Otwarcie nowych placówek

22 października 2009 zostały uroczyście otwarte dwie nowe placówki dla dzieci – Publiczne Integracyjne Przedszkole „Promyk Słońca” i Integracyjny Żłobek „Promyk Słońca”. 

Placówki zostały poświęcone Biskupa Edwarda Janiaka oraz Biskupa Ryszarda Bogusza – Biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wstęgę przecięli Krzysztof Czaja, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Dominik Golema, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM we Wrocławiu, Anna Szarycz – Dyrektor Wydziału Zdrowia UM we Wrocławiu oraz Andrzej Mańkowski, Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dzieci wręczyły zaproszonym gościom własnoręcznie przygotowane upominki i zaśpiewały piosenki. 

Funkcjonujący do tej pory w budynku Centrum „Promyk Słońca” przy ul. Swobodnej 8a żłobek został przeniesiony do świeżo wyremontowanego budynku przy ul. Manganowej 10. Przedszkole zostało utworzone w siedzibie oddziału Fundacji, w dobudowanym skrzydle budynku. Obydwie placówki są w pełni dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Swoje podwoje dla wychowanków otworzyły już we wrześniu.  

Przybyłym Gościom oraz wszystkim tym, którzy swoją życzliwością i pomocą przyczynili się do powstania obydwu placówek, a nie mogli być z nami w tym uroczystym dniu – serdecznie dziękujemy. 

 

Zarząd Fundacji„Promyk Słońca”Image

Budynek Integracyjnego Żłobka przy ul. Manganowej 10 we Wrocławiu


Image

Wejście do Publicznego Przedszkola Integracyjnego w budynku Centrum Diagnostyczno-Rozwojowego przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu


Image

Przecięcie wstęgi w Integracyjnym Żłobku "Promyk Słońca". Andrzej Mańkowski, dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Image

Przecięcie wstęgi w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym "Promyk Słońca". Dominik Golema, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM we Wrocławiu i Krzysztof Czaja, Dyrektor Wydziału Edukacji UM we Wrocławiu

Image

Poświęcenie Przedszkola "Promyk Słońca". Biskup Edward Janiak, Biskup Ryszard Bogusz i Dyrektor Fundacji "Promyk Słońca" Henryk MikorskiImage

Spotkanie w sali wykładowej Centrym Diagnostyczno-Rozwojowego "Promyk Słońca".


Image

Występ przedszkolaków


Image

Zabawa w Żłobku