Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi

UWAGA! Otwarta rekrutacja na termin:

Zjazd A: 19-26.04.2018r.

Zjazd B: 30.06-04.07.2018r.

Zjazd C1 teoretyczny: 24-26.09.2018r.

Zjazd C2: 17-21.10.2018r.

Zjazd D- E w trakcie ustaleń

Adresaci: Fizjoterapeuci
Prowadzenie: Certyfikowani nauczyciele metody
Forma: Kurs doskonalący  


Ilość godzin: 240 godzin
Ilość miejsc: 24
Cena: 12.000 zł ( 1000zł wpisowego* + 5000zł płatne do 4 tyg. przed I zjazdem + 6000zł płatne przed III zjazdem)


Podstawą terapeutycznej metody Vojty jest kinezjologia rozwojowa, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Metoda ta polega na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych nazwanych kompleksami odruchowej lokomocji: odruchowego obrotu i odruchowego pełzania. Stosuje się ją przede wszystkim w leczeniu niedowładów, a także w przypadkach uszkodzeń splotu ramiennego, przepuklinach oponowo-rdzeniowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest usprawnienie ruchowe, niezależnie od wieku pacjenta.

Cel: Uczestnicy kursu poznają w praktyce zasady terapeutycznej metody Vojty. Uczą się m.in. rozpoznawać zaburzenia kinezjologiczne pacjenta i układać odpowiedni do potrzeb program rehabilitacyjny. Opanowują technikę aktywizacji odruchowej lokomocji.

Uwagi: Kurs autoryzowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty (Internationale Vojta Gesellschaft). Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat honorowany w większości krajów świata.

Aby wziąć udział w rekrutacji do kursu pt. Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów:
  1.  Życiorys z przebiegiem procesu kształcenia i przebiegiem pracy zawodowej
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie jako fizjoterapeuta.
  3. Zgoda obecnego pracodawcy na prowadzenie terapii metodą Vojty pomiędzy poszczególnymi częściami kursu oraz po jego ukończeniu.
UWAGA! Ciąża jest przeciwwskazaniem do uczestnictwa w kursie!

Formularz zgłoszeniowy

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest dwuletnie doświadczenie zawodowe jako rehabilitant wynikające z załączonych dokumentów.

O zakwalifikowaniu na kurs informujemy mailowo. 
* W przypadku niezakwalifikowania na kurs wpłacone wpisowe jest zwracane.