Spotkanie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

logotyp-dolny-slask
Odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”. Tym razem pracownicy Fundacji, wraz z przedstawicielami Partnera projektu - Zastępcą Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego - Bogusławą Kulińską, oraz Pełnomocnikiem Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych - Pawłem Parusem, spotkali się z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy – panią Krystyną Zaraś oraz pracownikami socjalnymi na co dzień działającymi na terenie gminy. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, dzięki zaproszeniu Wójta – Pana Włodzimierza Chlebosza.

Oprócz przedstawienia głównych założeń projektu i zachęcenia do aktywnego udziału w realizacji jego celów, wizyta była okazją do porozmawiania o kluczowych potrzebach osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie powiatu wrocławskiego.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę!

Czernica06


FEPR-DS-UE-EFS-kolor