Gala podsumowująca projekt "Razem w pełni sprawni"

Już 16 grudnia uczestnicy projektu "Razem w pełni sprawni" spotkają się, już tradycyjnie we wrocławskim DCF-ie, na Gali podsumowującej tegoroczną edycję, na której rozdane zostaną statuetki dla twórców najlepszych etiud filmowych dotyczących niepełnosprawności, tolerancji, akceptacji różnorodności i szacunku dla drugiego człowieka.

Projekt: Razem w pełni sprawni"

Celem projektu "Razem w pełni sprawni" jest zmiana sposobu myślenia na temat niepełnosprawności, likwidowanie uprzedzeń i stereotypów, uwrażliwianie nauczycieli i uczniów na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością, budowanie społeczeństwa otwartego, bez barier. Realizując ten projekt chcemy, by wiedza i doświadczenia, jakie zgromadzą uczniowie w trakcie tych działań, w sposób trwały wpłynęły na ich obecne i przyszłe postępowanie, aby z pełnym przekonaniem mogli kiedyś wprowadzać w życie ideę społeczeństwa uniwersalnego - otwartego dla wszystkich - bez barier.
 
W projekcie uczestniczy 12 szkół podstawowych i gimnazjalnych (ogólnodostępnych i integracyjnych) z terenu województwa dolnośląskiego, a w warsztatach bierze udział jeden nauczyciel z każdej szkoły. W ramach tegorocznego projektu odbyły się warsztaty filmowe: uczniowie pracowali nad filmami, w których podjęli tematy niepełnosprawności, tolerancji, akceptacji różnorodności i szacunku dla drugiego człowieka. Ponadto osoby z niepełnosprawnością odwiedzają szkoły, gdzie prowadzą warsztaty, obalając stereotypy na swój temat i udowadniając, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności.

"Razem w pełni sprawni" to przykład edukacji, która nie obawia się wyjść poza mury szkoły, zaprasza do wspólnej nauki dorosłych: nauczycieli, władze lokalne, instytucje, aby wspólnie z uczniami zmienili siebie i świat wokół. To edukacja, która przez działania projektowe łamie stereotypy kulturowe i schematy myślenia o świecie i ludziach bez względu na ich kondycję psychofizyczną" (R. Ligus, wstęp do publikacji podsumowującej II edycję projektu "Razem w pełni sprawni. Dobre praktyki w szkole i jej otoczeniu").