Rekrutacja do Żłobka Integracyjnego "Promyk Słońca"

DSC01518Zgłoszenia do Niepublicznego Integracyjnego Żłobka „Promyk Słońca” są przyjmowane od 2 czerwca do 14 czerwca 2017 roku. Lista przyjętych dzieci pojawi się we wtorek 27 czerwca 2017 roku. A już 10 czerwca 2017 roku w naszym żłobku przy ul. Manganowej we Wrocławiu dzień drzwi otwartych. Zapraszamy!


Rekrutacja do Niepublicznego Integracyjnego Żłobka „Promyk Słońca” odbywa się na takich samych zasadach jak do żłobków publicznych. Zasady te stosuje się odpowiednio, zgodnie z zarządzeniem nr 6644/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31.03.2017 roku.

Do Niepublicznego Integracyjnego Żłobka "Promyk Słońca" można zgłaszać dzieci, które  1  września  2017 r. będą miały ukończone  co najmniej  20  tygodni  życia  i  posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.

Ilość wolnych miejsc: 37

Harmonogram rekrutacji:
   
Przyjmowanie wniosków/zgłoszenia dziecka do żłobka na rok żłobkowy 2017/2018: 2 czerwca - 14 czerwca 2017 r. w godzinach 10.00-15.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji w żłobkach w sposób ogólnie przyjęty: 27 czerwca 2017 r.
Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2017/2018: 28 czerwca - 7 lipca 2017 r.
Wywieszenie list dzieci przyjętych do żłobka z podziałem na grupy: 30 sierpnia 2017 r.


Szczegóły rekrutacji oraz formularze do pobrania znajdują się pod adresem:

http://bip.um.wroc.pl/artykul/188/27133/rekrutacja-do-zlobkowPrzypominamy, ze na 10 czerwca zaplanowaliśmy w naszym żłobku Drzwi Otwarte, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.