Fundacja

Promyk słońcA

Wyniki naboru asystentów

w ramach projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska" nr RPDS.09.02.01-02-0022/16-00

na stronę horyzont

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia była realizacja usług w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców powiatu wrocławskiego w okresie średnio 13 miesięcy od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 listopada 2019 r.
Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością, uczestników projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”, mieszkańców okolic Kątów Wrocławskich i okolic Siechnic.

Wyniki konkursu

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymanych ofert oraz lista wybranych w ramach konkursu Oferentów zamieszczone zostały w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1138113

Informacji udziela: Anna Jeżowska-Siwek lub Aleksandra Bojo, tel. 71 7950 951, e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Zamknij Menu