Zajęcia grupowe: wieloprofilowa stymulacja rozwoju

IMG 0926Dzieci, które przychodzą do Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego Fundacji "Promyk Słońca" na terapię indywidualną, uczestniczą również w zajęciach grupowych, oferowanych w nowej formule.

Grupowy program stymulacji rozwoju zakłada, że dziecko jest nierozłączną całością, dlatego praca z nim wymaga zintegrowanego podejścia. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę – psychologów, rehabilitantów, pedagogów specjalnych, logopedów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Nasi specjaliści pracują z dziećmi w małych  grupach wiekowych, realizując program dostosowany do szerokiego spektrum ich potrzeb.
O zaletach terapii grupowej można pisać wiele: niesie ona korzyści zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Praca w grupie sprawia większą przyjemność, motywuje, inspiruje.
Nasze zajęcia  łączą różne formy ćwiczeń, uwzględniając elementy rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, relaksacji, a także aspekty psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne.

Zintegrowane oddziaływanie na dziecko ma na celu polepszenie jego sprawności  w zakresie:
•    komunikacji i uspołecznienia,
•    koordynacji wzrokowo-ruchowej,
•    kontroli postawy i ruchów lokomocyjnych,
•    napięcia mięśniowego,
•    orientacji w czasie i przestrzeni oraz odczuwania własnego ciała,
•    nabywania doświadczeń sensorycznych,
•    funkcji wykonawczych,
•    koncentracji uwagi i pamięci,
•    spostrzegawczości,
•    percepcji słuchowej,
•    twórczego myślenia,
•    kontroli emocji,
•    relaksacji.

W trosce o naszych najmłodszych pacjentów zaproponowaliśmy zajęcia, w których dzieci uczestniczą wraz z rodzicami.