Międzynarodowa Konferencja „Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – nowe trendy w diagnostyce i terapii”

P516386316 maja 2016 r. we wrocławskim hotelu Ibis Styles odbyła się organizowana przez Fundację „Promyk Słońca” Międzynarodowa Konferencja „Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – nowe trendy w diagnostyce i terapii”.
W kongresie skierowanym do specjalistów, zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, uczestniczyło blisko 300 osób. Wygłoszono łącznie 11 wykładów, w trakcie których przedstawione zostały nowatorskie koncepcje i trendy w diagnozowaniu oraz leczeniu dzieci z zaburzeniami rozwoju. Prelegentami byli zarówno polscy, jak i zagraniczni wykładowcy, a całe spotkanie poprowadziła dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz.

Podczas konferencji ogłoszone zostały wyniki konkursu „Innowacje na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia osób z dysfunkcjami”, którego Laureatem zostali pracownicy Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji Informatyki Politechniki Gdańskiej pod przewodnictwem kierownika katedry prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego za stworzenie innowacyjnego Systemu „CyberOko”. Na ręce Kierownika Projektu przekazany został pamiątkowy dyplom oraz główna nagroda - czek o wartości 10 tys. zł.

Wszystkim Uczestnikom i Prelegentom dziękujemy za udział w konferencji.