Sympozjum "Dysfunkcje narządu ruchu u dzieci"

IMG 974214 listopada 2013 roku w hotelu Mercure Panorama przy pl. Dominikańskim 1 we Wrocławiu odbyło się zorganizowane przez Fundację "Promyk Słońca" sympozjum  "Dysfunkcje narządu ruchu u dzieci - zastosowanie metod oraz ich łączenie w kompleksowej rehabilitacji medycznej".
Sympozjum otworzyła o 9.00 dr Adriana Pietraszkiewicz, Dyrektor Fundacji "Promyk Słońca" ds. medycznych, która przywitała referentów oraz zgromadzonych gości.
Pierwsze wystąpienie - profesora Marka Woźniewskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji, było poświęcone znaczeniu kompleksowej rehabilitacji medycznej. Pan Profesor szczegółowo przedstawił stan badań naukowych nad przedmiotem sympozjum, zaznaczając między innymi, że najbardziej wiarygodne prace naukowe, będące podstawą rehabilitacji opartej na faktach, stanowią jedynie niewielki ułamek całego dorobku w tej dziedzinie, a jeszcze mniej prac przedstawia wyniki łączenia różnych metod rehabilitacji.
Na pytania postawione w wykładzie otwierającym sympozjum próbowali odpowiedzieć prezentujący rozmaite metody rehabilitacji dysfunkcji ruchowych u dzieci specjaliści z zakresu różnych metod rehabilitacyjnych. Wykład dr Agnieszki Stępień  z Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie był poświęcony zastosowaniu metody PNF z elementami terapii manualnej w przypadku skolioz nerwowo-mięśniowych u dzieci. Jako druga głos zabrała dr Małgorzata Fuchs, która przedstawiła różne aspekty zastosowania metody Vojty u wcześniaków, wspomaganej przez Kinesiology Taping, czyli dynamiczne plastrowanie. Trzeci wykład poprowadziła terapeutka z Niemiec, Martina Schindler, instruktorka IPNFA, terapeutka rodzinna. Wokół tematu "Kontrola oczu, głowy i ręki w dysfunkcjach aparatu ruchu u dzieci wywołanych schorzeniami wrodzonymi lub infekcjami" zbudowała żywą dyskusję na temat diagnostyki, doboru metod i granic terapii. instruktorka NDT Bobath Liliana Klimont zajęła sie w swoim wystąpieniu stymulacją rozwoju niemowląt z wczesnym uszkodzeniem mózgu w koncepcji NDT Bobath i integracji sensorycznej.
Po przerwie obiadowej zgromadzeni goście z zainteresowaniem wysłuchali dr Marianny Białek, instruktorki i współautorki metody FITS - Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz, która w bogato ilustrowanym slajdami wystąpieniu zaprezentowała możliwości terapii skolioz idiopatycznych z wykorzystaniem taśm mięśniowo-powięziowych wg Myersa. Następnie głos zabrał Ireneusz Hałas, który pokazał możliwości plastrowania dynamicznego - Kinesiology Taping u dzieci usprawnianych metodą NDT Bobath i Vojty. W kolejnym wystąpieniu ponownie można było zobaczyć i usłyszeć gości zagranicznych - tym razem był to Filip Jevic, a następnie Katerina Medunkova, którzy opowiedzieli o oddziale przeszczepów kliniki Motol w Pradze, gdzie rocznie wykonywanych jest kilkadziesiąt przeszczepów szpiku kostnego u dzieci, i o możliwościach prowadzenia rehabilitacji  w warunkach ścisłego modelu aseptycznego. Ostatnie wystąpienie - Justyny Sadowskiej, specjalistki rehabilitacji ruchowej, instruktorki i terapeutki terapii kraniosakralnej - traktowało o możliwościach wykorzystania terapii czaszkowo-krzyżowej jako uzupełnienia znanych metod rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Po każdym wykładzie goście mieli możliwość zadania referentowi pytań, wyrażenia swojej opinii, ewentualnych wątpliwości. Prowadzący sympozjum prof. Marek Woźniewski, sam również korzystający z tej możliwości, skrzętnie pilnował przestrzegania ram czasowych, dzięki czemu wszyscy referenci maksymalnie wykorzystali przeznaczony dla nich czas, a sympozjum zostało zamknięte zgodnie z planem o 17.30.
Uczestnicy sympozjum otrzymali nr 17 Zeszytów Naukowych, zawierający streszczenia wszystkich wystąpień. W krótkiej przerwie na kawę mogli też zapoznać się z aktualną ofertą księgarni internetowej Fundacji.

Galeria zdjęć