Fundacja

Promyk słońcA

Poradnia rodzinna

Zobacz, jakie wsparcie oferuje

Obszar wsparcia

W poradni rodzinnej nasi specjaliści zajmują się udzielaniem nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i innymi.

Dzięki współfinansowaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia wszystkie porady są bezpłatne.

Cel

Celem poradnictwa rodzinnego jest poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziałanie kryzysom poprzez:
• diagnozowanie problemów i potrzeb życiowych rodzin mających problemy wychowawcze;
• udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
• udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
• pomoc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
• udzielanie wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej;

Działania

Dyżur psychologa – piątki w godz. 17.30 – 19.30
Konsultacje i wsparcie psychologiczne udzielane osobom w sytuacjach kryzysowych, diagnozowanie i określanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomoc w pracy niwelującej zaburzenia w relacjach, komunikacji.

Dyżur pedagoga – środy w godz. 16.00 – 18.00
Udzielanie porad i pomocy opiekunom i rodzicom dzieci w różnym wieku, wspieranie w procesie wychowawczym, nauka umiejętności komunikacyjnych, określanie sposobów podnoszenia efektywności działań wychowawczych, praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi.

Dyżur edukatora seksualnego – jeden czwartek w miesiącu w godz. 16.30 – 18.30
Konsultacje i wsparcie w obszarze komunikacji, dialogu oraz trudności w sferze seksualności, w tym m.in. w okresie pokwitania, zwłaszcza w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.

Kontakt

ul. Powstańców Śląskich 193b, Wrocław,
Rejestracja telefoniczna: 603 475 433, 71 795 09 51

SZYLD JPG
Zamknij Menu