Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji włączającej

Fundacja "nowoczesnetechnologie 3Promyk Słońca" na międzynarodowej konferencji „Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka

Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor Generalna Fundacji „Promyk Słońca” Anna Grabowska wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji włączającej. nowoczesnetechnologie 2Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka”, podczas której zaprezentowała projekt „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”.
Nasz innowacyjny sposób organizacji kształcenia i wspierania uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli UNESCO i Europejskiej Agencji na rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, którzy będą prezentować nasze rozwiązania jako przykład dobrej praktyki z Polski.

Konferencja odbyła się 26 listopada 2013 r. w Warszawie. Jej organizatorami byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych i Europejska Agencja na rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.pi-do-maili-nowe