W tegorocznej edycji konkursu naukowego wyłoniono laureatkę w kategorii prac doktorskich. Została nią dr nauk humanistycznych Marta Wiśniewska, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, autorka pracy zatytułowanej  "Profile sensoryczne dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 3-10 lat. Diagnoza i wskazania do terapii". Promotorką pracy jest dr hab. prof. APS Joanna Głodkowska.


Pani doktor Marta Wiśniewska na podstawie własnych doświadczeń oraz literatury opracowała narzędzie badawcze, umożliwiające dokonanie oceny funkcjonowania sensorycznego dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Jest to Skala Profilu Sensorycznego, narzędzie, którego wyniki są niezależne od czasu i warunków badania. Zarówno pod względem rzetelności, jak i trafności SPS spełnia warunki stawiane tego rodzaju testom. Na podstawie opracowanej skali Autorka dokonała oceny profilów sensorycznych dzieci z zaburzeniami w rozwoju. W badaniach wzięły udział dzieci z zespołem Downa, z autyzmem oraz z zepołem Aspergera. Grupę kontrolną stanowiły dzieci prawidłowo rozwijające się.
W ramach rozprawy Autorka dokonała również przeglądu koncepcji zaburzeń integracji sensorycznej oraz badań empirycznych w tym zakresie, odwołując się przy tym do szeregu publikacji anglojęzycznych. Trzecia część pracy doktorskiej zawiera wskazania do diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju, niezwykle cenne z punktu widzenia wczesnej interwencji z uwzględnieniem perspektywy integracji sensorycznej.

W kategorii "Praca magisterska" oraz "Publikacja naukowa" nagród nie przyznano.

O konkursie

Laureatce tegorocznego konkursu naukowego serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów zawodowych!