Badania logopedyczne. Wystawianie pisemnych opinii.

promyk bez samochoduLogopeda

przyjmuje w Centrum Dagnostyczno-Rehabilitacyjnym "Promyk Słońca" we Wrocławiu, ul. Swobodna 8a
w piątki w godzinach 9.00-14.00, w ramach wizyt płatnych.Diagnoza neurologopedyczna dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy (90-120 min) z opinią
obejmuje:
- diagnozę nominalną
- diagnozę operacyjną:

cz.1: poziom rozumienia języka, zakres słownictwa czynnego i biernego, opanowanie reguł gramatycznych, mowa opowieściowa, kompetencje komunikacyjne, sprawność aparatu artykulacyjnego, stan oddechu i głosu
cz. 2: rozumienie poleceń prostych i złożonych, rozumienie zjawisk, zakres pojęć, orientacja czasowo – przestrzenna, kompetencje poznawcze (percepcja, pamięć, myślenie przyczynowo – skutkowe i konstrukcyjne, czytanie, pisanie), kompetencje społeczne, stan emocjonalny.


Specjalistyczna diagnoza neurologopedyczna:
* dzieci  z opóźnionym rozwojem mowy
* zaburzeń mowy i myślenia u osób autystycznych i z zespołem Aspergera
* zaburzeń mowy i myślenia u osób upośledzonych
* zaburzeń mowy i myślenia u osób z wadami genetycznymi
* zaburzeń mowy i myślenia z dziecięcym porażeniem mózgowym
* diagnoza osób z afazją i dyzartrią
* rozpoznanie  wad wymowy
* rozpoznanie typów jąkania i niepłynności mowy