Wystawa "Ty i ja"

Wystawa w ramach projektu "Dziecko z niepełnosprawnością w szkole/przedszkolu ogólnodostępnym - kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej"


 
Autorami zdjęć są Justyna Kołodziej, Artur Zdanewicz, Patrycja Darian i Sylwia Waczko.