Cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych

art-teacher-clipart-17Zgodnie z podstawą programową przedszkole spełnia trzy główne funkcje: opieka, wychowanie i uczenie.  Nauczyciele przedszkolni powinni stale się kształcić i zdobywać nowe umiejętności, np. na szkoleniach dla nauczycieli przedszkolnych.
Tematy szkoleń
 • Zapobieganie agresji w przedszkolu
 • Budowanie relacji z rodzicami dziecka w wieku przedszkolnym
 • Wykorzystanie metody doświadczeń i eksperymentów w przedszkolu
 • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym
 • Edukacja plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym
 • Metodyka prowadzenia zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
 • Elementy logopedii dla nauczycieli przedszkola
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
 • Metody aktywizujące przedszkolaka
 • Wykorzystanie internetu i multimediów w edukacji przedszkolnej
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci
 • Elementy pracy nad rozwojem mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Elementy pracy terapeutycznej z dziećmi grupy ryzyka dysleksji
 • Elementy pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedszkolu
 • Stymulacja audio-psycho-lingwistycznej metodą prof. A.A. Tomatisa
 • Wykrywanie zaburzeń rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Podstawy muzykoterapii w przedszkolu
 • Elementy edukacji muzycznej w przedszkolu


Terminy, szczegóły i zapisy w zakładce: Kursy i konferencje