Aniołkowe granie 2017

Aniołkowe głównePrzedszkole "Promyk Słońca" wzięło udział 13. edycji akcji charytatywnej na rzecz dzieci z pieczy zastępczej "Aniołkowe granie". Od grudnia 2016 roku zbieraliśmy słodycze, gry dydaktyczne, upominki dla Mai i Andżeliki.


Koncert charytatywny „Aniołkowe granie” jest organizowany jest  przez Przedszkole nr 31, Przedszkole nr 56 „Niezapominajka” i Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania. Założeniem jest integracja środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie wśród społeczeństwa idei rodzicielstwa zastępczego. Projekt również ma wymiar edukacyjny, już wśród najmłodszych ma zaszczepić chęć pomagania innym, uczulić na krzywdę.

W tym roku akcja odbywała się po raz trzynasty, a pierwszy raz brały w niej udział placówki nie tylko z Wrocławia. Dla naszego przedszkola było to pierwsze spotkanie z „Aniołkowym graniem”. Reprezentował nas Kacperek z gr VI.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za zebrane prezenty. Dziewczynki były bardzo zadowolone.

Tak o "Aniołkowym graniu" opowiadają jego organizatorki:
https://www.youtube.com/watch?v=fe6yNEzsQkw