Zapytania ofertowe na usługi realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem” w latach 2022-2026

Zapraszamy do składania ofert na usługi realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem” w latach 2022-2026.

Informacja o wyłonieniu wykonawców, którym powierzono realizacje usług w ramach programu „Za zyciem” w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego

Informacja dotycząca zapytania ofertowego