Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Przetarg: Dostawa ultrasonografu na potrzeby Fundacji Promyk Słońca Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne

Zobacz czego dotyczy ten przetarg

Opis przetargu

 Dostawa ultrasonografu na potrzeby Fundacji Promyk Słońca Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne.

CPV 33112200-0.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania oferty:

  • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w oddziale Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Swobodnej 8a, 50-088 Wrocław budynek B, V piętro, Sekretariat, nie później niż dnia 15.11.2018r. do godz. 15.00

Załączniki: