Pożegnanie

24 stycznia 2011 r. zmarł prof. dr hab. Jan Pellar –pediatra i kardiolog, społecznik, ceniony naukowiec o uznanym dorobku, wybitny lekarz i organizator opieki nad dzieckiem na terenie Dolnego Śląska, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń pediatrów, wieloletni Prezes Fundacji „Promyk Słońca”.


Profesor Jan Pellar (1934-2011) całe zawodowe życie poświęcił dzieciom. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika I katedry Pediatrii i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologi Akademii Medycznej we Wrocławiu.  Był autorem i współautorem 200 publikacji naukowych z dziedziny pediatrii i kardiologii dziecięcej. Laureatem 3 indywidualnych nagród ministerialnych za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i na rzecz ochrony zdrowia w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym. Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego, wiceprezes i prezes Zarządu Głównego, Członek Towarzystw: Kardiologicznego, Hematologicznego, International Pediatric Assoccition, Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde. Organizowł m.in. przychodnię dziecięcą w Kudowie i kardiologiczną we Wrocławiu, Klinikę Kardiologiczną i wydział pielęgniarstwa w AM Wrocław.  Był współzałożycielem Finland Alumni Association, Towarzystwa Naukowego „Societas Humboldtiana Polonorum”, Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.


Profesor Pellar był laureatem prestiżowej nagrody Oskar Pediatrii oraz Nagrody im. ks. Leopolda Otto. Twierdził, że „pediatra jest także lekarzem społecznym bądź powinien się nim stać”. Wierny tej zasadzie, każdy krok na swojej ścieżce zawodowej i naukowej stawiał z myślą o dobru niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin, a także tych, którzy swoją codzienną pracę poświęcają ich leczeniu i rehabilitacji – lekarzom, terapeutom i pedagogom. Zaangażowanie Pana Profesora w pracę na rzecz dzieci pozostanie dla nas wzorem i natchnieniem. Dołożymy wszelkich starań, by kontynuować Jego dzieło.