Oligofrenopedagogika: kurs kwalifikacyjny

wrocaw Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny, przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Kurs obejmuje 270 godzin dydaktycznych oraz 150 godz praktyki. Zajęcia prowadzone są w weekendy.

CEL: Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym.
CZAS TRWANIA KURSU: 270 godzin dydaktycznych + 150 godz. praktyki
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (średnio 2 zjazdy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia kursu: I kwartał 2014.
MIEJCE KURSU: Wrocław; Oddział Fundacji „Promyk Słońca” Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne, ul. Swobodna 8a.
KOSZT KURSU: 1950 zł

Do pobrania:
Zaświadczenie od pracodawcy
Kwestionariusz