Bezpłatne warsztaty z zakresu wsparcia dzieci z chorobą onkologiczną i ich rodzin

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów ze szkół, poradni i przedszkoli oraz organizacje pozarządowe pomagające osobom z chorobą  onkologiczną  na bezpłatne warsztaty dotyczące wsparcia dzieci z chorobą onkologiczną  i ich rodzin realizowane w ramach naszego grantu  „MODEL DOM w Fundacji „Promyk Słońca”. Więcej informacji: https://www.promykslonca.pl/model_dom/