosprawnych i ich rodzin. Poprzez kampanię medialną "Nie ma barier" wpływamy na zmiany świadomościowe Dolnoślązaków w kwestii przełamywania stereotypów, integracji oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami.
Ciężka praca, motywacja, poprawa dostępności oraz zmiana świadomości społeczeństwa dają efekty, które z roku na rok zmieniają pozytywnie naszą rzeczywistość
(dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego).

"Atlas Dobrych praktyk stanowi zbiór pozytywnych przykładów aktywności środowiska osób niepełnosprawnych i bogactwa kapitału ludzkiego drzemiącego w tej grupie społecznej."
Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych
Atlasdobrych praktykspuistresci

Atlas Dobrych Praktyk jest dostępny również w Internecie: www.atlasdobrychpraktyk.pl.