Rehabilitacja wzroku

Poprawa sprawności wzrokowej metodą biosterowania adaptacyjnego  

Metoda jest nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna dla pacjenta. Jej celem jest przywrócenie lub korekcja uszkodzonych aferentno-eferentnych dróg nerwowych pomiędzy receptorem optycznym oka a ośrodkiem wzrokowym kory mózgowej.  

Metoda została opracowana w latach 90. Wyniki badań porównawczych różnych metod rehabilitacji wzroku potwierdzają jej skuteczność.Do tej pory metoda biosterowania adaptacyjnego nie była stosowana w Polsce. Wstępne badania, przeprowadzone we wrześniu br. na grupie 8 dzieci poddanych tej terapii w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” we współpracy optometrystami z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej, upoważniają do stwierdzenia, że istotnie terapia ta przynosi pozytywne rezultaty. 

Wskazania do zastosowania metody:
- zaburzenia refrakcyjne
– dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm
- skurcz akomodacji
- ambliopia
- choroby organiczne organu wzroku  - wrodzone i dziedziczne choroby siatkówki; centralne i obwodowe choroby siatkówki; częściowe atrofie nerwu wzrokowego o różnej genezie: następstwa przebytych zapaleń naczyniówki i siatkówki, wylewów krwi, urazów, odwarstwień siatkówki.  

Przebieg rehabilitacji:
Rehabilitacja prowadzona jest w cyklach. Jeden cykl obejmuje 20 treningów wzrokowych (min. 4 razy w tygodniu). Każdy trening trwa od 30 do 45 min. 

Badania wstępne:
Pacjentów do rehabilitacji wzroku metodą biosterowania adaptacyjnego kwalifikuje lekarz okulista podczas badania wstępnego. 

Szczegółowe informacje:
Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
Tel. 071 782 77 77 w. 21 lub 22