Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Wrocław 2022

Dorosłe osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mieszkańców Wrocławia, zapraszamy do skorzystania z usług asystencji osobistej.

Informacje o projekcie znajdziecie tutaj: https://www.promykslonca.pl/asystent-wroclaw-2022-2