Od czego zależy sukces dziecka? Kompetencje bazowe – nowe podejście w diagnozie, terapii i wspieraniu rozwoju.

IMG 20161017 10002017 października we Wrocławiu odbyła się konferencja "Od czego zależy sukces dziecka? Kompetencje bazowe" o nowych trendach w organizacji wsparcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozmawiano także o nowatorskich metodach pracy z dziećmi w świetle wyników najnowszych badań naukowych. Punktem wyjścia do rozważań i dyskusji były kompetencje bazowe, ważne dla nauki szkolnej i rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka. Podczas wykładów i dyskusji próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania:
  • jak we wczesnym okresie rozpoznać  nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka?
  • które kompetencje są kluczowe z punktu widzenia rozwoju i przyszłych osiągnięć edukacyjnych dziecka?
  • dlaczego kompetencje wykonawcze mają kluczowe znaczenie w diagnozie dziecka?
  • dlaczego wspomaganie kompetencji bazowych powinno być celem pracy nauczyciela?
  • jak można stymulować rozwój dziecka w zakresie kompetencji bazowych?

Przedstawiono również nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zorientowaną na wspomaganie rozwoju funkcji wykonawczych.