Konferencja w Sejmie "Sytuacja rodzin dzieci z niepełnosprawnością"

Logo na jednym wozku16 kwietnia 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP o godzinie 12.00 odbędzie się konferencja "Sytuacja rodzin dzieci z niepełnosprawnością", połączona z uroczystością wręczenia nagród laureatom konkursu organizowanego w ramach kampanii na rzecz rodzin dzieci  z niepełnosprawnością „Na jednym wózku”.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, członkowie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz rodzice i opiekunowie, którzy  wzięli udział w kampanii „Na jednym wózku”, zrealizowanej pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane postulaty wypracowane wspólnie przez środowiska związane z problemem niepełnosprawności dzieci, a więc przede wszystkim członków rodzin niepełnosprawnych dzieci, a także organizacje pozarządowe, terapeutów, lekarzy. Celem tych postulatów jest poprawa sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI


Informujemy, że rekrutacja na konferencję jest już zamknięta.