Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Poradnia rodzinna

Zobacz, jakie wsparcie oferuje

Obszar wsparcia

W poradni rodzinnej nasi specjaliści zajmują się udzielaniem nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i innymi.

Dzięki współfinansowaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia wszystkie porady są bezpłatne.

Cel

Celem poradnictwa rodzinnego jest poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziałanie kryzysom poprzez:
• diagnozowanie problemów i potrzeb życiowych rodzin mających problemy wychowawcze;
• udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
• udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
• pomoc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
• udzielanie wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej;

Działania

Dyżur psychologa – piątki w godz. 17.30 – 19.30
Konsultacje i wsparcie psychologiczne udzielane osobom w sytuacjach kryzysowych, diagnozowanie i określanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomoc w pracy niwelującej zaburzenia w relacjach, komunikacji.

Dyżur pedagoga – środy w godz. 16.00 – 18.00
Udzielanie porad i pomocy opiekunom i rodzicom dzieci w różnym wieku, wspieranie w procesie wychowawczym, nauka umiejętności komunikacyjnych, określanie sposobów podnoszenia efektywności działań wychowawczych, praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi.

Dyżur edukatora seksualnego – jeden czwartek w miesiącu w godz. 16.30 – 18.30
Konsultacje i wsparcie w obszarze komunikacji, dialogu oraz trudności w sferze seksualności, w tym m.in. w okresie pokwitania, zwłaszcza w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.

Kontakt

ul. Powstańców Śląskich 193b, Wrocław,
Rejestracja telefoniczna: 603 475 433, 71 795 09 51

Poradnia rodzinna

UWAGA! Zmiany w harmonogramie pracy poradni!!​

Informujemy o zmienionym harmonogramie konsultacji:

  • 12 czerwca – konsultacje pedagoga są odwołane. Jednocześnie przedłużyliśmy o godzinę dyżur pedagoga w dniach 19 i 26 czerwca.
  • 5 lipca – konsultacje psychologa są odwołane. Jednocześnie przedłużyliśmy o godzinę dyżur psychologa w dniach 21 i 28 czerwca.
  • 19 lipca – konsultacje psychologa są odwołane. Jednocześnie przedłużyliśmy o godzinę dyżur psychologa w dniach 26 lipca i 2 sierpnia.
  • 1-14 lipca oraz 10-17 sierpnia – konsultacje pedagoga są odwołane. Jednocześnie przedłużyliśmy o godzinę dyżur psychologa w dniach 26 czerwca, 17 lipca, 24 lipca, 31 lipca, 7 sierpnia i 21 sierpnia.

Za ewentualne trudności, wynikające z tych zmian, serdecznie przepraszamy.

Obowiązujące terminy dyżurów edukatora seksualnego:

  • 25 kwietnia
  • 23 maja
  • 27 czerwca
  • 18 lipca
  • 29 sierpnia
  • 24 października

Daty kolejnych dyżurów podamy w późniejszym terminie.