Razem w pełni sprawni - warsztaty dla nauczycieli

WP 20140411 0154-5 listopada (piątek-sobota) odbyły się warsztaty dla nauczycieli w ramach II zjazdu kolejnej edycji projektu "Razem w pełni sprawni", współfinanso-wanego przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
O projekcie
W 2010 roku Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs na realizację programową projektu "Razem w pełni sprawni", wygrany przez Fundację "Promyk Słońca". Sukces pierwszej edycji tego projektu odbił się szerokim echem w regionie, postanowiono więc zorganizować drugą edycję, rozpoczętą w kwietniu 2013 roku,a  sfinalizowaną w grudniu 2013 roku, w której udział wzięło 30 szkół i 62 nauczycieli, a działania objęły setki uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa dolnośląskiego.

Cel projektu
Celem projektu "Razem w pełni sprawni" jest zmiana sposobu myślenia na temat niepełnosprawności, likwidowanie uprzedzeń i stereotypów, uwrażliwianie nauczycieli i uczniów na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością, budowanie społeczeństwa otwartego, bez barier. Realizując ten projekt chcemy, by wiedza i doświadczenia, jakie zgromadzą uczniowie w trakcie tych działań, w sposób trwały wpłynęły na ich obecne i przyszłe postępowanie, aby z pełnym przekonaniem mogli kiedyś wprowadzać w życie ideę społeczeństwa uniwersalnego - otwartego dla wszystkich - bez barier.
 
W projekcie uczestniczy 12 szkół podstawowych i gimnazjalnych (ogólnodostępnych i integracyjnych) z terenu województwa dolnośląskiego, a w warsztatach bierze udział jeden nauczyciel z każdej szkoły.

Po wakacyjnej przerwie wznowione zostały warsztaty filmowe: uczniowie pracują nad filmami, w których podejmują tematy niepełnosprawności, tolerancji, akceptacji różnorodności i szacunku dla drugiego człowieka. Ponadto osoby z niepełnosprawnością odwiedzają szkoły, gdzie prowadzą warsztaty, obalając stereotypy na swój temat i udowadniając, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności.

"Razem w pełni sprawni" to przykład edukacji, która nie obawia się wyjść poza mury szkoły, zaprasza do wspólnej nauki dorosłych: nauczycieli, władze lokalne, instytucje, aby wspólnie z uczniami zmienili siebie i świat wokół. To edukacja, która przez działania projektowe łamie stereotypy kulturowe i schematy myślenia o świecie i ludziach bez względu na ich kondycję psychofizyczną" (R. Ligus, wstęp do publikacji podsumowującej II edycję projektu "Razem w pełni sprawni. Dobre praktyki w szkole i jej otoczeniu").

Program warsztatów dla nauczycieli

II zjazd: 4-5 listopada 2016 (piątek – sobota)

W pierwszy dzień zjazdu uczestnicy spotkali się w hotelu IBIS (pl. Konstytucji 2 Maja, naprzeciw Dworca Głównego PKP) na trzech warsztatach: od 10 do 13.15 Renata Gołębiowska poprowadziła warsztaty "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które były kontynuowane również po przerwie obiadowej. Następnie Katarzyna Salamon-Krakowska przybliżyła tematykę związaną z metodą Feldenkraisa w ramach warsztatów "Świadomość poprzez ruch - metoda Feldenkraisa"

W sobotę zaprosilismy uczestników do siedziby Oddziału Fundacji przy ul. Swobodnej 8a, gdzie o 9 rozpoczęły się 6-godzinne warsztaty prowadzone przez Sylwię Białek, zatytułowane "Teatr w szkole - samopoznanie, rozbudzanie zdolności, zainteresowań i postaw twórczych".

stopka umwd srednia

Program warsztatów w formacie pdf