Fundacja

Promyk słońcA

Razem w pełni sprawni 2018

Zobacz, czego dotyczy ten projekt

Cel projektu

Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością. Chcemy przełamywać uprzedzenia i stereotypy, zmieniać postrzeganie osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy przekonani, że realizowane w szkołach działania wprowadzą zmiany w sposobie myślenia uczniów. Absolwenci takich szkół będą pamiętać o swoich doświadczeniach z okresu szkolnego i w dorosłym życiu, w wieku aktywności zawodowej zamiast zajmować się likwidowaniem ciągle odradzających się barier społecznych lub architektonicznych będą wprowadzać w życie ideę społeczeństwa uniwersalnego – otwartego dla każdego, BEZ BARIER.

W ramach projektu proponujemy:

1. Warsztaty dla nauczycieli, podczas których uczestnicy wspólnie poszukają rozwiązań:

  • jak stać się nowoczesną szkołą – otwartą na różnorodność i odpowiadającą na potrzeby i predyspozycje każdego ucznia,
  • jak budować w szkole system wsparcia i pomocy dla ucznia z niepełnosprawnością,      
  • jak pracować z zespołem zróżnicowanym pod względem potrzeb i możliwości edukacyjnych,
  • jak kształtować u uczniów postawy otwartości i tolerancji.

Cykl warsztatów dla nauczycieli obejmuje dwa jednodniowe spotkania (piątek) spotkania w następujących terminach:

  • I zjazd: 24 maja 2018 r. (czwartek)
  • II zjazd: wrzesień/październik 2018 r.

Miejsce warsztatów: Wrocław

Uwaga: Z każdej szkoły w warsztatach bierze udział 1 nauczyciel, który będzie opiekunem projektu w szkole. 

2. Warsztaty filmowe dla uczniów (prowadzone przez Internet), których efektem będą filmy prezentowane podczas uroczystej gali filmowej podsumowującej projekt (w grudniu 2018). Dla uczestników konkursu filmowego przewidziane są nagrody-niespodzianki.

Pracując nad własnymi filmami, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wykazać się pomysłowością, kreatywnością, talentem artystycznym, poznać sylwetki wybitnych twórców kina i ich dzieła, a przy okazji zmierzyć się z takimi tematami, jak szacunek, różnorodność, empatia, tolerancja.

3. Warsztaty na temat niepełnosprawności w każdej szkole (1 spotkanie w każdej szkole) – spotkania prowadzone przez osoby z niepełnosprawnością. Celem warsztatów jest przełamywanie barier i stereotypowego myślenia o niepełnosprawności.  

Termin realizacji projektu: maj – grudzień 2018.

Dodatkowe informacje:
Tel. (71) 7950-951

Aleksandra Bojo – abojo@promykslonca.pl

Anna Jeżowska-Siwek – asiwek@promykslonca.pl

Małgorzata Gębicka-Zdanewicz – mgebicka@promykslonca.pl

Fundacja “Promyk Słońca”, ul.Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

Rekrutacja szkół została zakończona. Bardzo dziękujemy za przesłane zgłoszenia!

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa mailowo.

Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie

Zamknij Menu