Fundacja
Promyk słońcA

"Zamknięte sklepy - otwarte miasto"

Piknik miejski