Razem w pełni sprawni - dobre praktyki w szkole i jej otoczeniu

Konferencja RAZEM W PEŁNI SPRAWNI – DOBRE PRAKTYKI W SZKOLE I JEJ OTOCZENIU
Wrocław, 10 grudnia 2013 r., hotel Mercure Panorama, pl. Dominikański 1.

Konferencja adresowana była do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, terapeutów zainteresowanych formami pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Obok sesji wykładowej w ramach konferencji odbyły się warsztaty z zakresu różnych metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami.

Konferencja była podsumowaniem projektu „Razem w pełni sprawni”, którego uczestnicy wspólnie poszukiwali rozwiązań:

• jak stać się nowoczesną szkołą, przyjazną osobom niepełnosprawnym,
• jak przezwyciężać obawy i zahamowania uczniów przed niepełnosprawnością,
• jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością,
• jak pracować z zespołem zróżnicowanym pod względem potrzeb i możliwości edukacyjnych,
• jak przeciwdziałać objawom wypalenia zawodowego,
• jak radzić sobie z presją społeczną wywieraną na szkoły przez rodziców, władze oświatowe, władze lokalne, media etc.

logo nie_ma_barier           logotyp-dolny-slask            promyk-soca5-z-fundacja

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

PROGRAM KONFERENCJI


9.30 – 10.00

Otwarcie konferencji
Radosław Mołoń - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Prof. dr hab. Mark Woźniewski – Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji „Promyk Słońca”

Rozdanie dyplomów szkołom uczestniczącym w projekcie „Razem w pełni sprawni”.
Sesja I
10.00  – 10.25

To nie ONI, to MY ludzie tacy jesteśmy. Inkluzja jako kultura – wzajemność i wymiana w świecie o zróżnicowanej kondycji ludzkiej. Podsumowanie projektu „Razem w pełni sprawni.   
dr Rozalia Ligus, Fundacja „Promyk Słońca”
10.25 – 10.45

Różnorodność w klasie. Jak współpracować z rodzicami uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych?
Ewa Materka, Zespół Szkół nr 11 we Wrocławiu
10.45 – 11.05

Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole.
dr Małgorzata Oleniacz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
11.05 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.15 Warsztaty  - I tura
Warsztat 1

Terapia ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się.
Prowadząca: Izabela Fajkowska – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
Warsztat 2

Techniki koncentrujące uwagę, wizualizacja i uważność MBSR jako nowa jakość w pracy z dziećmi i rozwoju osobistym.
Prowadząca: Wielisława Wasyłew-Zwierz  - psycholog, artysta plastyk; terapeuta  i szkoleniowiec; zajmuje się rozwojem osobistym.
Warsztat 3

Elementy pedagogiki Marii Montessori w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.        
Prowadzące:
dr Grażyna Siarkiewicz -  specjalista pedagogiki M. Montessori w Przedszkolu Integracyjnym „Promyk Słońca”; nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Paulina Oleńczak - pedagog specjalny, terapeuta SI, nauczyciel wspomagający w Przedszkolu Integracyjnym „Promyk Słońca”
Katarzyna Szczepanowska – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający w Przedszkolu Integracyjnym „Promyk Słońca”
Warsztat 4

EEG-Biofeedback i RSA w terapii dzieci z dysfunkcjami.
Prowadząca:  Irena Martynowa – terapeuta, trener EEG-biofeedback i RSA;
Warsztat 5

Usprawnianie w działaniu wg wybranych metod rehabilitacji. Jak pomagać, by nie szkodzić?
Prowadzące:
Ewa Poznar - fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath
Agnieszka Ptak - fizjoterapeuta, terapeuta metody Vojty
Warsztat 6

Opóźnienie neurorozwojowe a specyficzne trudności w nauce na podstawie wybranych odruchów (wg koncepcji Sally Goddard).
Prowadzące:
Bogna Stępień Błachowiak - mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuta NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, neurorozwoju, trener metody integracji odruchów wg Sally Goddard
Aleksandra Skubel - mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuta NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, neurorozwoju, trener metody integracji odruchów wg Sally Goddard
Warsztat 7

Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie
Prowadząca: Beata Wacławowicz – pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny
13.15 – 13.45 Przerwa
13.45 – 15.15 Warsztaty  - II tura
Każdy uczestnik konferencji wybiera 2 spośród 7 wyżej wymienionych warsztatów