Informacje bieżące

Terapia widzenia w przychodni Fundacji Promyk Słońca

okoProblemy ze wzrokiem? Zapraszamy do przychodni Fundacji Promyk Słońca na terapię widzenia.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach popołudniowych i trwają 45 minut.
Informacje i zapisy w rejestracji przychodni: (71) 782-77-77  wewn. 21, 22, 36, (71) 367-68-49, (71) 367-05-44

więcej >>>

 

Metoda Dobrego Startu Weroniki Sherborne - zajęcia terapeutyczne

Zapraszamy na zajęcia terapeutyczne prowadzone Metodą Dobrego Startu Weroniki Sherborne. Metoda ta posługuje się ruchem jako narzędziem wspomagającym rozwój psychoruchowy dziecka, jego sprawność ruchową, świadomość własnego ciała i przestrzeni, a także dzielenie tej przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Jest stosowana w terapii zaburzeń rozwoju.

więcej >>>

 

Warsztaty grupowe dla dzieci

Warsztaty grupowe dla dzieci, które:

  • są nieśmiałe, lękliwe, mają trudności w nawiązywaniu przyjaźni
  • są samotne w klasie, są odrzucane przez grupę
  • nie wierzą w siebie
  • są ofiarami mobbingu szkolnego

więcej >>>

 

Kiedy z dzieckiem do nefrologa?

Nefrologia (od. gr. nefros = nerka) to dziedzina medycyny, która skupia się na badaniu, rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerek. Inaczej niż urologia nefrologia koncentruje się a leczeniu nieinwazyjnym. Nefrolodzy zajmują się najczęściej chorobami nawracającymi i przewlekłymi. O tym, kiedy trzeba pójść z dzieckiem do nefrologa dziecięcego, opowiada dr n. med. Anna Sokół-Ossowicz, specjalista nefrolog dziecięcy z Przychodni Fundacji "Promyk Słońca" we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a.

więcej >>>

 

Rehabilitacja wzroku

Poprawa sprawności wzrokowej metodą biosterowania adaptacyjnego  

Metoda jest nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna dla pacjenta. Jej celem jest przywrócenie lub korekcja uszkodzonych aferentno-eferentnych dróg nerwowych pomiędzy receptorem optycznym oka a ośrodkiem wzrokowym kory mózgowej.  

więcej >>>