Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Przetarg: Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni – sanitariatów, na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych wraz z holem w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz czego dotyczy ten przetarg

Opis przetargu

Prace modernizacyjne pomieszczeń przychodni – sanitariatów, na I i II piętrze oraz modernizacja klatek schodowych wraz z holem w budynku niskim i wysokim Przychodni Fundacji Promyk Słońca w formule zaprojektuj i wybuduj.

CPV 45000000-1, 71240000-2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania oferty:

  • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w oddziale Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Swobodnej 8a, 50-088 Wrocław budynek B, V piętro, Sekretariat, nie później niż dnia 20.11.2018r. do godz. 15.00

Załączniki: