Rekrutacja do Przedszkola Integracyjnego "Promyk Słońca"

IMG 0751-malyTrwa nabór do Publicznego Przedszkola Integracyjnego "Promyk Słońca". Rekrutacja dotyczy Publicznego Przedszkola Integracyjnego "Promyk Słońca" przy ulicy Swobodnej 8a oraz dwóch oddziałów przy ulicy Manganowej 10.


Drodzy Rodzice,

przed Wami bardzo ważna decyzja: wybór przedszkola dla Waszego dziecka, pierwszej placówki w długim szeregu instytucji edukacyjnych, z którymi będzie mieć do czynienia przez najbliższe kilkanaście lub więcej lat.

Ten wybór jest tak istotny, ponieważ dotyczy okresu intensywnego rozwoju dziecka, który wpływa na całe jego późniejsze życie.

Wybierając Publiczne Integracyjne Przedszkole Fundacji Promyk Słońca możecie być pewni, że 1 września 2016 roku na Wasze dziecko będzie czekać:

•    przyjazne przedszkole w centrum miasta
•    opieka personelu o wysokich kwalifikacjach
•    odpowiednio wyposażone sale
•    możliwość prowadzenia zajęć terapeutycznych przez wysokiej klasy specjalistów
•    atmosfera pełna szacunku, otwartości i życzliwości, w której każde dziecko może czuć się dobrze
•    doskonałe warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego
•    nauka samodzielności i odpowiedzialności w bezpiecznym otoczeniu
•    bogaty program kulturalny i edukacyjny
•    propagowanie zachowań prozdrowotnych

DSCF4011 IMG 2297


Przedszkole „Promyk Słońca” jest miejscem, w którym panuje atmosfera szacunku i tolerancji, w którym zapewniamy warunki do optymalnego rozwoju. Integracyjny charakter naszej placówki sprzyja kształtowaniu empatii, zrozumienia, otwartości na inność, szczególnych zachowań prospołecznych.

IMG 3365 P6025604


Wielką wagę przykładamy do współpracy z rodzinami naszych podopiecznych. Nie sprowadzamy roli Rodziców do przywożenia i odbierania dzieci z przedszkola. Systematycznie informujemy o tym, jak dziecko funkcjonuje w przedszkolu, angażujemy Rodziców w życie placówki. Utrzymujemy regularny kontakt wykorzystując tradycyjne drogi komunikacji oraz nowoczesne technologie.
Wysokie kwalifikacje sztabu specjalistów zatrudnionych w naszym Centrum umożliwiają indywidualne podejście do każdego dziecka i zaspokojenie jego szczególnych potrzeb.

 DSC2178 P6025605

Edukacja naszych podopiecznych odbywa się zgodnie z podstawą programową MEN. Rodzice mogą być więc pewni, że opuszczając przedszkole ich dziecko będzie umiało to wszystko, co jest niezbędne, by przystąpić do nauki w szkole. Realizujemy również autorskie programy edukacyjno-wspierające.

P602561413  


Dzieci ze specjalnymi potrzebami otaczamy specjalną opieką i wsparciem terapeutycznym.
Stosujemy:
  • elementy pedagogiki Marii Montessori, zgodnie z którą każde dziecko jest inne i powinno się rozwijać zgodnie z indywidualnym planem rozwoju.
  • opracowaną przez prof. M. Bogdanowicz Metodę Dobrego Startu: jednym z jej założeń jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania,
  • elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która traktuje ruch jako narzędzie wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju
  • symultaniczno-sekwencyną naukę czytania metodą J. Cieszyńskiej
  • elementy metody Klanzy, sprzyjającej rozwojowi osoby, grupy, społeczności, w atmosferze wzajemnej, życzliwej współpracy
  • alternatywne sposoby komunikacji (PECS, Makaton, piktogramy, elementy języka migowego), dzięki czemu także dzieci z deficytami sensorycznymi czują się u nas komfortowo i uczestniczą w życiu przedszkolnej społeczności
  • elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, których celem jest wspomaganie pamięci, wydolności mózgu, koordynacji motoryki ciała, a zwłaszcza współpracy dłoni ze zmysłem wzroku.
  • elementy metody Knillów, wspomagającej ogólny rozwój dziecka, przeznaczonej dla dzieci o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej
  • programy wspomagające rozwój zmysłów, np. wzory i obrazki M. Frostig i D. Horne
  • programy przygotowujące do nauki szkolnej


W naszym przedszkolu nie ma miejsca na nudę. Prócz realizacji podstawy programowej i innych zadań edukacyjnych nasi podopieczni uczestniczą w licznych wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i społecznych, odbywających się zarówno w samym przedszkolu, jak i poza jego murami. Przedszkolne sale przekształcają się w sceny i widownie teatralne, sale koncertowe, galerie wystawiennicze. Odwiedzają nas artyści, pisarze, dziennikarze, historycy, a także strażacy czy policjanci, którzy opowiadają o swojej pracy.

W ramach licznych wycieczek nasi podopieczni poznają też miasto i jego główne atrakcje, których we Wrocławiu nie brakuje. Chodzimy do kina, teatrów, filharmonii, do opery, odwiedzamy rozmaite muzea, galerie, domy kultury, a także wyższe uczelnie. Współpracujemy ze szkołami, pamiętając o tym, że do tych właśnie placówek trafią dzieci po zakończeniu przedszkolnej edukacji.

Przywiązujemy wielką wagę do zdrowego żywienia i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Uwzględniamy zalecenia dotyczące diety naszych podopiecznych. W ramach zajęć uczymy się przyrządzać zdrowe przekąski.

Pielęgnujemy tradycje i święta rodzinne, organizując Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, wspólnie zasiadając do wigilijnego i wielkanocnego stołu. Świętujemy urodziny w grupie. Dzieci przygotowują zarówno upominki dla swoich bliskich, jak i przedmioty sprzedawane na świątecznych kiermaszach dobroczynnych. Uczymy się wspierać tych, którzy potrzebują pomocy, na przykład zbierając plastikowe nakrętki. Między innymi w ten sposób kształtujemy zachowania proekologiczne.

Zobacz, jak nasze przedszkolaki przygotowywały się do Bożego Narodzenia 2015:


Publiczne Integracyjne Przedszkole Fundacji „Promyk Słońca”
– najlepsze miejsce dla Twojego dziecka.

Serdecznie zapraszamy!
Dokumenty można pobierać od godziny 8:00 w siedzibie Przedszkola przy ul. Swobodnej 8A, wejście A, pokój nr 1, lub skorzystać z załączonych poniżej:

Regulamin
Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Integracyjnego "Promyk Słońca"  
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych  
Oświadczenie o miejscu złożenia rocznego zeznania podatkowego  
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w pokoju nr 1, przy ul. Swobodnej 8a, budynek A, wejście koło apteki.