Działalność Fundacji

Dziecko z zaburzeniem rozwoju wymaga kompleksowych, wielospecjalistycznych działań na płaszczyźnie medycznej, edukacyjnej i społeczno-prawnej. Dopiero taka zintegrowana pomoc przynieść może najlepsze efekty w postaci poprawy funkcjonowania, daje też szanse na to, że w wielu przypadkach nieprawidłowości rozwojowe nie będą się pogłębiały. 

Fundacja "Promyk Słońca" realizuje model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną poprzez aktywność w następujących obszarach:
  • Wczesna diagnostyka
  • Rehabilitacja
  • Opieka
  • Edukacja
  • Wczesne wspomaganie rozwoju
  • Wsparcie dla rodziców i opiekunów
  • Kampanie społeczne
  • Szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów
  • Badania naukowe 
  • Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego w celu wypracowania spójnych, systemowych rozwiązań na rzecz dziecka niepełnosprawnego 

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA

Pobierz folder>>

Podziękowania>>

Wesprzyj nas