Terapia pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny

CZAS TRWANIA KURSU: ok. 9 miesięcy - 18 zjazdów
Liczba godzin: 270 godzin dydaktycznych

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (średnio 2 zjazdy w miesiącu)
Termin: marzec  - grudzień 2015. 
MIEJSCE KURSU: Wrocław; Oddział Fundacji „Promyk Słońca” Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne, ul. Swobodna 8a.
KOSZT KURSU: 1800 zł 

W związku ze zmianą przepisów od 2016 r. nie będą organizowane kursy kwalifikacyjne. Nowe kwalifikacje nauczyciele będą mogli zdobywać tylko w ramach studiów podyplomowych. 

Kurs jest przeznaczony dla kwalifikowanych nauczycieli, nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz klas I-III, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu szkolnym dzieci.

CEL: Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do:

  • stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne
  • udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.       

Uczestnicy kursu uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi   przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się.

 
PROGRAM KURSU (oparty na ramowym programie MEN):

1) Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka;
2) Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej;
3) Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla -dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego;
4) Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznym trudnościami w nauce czytania i pisania;
5) Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki;
6) Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego;
7) Organizacja procesu terapeutycznego (jeden wspólny egzamin z powyższych przedmiotów).

Uczestnicy kursu zapoznają się z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii rozwoju     człowieka, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz metodyką specjalistycznej diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz zgłoszeniowy:

      pdf       doc

  • zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu: 

      pdf      doc

  • kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • Wystawienie faktury na firmę/placówkę możliwe jest jedynie po przesłaniu podpisanego przez osobę upoważnioną przez firmę/placówkę Oświadczenia najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W przypadku braku takiego Oświadczenia faktura będzie wystawiona na płatnika (osobę lub firmę dokonującą wpłaty).
Zgłoszenia należy przesyłać mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Oryginały dokumentów prosimy przesłać pocztą na adres: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
Więcej informacji pod numerem telefonu: (71) 79 50 951