Dla psychologów

EEG Biofeedback - warsztaty

Wrocław
 

Afazja - diagnoza i terapia

Wrocław
 

Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii

Wrocław

 

Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu

Wrocław
 

Drugi stopień wtajemniczenia – Dysleksja a nauczanie języków obcych

Wrocław

 

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym

Wrocław
 

Edukacja plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym

Wrocław
 

EEG-Biofeedback (I stopień)

Wrocław

 

EEG-Biofeedback (II stopień)

Wrocław

 

Elementy edukacji muzycznej w przedszkolu

Wrocław
 

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Wrocław Szczecin 

 

Elementy logopedii dla nauczycieli przedszkola

Wrocław
 

Elementy pracy nad rozwojem mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Wrocław
 

Elementy pracy terapeutycznej z dziećmi grupy ryzyka dysleksji

Wrocław
 

Elementy pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Wrocław
 

Gotowość szkolna – diagnoza, formy i metody pracy pracy z dzieckiem

Wrocław

 

Integracja Funkcji Wykonawczych

Wrocław

 

Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Wrocław Lublin Szczecin 

 

Języki obce i dysleksja

Wrocław

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Wrocław

 

Logorytmika - od teorii do praktyki

Wrocław

 

Metoda Dobrego Startu I stopnia

Wrocław

 

Metoda Dobrego Startu II stopnia

Wrocław

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wrocław 

 

Metody aktywizujące przedszkolaka

Wrocław
 

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka

Wrocław

 

Metodyka prowadzenia zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci

Wrocław
 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Wrocław Lublin Szczecin 

 

Nauka prawidłowej emisji głosu

Wrocław

 

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny

Wrocław

 

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Wrocław

 

Pedagogika Marii Montessori

Wrocław

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs podstawowy.

Wrocław
 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs rozwijający.

Wrocław
 

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją )

Wrocław
 

Psychomotoryka - kurs podstawowy

Wrocław

 

Psychomotoryka – II stopień

Wrocław

 

Psychomotoryka – III stopień

Wrocław

 

Rehabilitacja głosu i mowy u chorych po całkowitym usunięciu krtani

Wrocław

 

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci

Wrocław
 

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej.

Wrocław

 

Rysunek w diagnozie psychologicznej

Wrocław

 

Stymulacja audio-psycho-lingwistycznej metodą prof. A.A. Tomatisa

Wrocław
 

Stymulowanie komunikacji w autyzmie - od zabawy do dialogu

Wrocław
 

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

Wrocław
 

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Wrocław

 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - (kurs całościowy - siedmiomodułowy)

Wrocław

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza

Wrocław Szczecin

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii

Wrocław

 

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Wrocław

 

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia

Wrocław

 

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego.

Wrocław

 

Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

Wrocław Szczecin Lublin

 

Trudne zachowania - pozytywne podejście

Wrocław

 

Twórcze metody pracy z dziećmi

Wrocław

 

Usprawnianie w działaniu - dziecko niepełnosprawne w placówce edukacyjnej.

Wrocław
 

Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

Wrocław
 

Wykorzystanie internetu i multimediów w edukacji przedszkolnej

Wrocław
 

Wykorzystanie metody doświadczeń i eksperymentów w przedszkolu

Wrocław
 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedszkolu

Wrocław
 

Wykrywanie zaburzeń rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Wrocław
 

Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia

Wrocław

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia

Wrocław

 

Zapobieganie agresji w przedszkolu

Wrocław