Zapraszamy na Magiczne Mikołajki 2023

Fundacja Promyk Słońca zaprasza dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z rodzicami do udziału w tegorocznym spotkaniu mikołajkowym.

Gdzie?

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Kiedy?

sobota 9.12.2023, godz. 10-14

Udział w wydarzeniu będzie możliwy wyłącznie po złożeniu w Fundacji wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz zaakceptowaniu Regulaminu wydarzenia (oba dostępne poniżej).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu będzie potwierdzany przez Organizatora wydarzenia.

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN SPOTKANIA MIKOŁAJKOWEGO FUNDACJI

 

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Bojo-Wyzujak

abojo@promykslonca.pl

tel. 71 795-09-51 / 603-503-396

Wydarzenie finansowane ze środków pozyskanych przez Fundację w ramach zbiórki 1,5%