Mamy 5 nowych przedszkoli!

Dzieci niepełnosprawne z terenów wiejskich mają trudniejszy dostęp do edukacji. Zazwyczaj nie uczęszczają do przedszkola, gdyż w pobliżu ich miejsca zamieszkania nie ma placówek, które zapewniłyby im właściwą opiekę. 

 logo5przedszkoli300

Stąd wziął się pomysł Fundacji na projekt, w ramach którego wybudowaliśmy przedszkola integracyjne w pięciu dolnośląskich wsiach: Iwinach, Kunicach, Ostroszowicach, Uciechowie i Rui. Placówki są w pełni wyposażone. Każde przyjąć może około 20 dzieci.

Pobierz broszurę.

Projekt budowy przedszkoli integracyjnych na terenach wiejskich zrealizowała Fundacja „Promyk Słońca” w partnerstwie z gminami: Siechnice, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów. Projekt zakończył się 30 listopada 2011 roku, w jego ramach wybudowano i uruchomiono pięć integracyjnych punktów przedszkolnych w miejscowościach: Iwiny, Ruja, Kunice, Uciechów i Ostroszowice. Lokalizacja obiektów została uzgodniona przez wszystkie strony projektu. Wybierając miejsca pod przedszkola, uwzględniono lokalne potrzeby i miejscowe warunki.

Każdy budynek ma powierzchnię 120 m2, wybudowany został na działce o powierzchni 1500 m2. Działki zostały udostępnione przez gminy, które pokryły również 30 proc. wydatków związanych z inwestycją. Przedszkola powstały według tego samego projektu, w jednolitej technologii szkieletowej, co pozwoliło na znaczącą oszczędność kosztów. Konstrukcja modułowa, a także indywidualna lokalizacja umożliwiają rozbudowę placówek w przyszłości, kiedy zaistnieje taka potrzeba.
  
W budynku znajduje się sala dydaktyczna o powierzchni ok. 40 m2 oraz dwie mniejsze sale rehabilitacyjne. Każde przedszkole zostało w pełni wyposażone. Na zagospodarowanym i ogrodzonym terenie wokół placówek urządzono plac zabaw. Do każdego z nowo wybudowanych punktów przedszkolnych uczęszczać może około 20 dzieci.

Co szczególnie istotne, przedszkola są przygotowane na przyjęcie dzieci z niepełnosprawnością. Budynki uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, są pozbawione barier architektonicznych. Zatrudniony w placówkach personel dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami. Dodatkowo, wsparcie specjalistów zapewnia Fundacja „Promyk Słońca, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Integracyjny charakter przedszkoli  jest dla nas bardzo istotny – mówi dyrektor Fundacji „Promyk Słońca”, Anna Grabowska. - Zależy nam na tym, by dzieci z niepełnosprawnością mogły uczęszczać do przedszkola razem ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, by nie były skazane na izolację społeczną, zostając w domu, lub dowożenie do tego typu placówek oddalonych od domu wiele kilometrów.

Staramy się, by oprócz zajęć dydaktycznych przedszkolaki miały zapewnioną opiekę specjalistów - logopedy, psychologa czy fizjoterapeuty,  co jest szczególnie istotne dla dzieci z dysfunkcjami.

Projekt budowy przedszkoli wpisuje się w wypracowany przez Fundację model kompleksowej pomocy dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością, na który składa się opieka medyczna, socjalna, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja. Takie spójne, zintegrowane działania umożliwiają stworzenie dziecku warunków do jak najpełniejszego rozwoju.

Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych na terenach wiejskich: Siechnice, Ruja, Kunice orz Dzierżoniów.


Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

·         Całkowita wartość projektu: 3 020 078,27 PLN

·         Dotacja ze środków Unii Europejskiej: 2 114 054,79 PLN

Termin realizacji: 13.11.2008 – 30.11.2011logo5przedszkoli