You are currently viewing Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny

Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny

Zobacz, jakie wsparcie oferuje

Obszar wsparcia

Oferujemy bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności – zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka.

  • stała opieka doradcy – terapeuty rodziny
  • indywidualny plan działań wspierających
  • konsultacje lekarskie z ginekologiem, genetykiem, neonatologiem, neurologiem, psychiatrą i in. (w zależności od potrzeb). Specjaliści udzielają informacji o charakterze rozpoznanej wady, dalszym postępowaniu i rokowaniach.
  • konsultacje z położną /doradcą laktacyjnym / fizjoterapeutą dotyczące opieki, pielęgnacji, usprawniania dziecka w warunkach domowych
  • opieka psychologiczna / psychoterapia
  • grupy wsparcia
  • doradztwo społeczno-prawne – spotkania z prawnikiem na temat ulg, świadczeń, uprawnień, sytuacji prawnej; pomoc w przygotowaniu pism, wniosków itp.
  • opieka wytchnieniowa

W razie potrzeby koordynujemy wsparcie dla dziecka i rodziny we współpracy z dolnośląskimi szpitalami, wiodącym ośrodkiem programu „Za życiem”, poradniami rodzinnymi, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjnymi, hospicjami.

Kontakt

Kontakt:

tel. 605 505 825  e-mail: dcwr@promykslonca.pl

Adres:

Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Powstańców Śląskich 193b, Wrocław