Fundacja „Promyk Słońca” laureatem Superlodołamacza 2014

Statuetka lodolamacz2014 3 malyW konkursie Lodołamacze 2014 Fundacja Promyk Słońca zdobyła tytuł Super Lodołamacza w regionie dolnośląsko-opolskim.

Anna Grabowska, Dyrektor Generalna Fundacji „Promyk Słońca”, odbierając statuetkę i dyplom Super Lodołamacza 2014, zadedykowała tę nagrodę dzieciom, które w działalności Fundacji są najważniejsze, a także ich rodzicom, pierwszym i najważniejszym terapeutom, zasługującym na ogromne uznanie za ich trud, codzienną pracę i upór  w dążeniu do celu. Słowa podziękowania zostały skierowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji pomocowych i osób publicznych,  organizacji pozarządowych i szkół – tych, ktorzy nie tylko tworzą podatny grunt dla inicjatyw takich organizacji jak Fundacja Promyk Słońca, ale też aktywnie włączają się w ich codzienne działania. Na koniec pani Dyrektor podziękowała też całemu zespołowi Fundacji za zaangażowanie, inwencję i zapał, z jakim realizowane są liczne projekty i codzienne działania. „Moi drodzy, to Wasz sukces, to Wasza zasługa” – zakończyła.