Punkt Informacyjny Promyk Słońca- zapraszamy na cykl wywiadów informacyjnych z ekspertami (część 1).

Miło nam zakomunikować, że w ramach Punktu Informacyjnego dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, jak i ich rodzin i opiekunów, Fundacja Promyk Słońca opracowała i zrealizowała serię spotkań tematycznych (w formie wywiadów) z kluczowymi przedstawicielami podmiotów udzielających szerokiej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Zamysł na realizację  projektu stanowił niejako odpowiedź na stałą potrzebę aktualizowania i dostarczania komplementarnych informacji, nadrzędnych w odniesieniu do funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami.

To kompendium informacyjne w dostosowanej formie nagrań video porusza zagadnienia dotyczące m.in.:

 • procesu orzekania o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,
 • nowego świadczenia wspierającego oraz zmian w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wejdą w życie w 2024 r.,
 • miejsc i podmiotów, gdzie szukać i pozyskiwać aktualną wiedzę dotyczącą np. bezpłatnego wsparcia prawnego, instytucjonalnego czy źródeł dofinansowań do leczenia, zakupu sprzętów rehabilitacyjnych, ortopedycznych,
 • inicjatyw, nieodpłatnych programów wsparcia, w ramach których beneficjent może otrzymać określony zakres pomocy wspierający jego codzienne funkcjonowanie, leczenie czy rehabilitację, jak i ubiegać się o wsparcie asystenckie, wytchnieniowe obejmujące jego i członków rodziny.

Goście, którzy wzięli udział w projekcie to:

 • Pani Bożena Zimoch
  przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności we Wrocławiu
 • Pani Izabela Pawłowska
  przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu
 • Pan Andrzej Mańkowski
  dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Pan Jacek Gurbierz
  prawnik z Punktu Informacyjnego Fundacji „Promyk Słońca”

1. Temat spotkania: Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności

Dr Dominika Woźniewska rozmawia o orzekaniu z Bożeną Zimoch, przewodniczącą Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności we Wrocławiu.

Poruszane zagadnienia:

 • Jakie dokumenty należy złożyć, żeby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Jak wygląda procedura orzekania?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają osoby, które ubiegają się o orzeczenie?

2. Temat spotkania: Świadczenie pielęgnacyjne i wspierające

 

Alicja Bilińska rozmawia z Jackiem Gurbierzem, prawnikiem z Punktu Informacyjnego Fundacji „Promyk Słońca”, o nowym świadczeniu wspierającym oraz o zmianach w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wejdą w życie w 2024 r.

Poruszane zagadnienia:

 • Czym jest świadczenie wspierające?
 • Komu przysługuje?
 • Jak wybrać między świadczeniem pielęgnacyjnym a wspierającym?

 

Wywiad powstał w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Gminy Wrocław/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.