Wrocław

Afazja - diagnoza i terapia

 Termin w trakcie ustalania

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Forma: warsztaty
Liczba miejsc: 30
Liczba godzin: 18
Wpisowe: 300 zł
Cena: 650zł (300zł wpisowe + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro.

 Treści warsztatów to połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu i afazji (przede wszystkim w ujęciu teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczna chorego z afazją. W czasie trzydniowych warsztatów przedstawione będzie szczegółowe podejście do diagnozy afazji. Zaprezentowane będą oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym opisy technik, metod, programów i podejść. 

Cel: Zapoznanie się definicją oraz mechanizmami zaburzeń języka o typie afazji oraz z metodami neuropsychologicznej diagnozy i terapii chorych z afazją. Zapoznanie się z metodami badania afazji oraz opanowanie umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce klinicznej.

Warsztat obejmuje: kursy poranne, w których odbędą się głównie wykłady teoretyczne oraz kursy popołudniowe obejmujące głównie ćwiczenia ukierunkowane na zapoznanie się z metodami diagnozy i terapii afazji.

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uczestnicy są proszeni o przyniesienie swoich laptopów. W czasie kursu będą opracowywać metody badania terapii afazji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

Termin:

25-26 lutego 2017r. - rekrutacja zamknięta

Termin w trakcie ustalania III lub IV kwartał 2017


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.)

Termin:

24-25
 czerwca 2017r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł III) - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/

Termin:

14-15 października 2017r. - rekrutacja otwarta 
 


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Terminy: 

I cz. 10-13 czerwca  2017r. ,  II cz. 7-9 września 2017r., III cz. 9-12 października 2017r. - rekrutacja otwarta

Koszt: 6250zł (1000zł wpisowego + 5250zł płatne do 4 tyg. przed kursem

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - MasterCourse

Termin: 4-5 grudnia 2015 - kurs odwołany!!!

Nowy termin kursu I lub II kwartał 2016r.

więcej >>>

 

Diagnostyka metodą Prechtla

Termin:

1-3 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kurs planowany w IV kwartale 2017r.

 
Adresaci: lekarze, fizjoterapeuci

Koszt:  3600zł (500zł wpisowego + 3100zł płatne do 4 tyg. przed kursem) 

Ilość uczestników: 36 osób

Prowadzenie: Dr Andrea Guzzetta

więcej >>>

 

Diagnostyka wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), dobór ćwiczeń, wskazania do gorsetowania i zabiegów operacyjnych

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2016r.
 


więcej >>>

 

Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Diagnoza nauczycielska - rozpoznawanie trudności rozwojowych dzieci przedszkolnych - kurs podstawowy

Termin w trakcie ustalania.
 

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część B

Termin:

4-6 WRZEŚNIA 2017R. - REKRUTACJA OTWARTA

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część C

Termin w trakcie ustalania.

 

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 1

Termin:

9-12 marca 2017r. - REKRUTACJA OTWARTA


więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 2

Termin w trakcie ustalania.

więcej >>>

 

Dysleksja a nauczanie języków obcych - drugi stopień wtajemniczenia

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

EEG Biofeedback (I stopień)

Termin:


10-13 maja 2017r.
- rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

EEG-Biofeedback (II stopień)

Termin:

20-23 kwietnia 2017r. - rekrutacja otwarta

16-19  września 2017r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Termin:

4-5 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta


23-24 września 2017r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Gotowość szkolna – diagnoza, formy i metody pracy pracy z dzieckiem

Termin: 21.04.2017r.
Forma: warsztaty
Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy
Liczba godzin: 9
Cena: 290 zł

Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z:

 • założeniami wspomagania dziecka w zakresie osiągania gotowości szkolnej
 • schematem diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci
 • formami i metodami pracy oraz z ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje/ umiejętności  w odniesieniu do gotowości szkolnej dziecka 

 

Godz.

Tematyka

Prowadzący

9.00 – 11.30

 1. Czym jest dojrzałość szkolna? Kryteria diagnostyczne.
 2. Dojrzałość fizyczna
 3. Dojrzałość emocjonalno-społeczna
 4. Dojrzałość w sferze intelektualnej
 5. Kompetencje dziecka w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania
 6. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka i ich wpływ na osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej. 
 7. Schemat diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka – analiza przypadku
Monika Abraszewska

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa 11.45 – 13.00 1. Jak wspierać dziecko w osiągnięciu dojrzałości szkolnej?
 • Rozwijanie funkcji wykonawczych jako kompetencji bazowych dla gotowości szkolnej.Beata Wacławowicz

13.00 – 13.30

Przerwa obiadowa13.30 – 16.00

 1. Kompetencje dziecka do uczenia się matematyki.
 2. Wspieranie dziecka w rozwijaniu umiejętności matematycznych
 • wyrównywanie braków w zakresie wiedzy, umiejętności z matematyki (rozwijanie orientacji przestrzennej i motoryki, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ćwiczenie myślenia, pamięci, uwagi i umiejętności matematycznych),
 • rozwijanie predyspozycji intelektualnych dzieci,
 • gry, zabawy i ćwiczenia rozwojowe dla ucznia z trudnościami matematycznymi
Teresa Cholewińska

 


program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl


 

 

 

Integracja Funkcji Wykonawczych

Termin:

21-23 maja 2017r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

TERMINY:

25-26 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta


więcej >>>

 

Języki obce i dysleksja

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

więcej >>>

 

Kinesiology Taping Podstawowy cz.1

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Kinezjotaping w logopedii

Termin :

 11-12 kwietnia 2017r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Kinezjotaping w okresie ciąży, okołoporodowym oraz ginekologii

Termin:

13 kwietnia 2017r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Kinezjotaping w pediatrii

Termin :

9-10 kwietnia 2017r. - rekrutacja otwartawięcej >>>

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Termin:

- 17-18 czerwca 2017r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Kurs Instruktorski Masażu Shantala

Termin: 

1- 4 sierpnia 2017r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Logorytmika - od teorii do praktyki

Termin:

3-4 czerwca 2017r. - rekrutacja otwarta

 
Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i nauczyciele nauczania początkowego
Prowadzenie: Magdalena Paszkiewicz :  doświadczony surdologopeda i afazjolog, specjalista wczesnej logopedii klinicznej,polonistka. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu logopedii,wczesnej interwencji, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej. Obecnie prowadzi terapię idywidualną i grupową dzieci i młodzieży w PPP. Twórczyni i koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu.
Forma
: warsztaty
Liczba godzin:  15
Koszt: 390zł (100zł wpisowego + 290zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

PROGRAM SZKOLENIA
Cel :
Nabycie umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z  dziećmi   z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu i języka.
Korzyści z udziału:
Nauczysz się stosować różne formy muzyki i ruchu w sesjach  grupowych, tj. zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki.
Nauczysz się konstruować zajęcia logorytmiczne.
Poznasz dobór i zastosowanie instrumentarium do sesji  logorytmicznych.

Tematyka:
1.Założenia teoretyczne, cele, zadania logorytmiki.
2.Wpływ muzyki na rozwój dziecka, wczesna stymulacja muzyczna.

3.Specyfika pracy  technikami logorytmicznymi z dziećmi o określonych zaburzeniach rozwoju mowy  i myślenia ( alalią, jąkaniem, z wadą słuchu, zaburzeniami słuchu fonologicznego, zaburzeniami  o podłożu lękowym, oligofazją, ORM-em )- zalecenia szczegółowe.

Struktura trreningu słuchowego.
Prezentacja ćwiczeń i warsztaty praktyczne obejmujące poszczególne grupy ćwiczeń:
 • z zakresu techniki ruchu,
 • percepcyjno-ruchowe,
 • rytmiczno-ruchowe,
 • słowno-ruchowe,
 • kształtowania prozodii mowy,
 • praksji dłoni,
 • koordynacji pracy artykulatorów.
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów .
Nie jest wymagana znajomość nut i gry na instrumencie.
Wymagany jest wygodny strój i dobry humor!


zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Metoda Dobrego Startu I stopnia

Terminy:

24-25 października 2016r.
- rekrutacja zamknięta

8-9 maja 2017r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Metoda Dobrego Startu II stopnia


Termin:

4-5 maja 2017r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Termin: 

6-7 maja 2017r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka

Termin:

6-7 stycznia 2017r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci.

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Terminy:

14-16 czerwca 2017r. - rekrutacja otwarta
17-19 czerwca 2017r. - rekrutacja otwarta
11-13 października 2017r. - rekrutacja otwarta
14-15 października 2017r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Nauka prawidłowej emisji głosu

TERMIN ZOSTANIE USTALONY PO ZEBRANIU GRUPY

więcej >>>

 

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny

Termin w trakcie ustalania.

Adresaci: studenci i terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami.
Prowadzenie: mgr Ilona Brzozowska – Misiewicz (neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa, certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care, certyfikowany międzynarodowy terapeuta metody Padovan w obrębie I modułu, terapeuta manualny Sanjo)
Wpisowe: 100 zł
Cena: 350zł (100zł wpisowego + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Program:
 1. Powiązania pracy całego ciała z aparatem artykulacyjnym.
 2.  Formy stymulacji dotykowej
 3. Masaż logopedyczny.
 4. Połykanie, oddychanie – techniki stymulacji.
 5. Elementy wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o najnowsze koncepcje terapeutyczne.
 6. Problematyka karmienia.
 7. Zaburzenia karmienia.
 8. Praktyka własna.

Podczas szkolenia uczestnik zapoznany pozostaje z masażem logopedycznym , modyfikacją funkcjonowania kompleksu ustno – twarzowego, wybranymi aspektami neurorozwojowej stymulacji dzieci, praktycznymi przykładami ich rozwiązania.

Na zajęcia proszę zabrać ze sobą lalkę, koc, poduszeczkę, jogurt, banana, kabanosy, szpatułki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nawilżające.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl 

Neurorehabilitacja kończyny górnej

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

więcej >>>

 

Niepowodzenia w nauce matematyki, diagnoza trudności, formy pomocy

Termin w trakcie ustalania.

więcej >>>

 

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

Pedagogika Marii Montessori

Termin:

15-16 października 2016r. - rekrutacja zamknięta

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kurs planowany w 2017r.

więcej >>>

 

PNF Podstawowy

Terminy:


I zjazd 26-30 czerwca 2017r., II 2-6 sieprnia 2017r. prowadzenie: Ewa Górna - rekrutacja otwarta


15-24 maja 2017r., prowadzenie: Martina Schindler - rekrutacja otwarta

Adresaci: Fizjoterapeuci
Forma: kurs 
Ilość godzin: 100
Ilość miejsc: 16
Miejsce kursu: Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca", ul. Swobodna 8a; Wrocław
Cena: 3300 zł
( wpisowe + 3000zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Wpisowe:
300 zł (płatne wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego)

Pozostała część kwoty płatna do 6 tyg. przed terminem szkolenia.

Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation) powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott; jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu.

Cel: Wprowadzenie do koncepcji PNF, nauka technik i zasad głównych wzorców ruchowych, analiz biomechaniki i patomechaniki normalnego ruchu i chodu; program kursu obejmuje czterodniową pracę z pacjentem prowadzoną przez uczestników kursu przy superwizji instruktora prowadzącego

Uwagi: Kurs składa się z dwóch niezależnych części. Kurs prowadzi certyfikowany i akredytowany instruktor IPNFA (International PNF Association). Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.


program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Literatura z zakresu fijoterapii - zobacz>


Uwaga!

Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

PNF Rozwijający

Termin:

Uwaga! Kurs zaplanowany w terminie 6-10 listopada 2016r. odwołany!

więcej >>>

 

PNF w Pediatrii

Termin w trakcie ustaleń.

więcej >>>

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs podstawowy.


Termin: 

18-19 marca 2017r. - rekrutacja zamkniętawięcej >>>

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs rozwijający

Termin: 

21-22 października 2017r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją )

Termin:

18 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta

więcej >>>

 

Psychomotoryka – II stopień

Termin:

12-13 grudnia 2016r. - rekrutacja otwarta 


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 590zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Psychomotoryka Empowermentu® Rola plastyczności mózgu (neuroplastyczność) w procesie uczenia się.

W psychomotoryce opieramy się na paradygmacie neuroplastyczności i samoorganizacji mózgu i uważamy, że efektywność procesów uczenia się koreluje ze zdolnościami neuroplastycznymi mózgu. Neuroplastyczność jest jedną z najważniejszych cech układu nerwowego. Jest ona podstawą nowoczesnej neurorehabilitacji.
Zrozumienie mechanizmów plastyczności mózgu ma ogromne znaczenie dla rozwoju skutecznych metod wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji.
Warunkiem  reorganizacji mózgu i wytworzenia nowych połączeń jest odpowiednie pobudzanie ich aktywności. Pobudzanie to zapewniają doświadczenia natury psychicznej i motorycznej, które każdy osobnik może przeprowadzać w procesie swojego rozwoju ontogenetycznego. Im bardziej różnorodne i bogate w treści są te doświadczenia, tym bardziej efektywne są uwarunkowania  neuronalnej reorganizacji. Proces ten działa również w drugą stronę – połączenia nieużywane z czasem mogą stać się nieaktywne, a mózg zaczyna je traktować jako zbędne i po pewnym czasie znikają one bez śladu.
Neuroplastyczność pokazuje, iż rozwój mózgu oraz wszelkich cech osobowościowych, psychicznych i intelektualno-kognitywnych nie jest zdeterminowana przez geny.
Wynika z tego, że psychomotoryczne wspomaganie rozwoju ma, poprzez swoją szeroką ofertę  przeprowadzania doświadczeń psychicznych i motorycznych, bezpośredni wpływ na rozwój mózgu i jego neuroplastyczności, a co za tym idzie, psychomotoryczne wspieranie rozwoju wpływa pozytywnie i bezpośrednio na rozwój osobowy człowieka. 

Dień pierwszy:
9.00-11.00
wykład „Rola plastyczności mózgu (neuroplastyczność) w procesie uczenia się.
11.30-16.00 przerwami.
Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki

Dień drugi:
9.00-16.00 z przerwami.
Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki w kontekscie pracy w ośrodeka rehabilitacji społecznej oraz referat.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Psychomotoryka – kurs podstawowy

Termin:

27-28 maja 2017r. - rekrutacja otwarta

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 590zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Psychomotoryka empowermentu
Metoda wspomagająca rozwój, skoncentrowana na dziecko i opierająca się na zasobach

Cel szkolenia - zapoznanie uczestników z metodą Psychomotoryki oraz jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce oraz terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z problemami w nauce, z zaburzeniami zachowania, z problemami rozwojowymi.
Szkolenie odbywać się będzie głównie w formie warsztatów. Zajęcia skoncentrowane będą na praktyce – tak, aby doświadczenia zdobyte na szkoleniu można bezpośrednio przenieść na teren swojej pracy z dziećmi.Wspomaganie rozwoju psychicznego i motorycznego staje się coraz bardziej kluczową kwestią wielu edukacyjnych i terapeutycznych obszarów pracy.

W krótkiej części teoretycznej uczestnicy otrzymają wgląd w podstawy naukowe Psychomotoryki.
W rozbudowanej części praktycznej uczestnicy zdobędą umiejętności pracy nad obszarami rozwojowymi w zakresie:
 • Kompetencji socjalnej.
 • Percepcji wzrokowo-ruchowej.
 • Schematu ciała, Imago ciała.
 • Konceptu własnej osoby.
 • Logicznego myślenia.
 • Oraz innych.

Uczestnicy otrzymują podwójne zaświadczenie w j. polskim oraz możliwość kontynuowania kształcenia w zakresie Psychomotoryki w Niemczech.
Osoby, które w ciągu 2 lat ukończą naukę z zakresu Psychomotoryki w Akademii Motopedagogiki i Psychomotoryki w Rednitzhembach otrzymają rabat w wys. 200 Euro.


Psychomotoryka Empowermentu (IPTW - Integratywne Pedagogiczno-Teraputyczne Wspieranie Rozwoju), jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości wspólnego działania dzieci i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka. Psychomotoryka Empowermentu zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się różne elementy pedagogiki sportu, wychowania rytmiczno-muzycznego, pedagogiki holistycznej, pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny oraz terapii ruchowej.
Zajęcia służą wspieraniu klienta w doświadczaniu otoczenia przedmiotowego i otoczenia podmiotowego za pomocą różnych zmysłów w bardziej zróżnicowany sposób, w orientowaniu się w nim i wchodzeniu z nim w adekwatną i społecznie akceptowaną interakcję. Wiedza którą uczestnicy w ten sposób zdobywają może być bezpośrednio wykorzystana w pracy prewencyjnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej. Szkolenie daje uczestnikom możliwość naukowo ugruntowanego poszerzenia kompetencji profesjonalnej w pracy pedagogiczno-terapeutycznej w kontekście aktualnych debat edukacyjnych i zmian społecznych, na przykład inkluzji. Dzięki unikalnej kombinacji podstaw teoretycznych, praktycznych bodźców i wskazówek oraz wymiany doświadczeń na temat transferu nabytej wiedzy w działalność zawodową szkolimy wysokiej klasy specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju psychicznego i motorycznego. Zdobycie tytułu Psychomotoryka odbywa się w zróżnicowanych modułach edukacyjnych. Moduły te następują po sobie i opierają się metodycznie i dydaktycznie na poprzednich tworząc koherentną całość.Szkolenia oparte są na uznanych podstawach naukowych i stwarzają fundament dla codziennej pracy pedagogiczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, ale także dla intensywnej pracy z rodzicami.

I DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Psychomotoryka – główne założenia i znaczenie psychomotoryki dla rozwoju dziecka.
2. Postrzeganie. Jak dzieci postrzegają świat→znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej (referat).
3. Zajęcia praktyczne. 
13:00 – 13:45 – przerwa obiadowa
13.45 -17.00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
• Zajęcia praktyczne.

II DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Perry projekt→ skuteczność psychomotoryki (referat).
2. Zajęcia praktyczne.
13:00 – 16:00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Główne kierunki psychomotoryki (referat).
2. Podsumowanie zajęć, pytania, rozdanie certyfikatów.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Rehabilitacja głosu i mowy u chorych po całkowitym usunięciu krtani

Termin: 2-3 lipca 2016

więcej >>>

 

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej.

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.więcej >>>

 

RSA Biofeedback

Termin:

25-26 lutego 2017r. - rekrutacja zamknięta. UWAGA - kurs dla posiadaczy zestawów RSA Biofeedback.

więcej >>>

 

Rysunek w diagnozie i terapii psychologicznej

Termin:

Kolejna edycja kursu będzie zaplanowana w II kwartale 2016r.


Rekrutacja otwarta 

więcej >>>

 

Stymulowanie komunikacji w autyzmie - od zabawy do dialogu.

Termin:


5-6 listopada 2017r. -
rekrutacja otwarta


Koszt: 450zł (wpisowe - 100 zł, pozostała część kwoty - 350 płatna do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia). 

Prowadzenie:
 Renata Gołębiowska - neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie  oraz   w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i  jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą  funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii  jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji,  która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór  metody i zastosowanych technik.  

PROGRAM:
Dzień godz. 9-16
 1. Autyzm w klasyfikacji DSM V, nowe spojrzenie na autyzm
 2. Zaburzenia mowy w autyzmie i Zespole Aspergera
 3. Dynamiczny rozwój układu nerwowego
 4. Rozwój kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych u osób z ASD
 5. Ocena kompetencji komunikacyjnych w autyzmie-prezentacja narzędzi oraz materiału filmowego
II Dzień godz. 9-14
 1. Kiedy zaczyna się̨ rozwój komunikacji i jak zachęcać do wzajemności i wymiany w relacji- materiał filmowy i warsztat
 2. Program rozwoju komunikacji-ustalanie priorytetów
 3. Jak zmieniać komunikację z dzieckiem, aby była dynamicznaanaliza materiału filmowego i warsztat
 4. Metody stymulacji ekspresji językowej w autyzmie

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Termin:

17 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta
Kurs zaplanowany w godz. 14.00-19.00

19 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta
Kurs zaplanowany w godz. 9.00-14.00


więcej >>>

 

System Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg dr Smiska I stopnia

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekrutacja otwarta. 

więcej >>>

 

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Termin:

16-17.03.2017r.- rekrutacja zakończona

więcej >>>

 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - (kurs całościowy - siedmiomodułowy)

TERMINY SZKOLEŃ:

Kurs siedmiomodułowy 2016/2017r. - Rekrutacja zamknięta!!!

Zjazd V      31.03-02.04.2017r.
Zjazd VI    2-4.06.2017r.
Zjazd VII   1-3.09.2017r.

UWAGA!
Aktualnie trwają zapisy na kurs, który rozpoczyna się w maju 2017r.

Kurs 2017/2018r. - rekrutacja otwarta
Zjazd I 29.05-01.06.2017r.
Zjazd II 29.09-01.10.2017r.
Zjazd III 17-19.11.2017r.
Zjazd IV, V, VI i VII w 2018r.

więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza

Termin:

24-26 maja 2017r. - rekrutacja otwarta


Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID.
Dieta sensoryczna- najnowsza wersja masażu Wilbarger.
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii

Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI

Termin: 15-16 września 2016r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznejTrwają zapisy na listę osób oczekujących na kursy organizowane w 2019r. - termin oczekiwaniana kurs trwa około 2 lata!!!
Lista osób oczekujących jest zarazem listą rezerwową na kursy zaplanowane w  2017r.
Kwalifikacja na 2018r. będzie przeprowadzona pod koniec 2017r.
Przypominamy, że o kwalifikacji decyduje kolejność dokonywania wpłat wpisowego!

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia


Trwają zapisy na listę osób oczekujących - obecnie na liście znajduje się ok. 100osób.
Dla wszystkich osób obecnie zapisujących się  - realny czas kwalifikacji przypada na 2018r.

więcej >>>

 

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego

Termin:

16 stycznia 2017r. - rekrutacja otwarta


Adresaci: studenci, rodzice i początkujący terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami
Prowadzenie: mgr Ilona Brzozowska – Misiewicz (neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa, certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care, certyfikowany międzynarodowy terapeuta metody Padovan w obrębie I modułu, terapeuta manualny Sanjo)
Wpisowe: 100 zł
Cena: 350zł (100zł wpisowego + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).

Program obejmuje:

1. Podstawy anatomii i biomechaniki pracy kompleksu ustno – twarzowego.
2. Zagadnienia asymetrii aparatu artykulacyjnego i jej wpływu na artykulację.
3. Nieprawidłowości napięcia mięśniowego rzutujące na funkcje orofacjalne.
4. Zaburzenia sensoryczne kompleksu ustno – twarzowego – problematyka, terapia.
5. Torowanie prawidłowego wzorca połykania śliny.
6. Modyfikowanie nieprawidłowych wzorców oddechowych.
7. Podstawy problematyki związanej z prawidłowym wzorcem podaży pokarmów i płynów.
8. Praktyka własna.

Na szkolenia zapraszam z chusteczkami nawilżającymi, rękawiczkami, szpatułkami, zagęszczonym sokiem, łyżeczką i owocem – banan, jabłko. Obowiązuje strój swobodny.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

Terminy:


22-23 kwietnia 2017r. - rekrutacja zamknięta


11-12 listopada 2017r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

TIK w edukacji i terapii pedagogicznej

Terminy:

4-5 lutego 2017 r.
- rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber

Terminy szkoleń:

19-22 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta
23-26 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta
21-24 sierpnia 2017. - rekrutacja zamknięta
25-28 sierpnia 2017r. - rekrutacja zamkniętaTrwają zapisy na listę osób oczekujących na następne organizowane szkolenia - na 2018r.
Lista ta pełni także funkcję listy rezerwowej na zaplanowane już szkolenia.

więcej >>>

 

Twórcze metody pracy z dziećmi

Termin:

23-24 września 2017

więcej >>>

 

Usprawnianie w działaniu - dziecko niepełnosprawne w placówce edukacyjnej.

Termin zostanie ustalony po zebraniu sie grupy.

więcej >>>

 

Warsztaty EEG Biofeedback

Termin: 

 19 kwietnia 2017r. - rekrutacja otwarta 

 

więcej >>>

 

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty

Termin:

21-24 lutego 2017r. - rekrutacja zakończona

 

więcej >>>

 

Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia

Termin: 12-14 października 2016
Adresaci:
 Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów, terapeutów, położnych i przedstawicieli innych grup zawodowych pracujących z niemowlętami i małymi dziećmi. 
Prowadzenie: Dr n med. Sabine Nantke – pediatra, psychoterapeutka. Lekarz pediatra w Centrum Pediatrii Społecznej Friedrichshain, do 2009 roku Dyrektor Centrum ds. medycznych. Instruktorka IntraActPlus IBCLC, instruktorka terapii manualnej. Od 2009 roku prowadzi szkolenia i wykłady, w szczególności dotyczące wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.

Cena: 1200 zł ( 300zł wpisowego + 900zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Wpisowe: 300 zł   
Miejsce szkolenia: NPKU "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 


Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
Diagnostyka, profilaktyka i terapia wg koncepcji IntraActPlus

Dzień 1:
Zaburzenia rozwoju, regulacji i tworzenia więzi w 1. roku życia
9.00-17.00
W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodyką oceny rozwoju, zachowania i interakcji dziecka w 1. roku życia na tle prawidłowego rozwoju niemowlęcia. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak identyfikować niepokojące objawy w rozwoju niemowlęcia i problemy w komunikacji między dzieckiem i rodzicami i jak sobie z nimi poradzić. Szkolenie obejmuje w szczególności następujące zakresy tematyczne:
·         indywidualne wsparcie dla rodziców z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i warunków w danej rodzinie w okresie ciąży, porodu i pierwszych miesięcy życia dziecka.
·         diagnostyka nieprawidłowości w zakresie regulacji (nadmierny płacz i niepokój, problemy ze snem i karmieniem),
·         tworzenie więzi między rodzicami i dzieckiem na różnych etapach pierwszego roku życia dziecka,
·         podstawy wsparcia terapeutycznego rodziców dzieci z zaburzeniami regulacji (nadmierny płacz, niepokój, problemy z karmieniem, zaburzenia snu)
·         uczenie się i zabawa w pierwszym roku życia

Dzień 2:
Zaburzenia sensomotoryczne i zaburzenia regulacji w 1. i 2. roku życia
9.00-17.00
Aż około jednej trzeciej dzieci wykazuje w przebiegu pierwszego roku życia zaburzenia sensomotoryczne, które mogą wpływać na zdolność samoregulacji, zdolność tworzenia więzi i zachowanie dziecka w różnych obszarach codziennego życia (pielęgnacja, karmienie, sen, zabawa). Mogą one prowadzić u dzieci do występowania długotrwałego niepokoju, napadów gwałtownego płaczu, jak również do zaburzeń snu i problemów z przyjmowaniem pokarmu. Ten blok tematyczny obejmuje następujący zakres:
·         jak rozpoznać, co jest normą, a co odchyleniem od normy? Kiedy terapia jest wskazana? Kiedy terapia jest konieczna?
·         jak wykorzystywać technikę wideo w diagnostyce i pracy z rodzicami w ramach koncepcji IntraActPlus?
·         jakie są możliwości fizjoterapii opartej na zasadach neurofizjologicznych oraz ergoterapii?

Dzień 3:
9.00-15.00 (bez przerwy obiadowej)
Wczesne objawy wskazujące na ADHD, autyzm i upośledzenie umysłowe
U dzieci, u których później diagnozuje się ADHD, zaburzenia z zakresu spektrum autyzmu lub zaburzenia rozwoju poznawczego, wiele objawów występuje już w okresie niemowlęcym. Wczesne rozpoznanie tych objawów jest ważne przede wszystkim dlatego, że:
·         odpowiednie działania terapeutyczne należy wdrożyć jak najwcześniej, aby zastosować odpowiednią stymulację w okresie największej plastyczności ośrodkowego układu nerwowego.
·         odpowiednie postępowanie w zakresie interakcji między rodzicami i dzieckiem pozwala ze względu na specyfikę rozwoju wczesnodziecięcego uniknąć lub zminimalizować wiele nieprawidłowości.
Na szkoleniu w formie filmów wideo prezentowane są przypadki dzieci w wieku 6, 12 i 24 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem:
·         prezentacji przypadków dzieci rozwijających się w kierunku ADHD, spektrum autyzmu i upośledzenia umysłowego
·         identyfikacji szczególnych cech typowych dla zaburzeń rozwojowych
·         podstaw i możliwości różnych koncepcji terapeutycznych w ramach pracy fizjoterapeuty, pedagoga i ergoterapeuty w wieku wczesnodziecięcym
·         współpracy z rodzicamizglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia


Nowy termin w trakcie ustalania.


więcej >>>

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia II stopień

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi

UWAGA! Otwarta rekrutacja na termin:

Zjazd A  - 23-30 października 2017r.

Zjazdy B,C,D oraz E w trakcie ustaleń


więcej >>>

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt,dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

Rekrutacja na 2017r. zakończona!

Terminy zjazdów dla uczestników szkolenia:
Zjazd B1  24-29.04.2017r.
Zjazd B2  05-09.06.2017r.
Zjazd C    25.09-06.10.2017r.
Zjazd D    
07-10.12.2017r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji kursu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Aby przejść do formularza kliknij TUTAJ

więcej >>>