Program kursu Terapia integracji sensorycznej II stopnia

I dzień

 • Zastosowanie terapii SI w pracy z dzieckiem z autyzmem
 • Autyzm – charakterystyka zaburzeń, specyfika metod diagnostycznych i wskazówki do terapii
 • Prezentacja testu Imitacji pozycji, procedura i zastosowanie
 • Ćwiczenia prezentowanego testu
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI Pozycja zgięciowa, wyprostna
 • Ćwiczenia prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku dziecka z autyzmem, program terapii
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w pracy w terapii SI z dzieckiem z autyzmem z włączeniem prezentacji materiału filmowego

II dzień

 • Diagnoza SI dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Diagnoza SI dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Prezentacja testów: Identyfikacji palców, Lokalizacji bodźca dotykowego, procedura i zastosowanie
 • Ćwiczenia testów
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI: Kokontrakcja, napięcie mięśniowe,
 • Ćwiczenia wszystkich prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku dziecka z trudnościami w uczeniu się, program w terapii
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w pracy w terapii SI z dzieckiem z problemami szkolnymi z włączeniem prezentacji materiału filmowego

III dzień

 • Wczesne wspomaganie i terapia obronności dotykowej, charakterystyka syndromu
 • Dyspraksja: rodzaje i postępowanie terapeutyczne
 • Prezentacja testu Grafestezji: procedura i zastosowania
 • Ćwiczenia testów
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI: Palce – kciuk, Palec – nos, Diadochokineza
 • Ćwiczenia prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku dziecka z obronnością dotykową
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w pracy w terapii SI z dzieckiem z nadwrażliwoscią dotykową z włączeniem prezentacji materiału filmowego

IV dzień

 • Diagnoza SI i wskazówki do terapii w MPDz
 • Diagnoza SI i wskazówki do terapii w MPDz
 • Prezentacja testu Przekraczania Linii Środka Ciała: procedura i zastosowanie
 • Ćwiczenia testów
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI: Ruchy gałek ocznych
 • Ćwiczenia prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku dziecka z MPDz
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w pracy w terapii SI z dzieckiem z MPDz z włączeniem prezentacji materiału filmowego

V dzień

 • Zastosowanie teorii SI w diagnozie i terapii dziecka z kruchym X
 • Zastosowanie teorii SI w diagnozie i terapii dziecka z kruchym X
 • Prezentacja testów :Różnicowanie P, L, Równowaga pozycja statyczna
 • Ćwiczenia testów
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI Test Schildera, Obroty ramion
 • Ćwiczenia prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku dziecka z łamliwym chromosomem
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w pracy w terapii SI z dzieckiem z zespołem genetycznym z włączeniem prezentacji materiału filmowego

VI dzień

 • Stymulacja sensoryczna u niemowląt i dzieci z grupy ryzyka
 • Stymulacja sensoryczna u niemowląt i dzieci z grupy ryzyka
 • Prezentacja testu Obustronnej Koordynacji Ruchowej: procedura i zastosowanie
 • Ćwiczenia testów
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI: lateralizacja
 • Ćwiczenia prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku małego dziecka w terapii SI
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w pracy w terapii SI z małym dzieckiem z włączeniem prezentacji materiału filmowego

VII dzień

 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z Zespołem Downa
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z Zespołem Downa
 • Prezentacja testu: Oczopląs porotacyjny procedura i zastosowanie
 • Ćwiczenia testów
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI: ATOS, STOS
 • Ćwiczenia prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku dziecka z zespołem Downa
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w pracy w terapii SI z dziećmi z zespołem Downa z włączeniem prezentacji materiału filmowego

VIII dzień

 • Diagnoza SI i wskazówki do terapii dzieci z ADHD
 • Diagnoza SI i wskazówki do terapii dzieci z ADHD
 • Prezentacja testu: Kinestezja procedura i zastosowania
 • Ćwiczenia testów
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI: Rotacja tułowia, ruchy wolne, praksje oralne
 • Ćwiczenia prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku dziecka z ADHD
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w pracy w terapii SI z dziećmi z ADHD z włączeniem prezentacji materiału filmowego


IX dzień

 • Zależności między procesami SI a zaburzeniami mowy
 • Zależności między procesami SI a zaburzeniami mowy 
 • Prezentacja testu: Test Kopiowania wzorów procedura i zastosowanie
 • Ćwiczenia testów
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI: Stabilizacja tułowia, Równowaga dynamiczna
 • Ćwiczenia prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku dziecka z zaburzeniami mowy na tle dysfunkcji SI
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w pracy w terapii SI z dziećmi z opóźnioną mową z włączeniem prezentacji materiału filmowego 


X dzień

 • Egzamin
 • Opracowanie wyników badań
 • Opracowanie wyników badań, ćwiczenia
 • Ćwiczenie testów SI
 • Ćwiczenia testów SI
 • Prezentacja próby Obserwacji Klinicznej SI: Niepewność grawitacyjna
 • Ćwiczenia prób klinicznych
 • Prezentacja przypadku dziecka z dysfunkcjami SI z analizą wyników testowych terapii 
 • Podsumowanie kluczowych zagadnień w podejściu diagnostycznym dysfunkcji SI z włączeniem prezentacji materiału filmowego 


XI dzień

 • Terapia w metodzie SI – zasady ogólne, przesłanki teoretyczne
 • Zajęcia warsztatowe na Sali – Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych
 • Sprzęt w terapii SI
 • Prezentacja terapii z dzieckiem :Film z terapii
 • Warsztaty, praca w zespołach: opracowywanie charakterystyk dla poszczególnych syndromów, Ćwiczenia na sali


XII dzień

 • Budowa programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach SI związanych z podwrażliwością układu przedsionkowego /zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia grafomotoryczne/
 • Zajęcia warsztatowe na Sali – Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych
 • Uwagi do analizy wyników prowadzonych obserwacji klinicznych, badań i ich pisemnego opracowywania
 • Prezentacja terapii z dzieckiem :Film z terapii
 • Warsztaty, praca w zespołach: analiza diagnoz i dopasowywanie ich do poszczególnych syndromów, Ćwiczenia na sali


XIII dzień

 • Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej, sekwencyjności i przekraczania linii środkowej ciała
 • Zajęcia warsztatowe na sali – prezentacje konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych
 • Masażer jako narzędzie terapeutyczne
 • Prezentacja terapii z dzieckiem :Film z terapii
 • Warsztaty, praca w zespołach: opracowywanie programów terapeutycznych i propozycji ćwiczeń do poszczególnych syndromów, ćwiczenia na sali


XIV dzień

 • Dysfunkcje modulacji u dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi
 • Zajęcia warsztatowe na Sali – Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych
 • Przerwa
 • Trening słuchowy
 • Obiad
 • Warsztaty, praca w zespołach: prezentacja syndromów przez poszczególne zespoły


XV dzień

 • Terapia obronności dotykowej i dyspraksji
 • Jak tłumaczyć nauczycielom, rodzicom, lekarzom co to jest integracja sensoryczna.
 • Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych: Masaż Willbarger
 • Warsztaty: ćwiczenia masażu Wilbarger
 • Prezentacja terapii z dzieckiem.
 • film z terapii. Omówienie i dyskusja
 • Prezentacja filmu „Applying Sensory Integration”