Zakończenie I semestru w projekcie „Uczymy się przez Internet 2”

plakat UPI2W związku ze zbliżającymi się wakacjami, zakończyliśmy realizację pierwszego semestru projektu „Uczymy się przez Internet 2”.

W trakcie spotkania podsumowującego pierwsze półrocze projektu, uczniowie mieli możliwość spędzenia czasu z nauczycielami, a także innymi dziećmi, które do tej pory znały jedynie z internetowych zajęć. Była to okazja do podziękowania sobie za zaangażowanie, aktywność  oraz chęć podejmowania nowych wyzwań. Każdy z uczniów otrzymał dyplom, a następnie, wspólnymi siłami, stworzony został plakat, na którym dzieci opisały, co dzięki projektowi udało im się poprawić, a także -  jakie aspekty uczestnictwa w projekcie oceniają najlepiej.

Od marca do końca czerwca w zajęciach realizowanych na specjalnej platformie internetowej uczestniczyło 20 uczniów z wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach projektu dzieci miały do wyboru przedmioty z zakresu terapii pedagogicznej, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, historię oraz język polski, angielski i niemiecki.  

Kolejna grupa uczniów rozpocznie zajęcia od września. Łącznie zostanie zrealizowanych 405 godzin zajęć – 270 godzin zajęć indywidualnych oraz 135 godzin w 2-osobowych grupach.

logowroclawProjekt "Uczymy się przez Internet 2" jest współfinansowany przez Gminę Wrocław
www.wroclaw.pl