Uroczyste podsumowanie kampanii "Na jednym wózku" w Sali Kolumnowej Sejmu

gala 316 kwietnia 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii społecznej na rzecz rodzin dzieci z niepełno-sprawnością "Na jednym wózku", zrealizowanej pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Podsumowanie kampanii było połączone z konferencją "Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych". Uroczystość została zorganizowana przez Fundację "Promyk Słońca" oraz Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przybyłych gości - rodziny niepełnosprawnych dzieci, które uczestniczyły w kampanii, przedstawicieli władz i urzędów państwowych, organów samorządowych, organizacji pozarządowych - przywitała marszałek Sejmu Ewa Kopacz.  "Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością wszystkich tych, którzy opiekują się niepełnosprawnymi w swoich rodzinach nazwę cichymi bohaterami" – powiedziała pani Marszałek, otwierając konferencję.

W imieniu organizatorów przywitali gości Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Fundacji "Promyk Słońca", która zrealizowała kampanię, oraz Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Dr Adriana Pietraszkiewicz, członek zarządu Fundacji, przedstawiła podsumowanie kampanii. Dr Grażyna Banaszek, fundator-założyciel Fundacji Promyk Słońca zaprezentowała skierowane do decydentów postulaty, których celem jest trwała poprawa sytuacji rodzin dzieci niepełnosprawnych. Postulaty zostały wypracowane wspólnie przez rodziny niepełnosprawnych dzieci, organizacje pozarządowe i ekspertów. Po odczytaniu zostały one wręczone przedstawicielom władz obecnym na konferencji.

Do Sejmu z całej Polski przybyli autorzy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych blogów, a także inne rodziny biorące udział w kampanii.
W części konferencyjnej głos zabrali: Elżbieta Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Sławomir Piechota, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. osób niepełnosprawnych, poseł na Sejm RP oraz Bogusława Kulińska, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W konferencji wzięli udział także m.in. senator Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, Jacek Brzeziński, wiceprezes Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych oraz Ilona Gosk reprezentująca Kancelarię Prezydenta RP.

Po zakończeniu konferencji na uczestników czekał poczęstunek, a część zaproszonych gości udała się na zwiedzanie Sejmu.

Uroczystość była transmitowana w Internecie. Obejrzyj transmisję.

Spotkanie poprowadzili: Katarzyna Rogowiec, dwukrotna mistrzyni paraolimpijska w biegach narciarskich oraz Bartłomiej "Skrzynia" Skrzyński, aktywista, społecznik i dziennikarz.