Wrocław

Stymulacja audio-psycho-lingwistycznej metodą prof. A.A. Tomatisa

Uwaga! Rekrutacja zamknięta!
Trwają zapisy na listę rezerwową.

Termin:
I zjazd 3-8 listopada 2017r.
1 dzień - 9.00-16.30
2 dzień - 9.00-16.30
3 dzień - 9.00-16.30
4 dzień - 9.00-16.30
5 dzień - 9.00-16.30
6 dzień - 9.00-13.00

II zjazd 2-5 grudnia 2017r.
1 dzień - 9.00-16.30
2 dzień - 9.00-16.30
3 dzień - 9.00-16.30
4 dzień - 9.00-13.00

Czas trwania: 60h dydaktycznych 
Prowadzenie: Małgorzata Szurlej 

Koszt: 6500zł
Wpisowe: 500 zł


Program:
1. Wprowadzenie - badania profesora Tomatisa i rozwój jego metody
2. Anatomia i fizjologia ucha w aspekcie metody Tomatisa
3. Różnice pomiędzy słyszeniem a słuchaniem oraz problemy z tym związane
4. Centralne zaburzenia słuchu i zjawiska patologiczne narządu słuchu związane
z procesami uczenia i reedukacji
5. Bilans audio–psycho–fonologiczny - wywiad z pacjentem, procedura konsultacji i oceny audio-psycho-fonologicznej, - test uwagi i lateralizacji słuchowej, - testy uzupełniające w audio–psycho–fonologii.
6. Interpretacja testu uwagi i lateralizacji słuchowej - analiza przypadków
7. Zastosowanie elektronicznego ucha w terapii metodą Tomatisa
- zasady działania urządzenia,
- zastosowanie urządzenia w praktyce,
- wykorzystanie materiałów dźwiękowych,  
- układanie programów terapeutycznych.
8. Relacja pomiędzy głosem, słuchem i mową – postawa aktywnego słuchania, przykłady
pracy z głosem
9. Zastosowanie metody stymulacji audio–psycho–lingwistycznej w terapii stosowanej przy
zaburzeniach typu: ADHD, porażenie dziecięce, autyzm, syndrom Downa
10. Ucho elektroniczne a integracja językowa – znaczenie uwagi słuchowej w nauce
języków obcych
11. Wykorzystywanie metody Tomatisa w połączeniu z innymi terapiami (logopedia,
integracja sensoryczna, masaż dźwiękiem) - spotkanie ze specjalistami wdrażającymi
metodę w praktyce
12. Metoda Tomatisa a inne metody pracy z dźwiękiem w świetle badań dotyczących
plastyczności mózgu
13. Ograniczenia i przeciwskazania do stosowania metody Tomatisa
14. Uczestnictwo w terapii prowadzonej w gabinecie Centrum APF
15. Informacja o sprzęcie wykorzystywanym do terapii

 Sprzęt: klinij tutaj>>

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Afazja - diagnoza i terapia

 Termin w trakcie ustalania

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Forma: warsztaty
Liczba miejsc: 30
Liczba godzin: 18
Wpisowe: 300 zł
Cena: 650zł (300zł wpisowe + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro.

 Treści warsztatów to połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu i afazji (przede wszystkim w ujęciu teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczna chorego z afazją. W czasie trzydniowych warsztatów przedstawione będzie szczegółowe podejście do diagnozy afazji. Zaprezentowane będą oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym opisy technik, metod, programów i podejść. 

Cel: Zapoznanie się definicją oraz mechanizmami zaburzeń języka o typie afazji oraz z metodami neuropsychologicznej diagnozy i terapii chorych z afazją. Zapoznanie się z metodami badania afazji oraz opanowanie umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce klinicznej.

Warsztat obejmuje: kursy poranne, w których odbędą się głównie wykłady teoretyczne oraz kursy popołudniowe obejmujące głównie ćwiczenia ukierunkowane na zapoznanie się z metodami diagnozy i terapii afazji.

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uczestnicy są proszeni o przyniesienie swoich laptopów. W czasie kursu będą opracowywać metody badania terapii afazji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

Termin:

Termin w trakcie ustalania III lub IV kwartał 2017


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.)

Termin: w trakcie ustalania - III lub IV kwartał 2018r.

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł III) - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/

Termin: w trakcie ustalania - III lub IV kwartał 2018r.

 


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Terminy: 

I cz. 28.11-01.12.2017r. ,  II cz. 3-5 lutego 2018r., III cz. 19-22.04.2018r. - rekrutacja zamknięta! Trwają zapisy na listę rezerwową.

I cz. 11-14.06.2018r., II cz. 20-22.09.2018r. , III CZ. 15-18.11.2018r. -  rekrutacja otwarta

Koszt: 6250zł (1000zł wpisowego + 5250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - MasterCourse

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

Diagnostyka metodą Prechtla

Termin: 18-21 stycznia 2018 r.
Adresaci: lekarze, fizjoterapeuci
Koszt:  3600zł (500zł wpisowego + 3100zł płatne do 4 tyg. przed kursem) 

Ilość uczestników: 36 osób
Prowadzenie: Dr Andrea Guzzetta

więcej >>>

 

Diagnostyka metodą Prechtla - kurs zaawansowany

Termin: 18-21 stycznia 2018 r.
Adresaci: lekarze, fizjoterapeuci, którzy ukończyli kurs Diagnostyki metodą Prechtla
Koszt:  2800zł (500zł wpisowego + 2300zł płatne do 4 tyg. przed kursem) 
Prowadzenie: Dr Andrea Guzzetta

więcej >>>

 

Diagnostyka wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), dobór ćwiczeń, wskazania do gorsetowania i zabiegów operacyjnych

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2016r.
 


więcej >>>

 

Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii

Termin:

w trakcie ustalania - przewidywany III kwartał 2018r.

więcej >>>

 

Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu

Termin: 2-4 lutego 2018 - rekrutacja otwarta

Adresaci: pedadzodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, ortoptyści, terapeuci zajęciowi
Prowadząca: Agnieszka Rosa- pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej

Koszt: 800zł
Wpisowe: 300 zł 

Program:

1. Rozwój widzenia w wieku niemowlęcym oraz wybranych funkcji poznawczych kontrolowanych wzrokiem w wieku poniemowlęcym 
2. Rozwój koordynacji oko - ręka u dzieci 
3. Zaburzenia w rozwoju funkcji wzrokowych u małych dzieci z dysfunkcją wzroku o etiologii okulistycznej i neurologicznej
4. Konsekwencje edukacyjne i senso-motoryczne zaburzeń wzrokowych u dzieci
5.  Elementy funkcjonalnej oceny widzenia  i usprawnianie funkcji wzrokowych małych dzieci  oraz dzieci z trudnościami rozwojowymi
- Jak ocenić funkcje wzrokowe u dzieci?
- Jak przygotować pomoce do oceny funkcjonalnej widzenia u dzieci?
- Jak dobrać pozycje ciała do pracy wzrokowej u dzieci?


 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Diagnoza nauczycielska - rozpoznawanie trudności rozwojowych dzieci przedszkolnych - kurs podstawowy

Termin w trakcie ustalania.
 

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A

Termin: 10 - 12 grudnia 2018

więcej >>>

 

Dysleksja a nauczanie języków obcych - drugi stopień wtajemniczenia

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym

 

Termin: 7-8 października 2017r.

Prowadzący: Teresa Cholewińska, Grażyna Moskwiak
Czas trwania: 20h
Koszt: 290zł
Wpisowe: 100 zł


• Wprowadzenie uczestników w tematykę przyczyn i symptomów trudności matematycznych dzieci.
• Zapoznanie z formami diagnozy zaburzeń arytmetycznych u dzieci.
• Przygotowanie do działań naprawczych.
• Przyjazna i skuteczna edukacja matematyczna
• Partnerstwo edukacyjne rodziców a pomoc dziecku z trudnościami w matematyce.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Edukacja plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym

 


Termin: 22 października 2017r.
Czas trwania: 8h lekcyjnych
Prowadzenie: Wielisława Wasylew-Zwierz
Koszt: 220zł
Wpisowe: 100 zł


1.Znaczenie uprawiania sztuki dla rozwoju poznawczego dzieci.
2. Edukacja plastyczna dzieci 2–5 jako stymulowanie twórczości plastycznej dziecka-aktywizacja sfery kinestetycznej i rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz usprawnianie czynności manualnych dziecka. Przykładowe techniki i ćwiczenia.
Stymulowanie sprawności percepcyjnej i wyobraźni dziecka poprzez obserwację środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia. Odkrywanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań plastycznych uczniów.
3.Podstawowe terminy plastyczne – kiedy je wprowadzać
4.Wychowanie estetyczne. Rozwijanie w uczniach twórczego podejścia do otaczającego świata.
5. Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w odbiorze dzieł sztuki.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

EEG Biofeedback (I stopień)

Termin:

8-11 listopada 2017r. - rekrutacja zamknięta

8-11 stycznia 2018r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

EEG-Biofeedback (II stopień)

Termin: 16-19  września 2017r. - rekrutacja zakończona

więcej >>>

 

Elementy edukacji muzycznej w przedszkolu

Termin: 17 września 2017r. - rekrutacja zakończona

Czas trwania: 6h
Koszt: 290zł
Wpisowe: 100 zł


Prowadzący: Olga Daroch - absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w specjalności Rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu w zakresie Reżyseria teatru dzieci i młodzieży. Rokrocznie bierze czynny udział w licznych warsztatach, konferencjach i kongresach poświęconych metodzie rytmiki Emila Jaquesa-Dalcroze’a zarówno w Polsce jak i zagranicą (głównie w Szwajcarii, Austrii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych). Jest współautorką kilku publikacji dotyczących wykorzystania metody rytmiki na różnych szczeblach edukacji. Na co dzień pracuje przedszkolach oraz we wrocławskich państwowych szkołach muzycznych I i II st. jako nauczyciel rytmiki, techniki i plastyki ruchu, improwizacji fortepianowej, solfeżu dalcroze’owskiego, zespołów rytmicznych oraz przedmiotów teoretyczno-muzycznych (kształcenie słuchu, zasady muzyki). 


Zakres tematyczny:
- Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki i ekspresji wokalnej
- Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
- Wyrabianie umiejętności gry na instrumentach
- Rozwijanie kreatywności muzycznej
- Elementy historii i wiedzy teoretycznej


 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Termin:

23-24 września 2017r. - rekrutacja zakończona

więcej >>>

 

Elementy logopedii dla nauczycieli przedszkola

 

Termin: 24 września 2017r.

Czas trwania: 4h lekcyjne
Prowadzenie: Anna Andrzejewska
Koszt: 190zł
Wpisowe: 100 zł


Zakres tematyczny:
1. Rozwój mowy i języka dziecka w wieku przedszkolnym.
2. Czynniki warunkujące prawidłowy przebieg procesu komunikacji.
3. Budowanie prawidłowych wzorców percepcyjno-motorycznych stymulujących kompetencje językowe i mowę poprzez zabawę.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Elementy pracy nad rozwojem mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Termin: 23 września 2017r.
Czas trwania: 4h lekcyjne
Prowadzenie: Anna Andrzejewska
Koszt: 190zł
Wpisowe: 100 zł 

Zakres tematyczny:
Gry i zabawy logopedyczne czyli jak na wesoło:
• Usprawnić motorykę narządu mowy?
• Utrwalić prawidłową pozycję spoczynkową artykulatorów?
• Zbudować właściwe wzorce oddychania?
• Stymulować funkcje słuchowe w zakresie słuchu werbalnego i awerbalnego?
• Rozwijać kompetencje językowe?
• Przygotować artykulatory do realizacji głosek?

 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Elementy pracy terapeutycznej z dziećmi grupy ryzyka dysleksji

Termin: 2-3 grudnia 2017r.

Czas trwania: 14h lekcyjnych
Prowadzenie: Monika Abraszewska
Koszt: 350zł
Wpisowe: 100 zł

Zakres tematyczny:
 • Pojęcie ryzyka dysleksji.
 • Czynniki wspierające występowanie ryzyka dysleksji.
 • Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Diagnozowanie ryzyka dysleksji – procedura badawcza.
 • Formy pomocy, przykładowe ćwiczenia dla dziecka w wieku od 3-6 roku życia

 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Elementy pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Termin: 9-10 grudnia 2017r.
Czas trwania: 20h
Prowadzenie: Monika Abraszewska, Elżbieta Szala, Teresa Cholewińska, Beata Wacławowicz
Koszt: 350zł
Wpisowe: 100 zł


Zakres tematyczny:
 • Wczesna diagnoza i czynniki sprzyjające w występowaniu specyficznych trudności .
 • Ryzyko dysleksji – definicja, symptomy.
 • Metody diagnostyczne.
 • Skala ryzyka dysleksji.
 • Formy pomocy, przykładowe ćwiczenia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w wieku przedszkolnym.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) – termin i pojęcie SPE, specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z dysleksją.
 • Dysleksja rozwojowa – przyczyny, symptomatologia zaburzeń i dynamika objawów.
 • Diagnozowanie dysleksji rozwojowej – procedura diagnozowania, model wczesnej diagnozy, metody diagnozy.
 • Prawa uczniów z dysleksją.
 • Wprowadzenie uczestników w tematykę przyczyn i symptomów specyficznych trudności w zakresie matematyki.
 • Zapoznanie z formami diagnozy zaburzeń arytmetycznych u dzieci.
 • Przygotowanie do działań naprawczych.
 • Przyjazna i skuteczna edukacja matematyczna –praktyczna znajomość form pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 • Partnerstwo edukacyjne rodziców a pomoc dziecku ze specyficznymi trudnościami.
 • Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces szkolny mimo specyficznych trudności.
 • Od czego zależy sukces dziecka – funkcje wykonawcze.

 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

FIZJOTERAPIA W UROGINEKOLOGII - problem nietrzymania moczu i stolca oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej w praktyce fizjoterapeutycznej

Termin: 15-17 grudnia 2017r.

Prowadzenie: MAGDALENA RUSIECKA-SERWATKA - mgr fizjoterapii, dyplomowana terapeutka uroginekologiczna, promotor zdrowia
Adresaci: fizjoterapeuci, położne, lekarze
Czas trwania: 17 godz. dydaktycznych
Koszt: 1200 zł
Wpisowe: 300 zł 

DZIEŃ PIERWSZY 9.00 - 17.00, PRZERWA 13.00 - 14.00
 • anatomia oraz fizjologia miednicy i jej struktur 
 • nietrzymanie moczu: klasyfikacja i omówienie form nietrzymania moczu, wywiad, badanie, dzienniczek mikcji, badanie urodynamiczne, planowanie terapii, współpraca interdyscyplinarna) 
 • warsztat, ćwiczenia praktyczne  
  • nauka prawidłowych pozycji: w staniu, siedzeniu, chodzeniu, bieganiu, wchodzeniu po schodach;
  • nauka właściwej pozycji podczas mikcji i defekacji;
  • nauka właściwej pozycji podczas podnoszenia ciężarów, kaszlu, śmiania się, kichania
  • nauka skurczów fazowych oraz tonicznych mięśni dna miednicy
  • nauka pracy z oddechem
  • trening relaksacyjny oraz wizualizacja
  • ćwiczenia indywidualne oraz w parach
 • pesseroterapia  
  • omówienie rodzajów pessarów
  • praktyczne zastosowanie pesseroterapii

 DZIEŃ DRUGI  9.00 - 17.00 PRZERWA: 13.00 - 14.00
 • obniżenia narządów dna miednicy mniejszej
 • wskazania do operacji chirurgicznych w obrębie dna miednicy, omówienie głównych technik operacyjnych 
 • fizjoterapia pooperacyjna, planowanie terapii 
 • fizjoterapia w ciąży, przygotowanie do porodu 
 • fizjoterapia po porodzie naturalnym i po cesarskim cięciu, planowanie terapii 
 • warsztat: ćwiczenia praktyczne 
  • terapia/ćwiczenia w obniżeniu narządów miednicy mniejszej
  • ćwiczenia pooperacyjne
  • terapia/ćwiczenia w ciąży
  • ćwiczenia mięśni dna miednicy w ciąży
  • terapia po porodzie: wywiad, ocena postawy ciała, testy funkcjonalne, ćwiczenia czynne
 • bóle w obrębie miednicy mniejszej  - teoria oraz planowanie terapii  
 • elektrostymulacja mięśni dna miednicy 

DZIEŃ TRZECI 9.00 - 12.00

 • anatomia i patologia układu anorektalnego
 • diagnostyka per rectum - teoria
 • planowanie terapii w problemach proktologicznych: nietrzymanie stolca, zaparcia, hemoroidy, ból odbytu, operacje proktologiczne 
 • nietrzymanie moczu u mężczyzn - teoria oraz planowanie terapii 
.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Gotowość szkolna – diagnoza, formy i metody pracy pracy z dzieckiem

Termin:

Uwaga! Zmiana terminu szkolenia zaplanowanego w październiku 2017r.

Nowy termin:  23 lutego 2018r.  - rekrutacja otwarta


Forma: warsztaty
Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy
Liczba godzin: 9
Cena: 290 zł

Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z:

 • założeniami wspomagania dziecka w zakresie osiągania gotowości szkolnej
 • schematem diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci
 • formami i metodami pracy oraz z ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje/ umiejętności  w odniesieniu do gotowości szkolnej dziecka 

 

Godz.

Tematyka

Prowadzący

9.00 – 11.30

 1. Czym jest dojrzałość szkolna? Kryteria diagnostyczne.
 2. Dojrzałość fizyczna
 3. Dojrzałość emocjonalno-społeczna
 4. Dojrzałość w sferze intelektualnej
 5. Kompetencje dziecka w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania
 6. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka i ich wpływ na osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej. 
 7. Schemat diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka – analiza przypadku
Monika Abraszewska

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa 11.45 – 13.00 1. Jak wspierać dziecko w osiągnięciu dojrzałości szkolnej?
 • Rozwijanie funkcji wykonawczych jako kompetencji bazowych dla gotowości szkolnej.Beata Wacławowicz

13.00 – 13.30

Przerwa obiadowa13.30 – 16.00

 1. Kompetencje dziecka do uczenia się matematyki.
 2. Wspieranie dziecka w rozwijaniu umiejętności matematycznych
 • wyrównywanie braków w zakresie wiedzy, umiejętności z matematyki (rozwijanie orientacji przestrzennej i motoryki, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ćwiczenie myślenia, pamięci, uwagi i umiejętności matematycznych),
 • rozwijanie predyspozycji intelektualnych dzieci,
 • gry, zabawy i ćwiczenia rozwojowe dla ucznia z trudnościami matematycznymi
Teresa Cholewińska

 


program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl


 

 

 

Integracja Funkcji Wykonawczych

Termin:

23-25 listopada 2017r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

TERMINY:

13-14 stycznia 2018r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Języki obce i dysleksja

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

więcej >>>

 

Kinesiology Taping Podstawowy cz.1

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Kinezjotaping w logopedii

Termin: 5-6 listopada 2017 - rekrutacja zakończona

więcej >>>

 

Kinezjotaping w okresie ciąży, okołoporodowym oraz ginekologii

Termin w trakcie ustalania. Przyjmujemy zgłoszenia na listę oczekujących. 

więcej >>>

 

Kinezjotaping w pediatrii

Termin w trakcie ustalania. Przyjmujemy zgłoszenia na listę oczekujących. 

więcej >>>

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Termin: 

12-14 stycznia 2018r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Kurs Instruktorski Masażu Shantala

Termin: 

1- 4 sierpnia 2017r. - rekrutacja zakończona

więcej >>>

 

Logorytmika - od teorii do praktyki

Termin:

2-3 grudnia 2017r. - rekrutacja otwarta

 
Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i nauczyciele nauczania początkowego
Prowadzenie: Magdalena Paszkiewicz :  doświadczony surdologopeda i afazjolog, specjalista wczesnej logopedii klinicznej,polonistka. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu logopedii,wczesnej interwencji, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej. Obecnie prowadzi terapię idywidualną i grupową dzieci i młodzieży w PPP. Twórczyni i koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu.
Forma
: warsztaty
Liczba godzin:  15
Koszt: 390zł (100zł wpisowego + 290zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

PROGRAM SZKOLENIA
Cel :
Nabycie umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z  dziećmi   z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu i języka.
Korzyści z udziału:
Nauczysz się stosować różne formy muzyki i ruchu w sesjach  grupowych, tj. zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki.
Nauczysz się konstruować zajęcia logorytmiczne.
Poznasz dobór i zastosowanie instrumentarium do sesji  logorytmicznych.

Tematyka:
1.Założenia teoretyczne, cele, zadania logorytmiki.
2.Wpływ muzyki na rozwój dziecka, wczesna stymulacja muzyczna.

3.Specyfika pracy  technikami logorytmicznymi z dziećmi o określonych zaburzeniach rozwoju mowy  i myślenia ( alalią, jąkaniem, z wadą słuchu, zaburzeniami słuchu fonologicznego, zaburzeniami  o podłożu lękowym, oligofazją, ORM-em )- zalecenia szczegółowe.

Struktura trreningu słuchowego.
Prezentacja ćwiczeń i warsztaty praktyczne obejmujące poszczególne grupy ćwiczeń:
 • z zakresu techniki ruchu,
 • percepcyjno-ruchowe,
 • rytmiczno-ruchowe,
 • słowno-ruchowe,
 • kształtowania prozodii mowy,
 • praksji dłoni,
 • koordynacji pracy artykulatorów.
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów .
Nie jest wymagana znajomość nut i gry na instrumencie.
Wymagany jest wygodny strój i dobry humor!


zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Metoda Dobrego Startu I stopnia


Uwaga! Zmiana terminu szkolenia zaplanowanego w październiku!

Ostatecznie szkolenie zaplanowane jest w terminie: 20-21 listopada 2017r - rekrutacja zakończona 


więcej >>>

 

Metoda Dobrego Startu II stopnia


Uwaga! Zmiana terminu szkolenia!

Ostatecznie szkolenie zostało zaplanowane w terminie: 22-23 listopada 2017r.

więcej >>>

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Termin: 

28-29 października 2017r. - rekrutacja zamnięta

3-4 marca 2018r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Metody aktywizujące przedszkolaka

 

Termin: 18-19 listopada 2017
Czas trwania: 20h
Prowadzenie: Beata Wacławowicz, Wielisława Wasylew-Zwierz
Koszt: 350zł
Wpisowe: 100 zł

Zakres tematyczny:

 • Aktywizacja procesów poznawczych metodami arteterapeutycznymi.
 • Rozwijanie wrażliwości i empatii oraz kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci.
 • Stymulowanie sprawności percepcyjnej i wyobraźni dziecka poprzez obserwację środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia.
 • Odkrywanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań uczniów.
 • Kompetencje bazowe we wspieraniu rozwoju dziecka – funkcje wykonawcze.

 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka

Termin: 2-3 grudnia 2017r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci.

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Metodyka prowadzenia zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci

 

Termin: 9 grudnia 2017
Czas trwania: 5h lekcyjnych
Prowadzenie: Magda Bonowicz
Koszt: 190zł
Wpisowe: 100 zł


1. Założenia ogólne: definicja gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej
2. Metody i formy prowadzenia ćwiczeń
3. Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna:
- Dobór pozycji wyjściowych
- Dobór ćwiczeń
- Wykonywanie ćwiczeń
- Zadania prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej
4. Cele zajęć gimnastyki u dzieci w wieku przedszkolnym
5. Przybory i przyrządy
6. Układ treści w zestawach ćwiczeń- przykładowe konspekty
7. Wykorzystanie przykładów ćwiczeń w praktyce- cz. praktyczna


zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Terminy:

14-16 października 2017r. - rekrutacja zamknięta!!!

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kursy planowane w 2018 roku.


więcej >>>

 

Nauka prawidłowej emisji głosu

TERMIN ZOSTANIE USTALONY PO ZEBRANIU GRUPY

więcej >>>

 

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny

Termin:

6 sierpnia 2017r. - rekrutacja zakończona

Adresaci: studenci i terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami.
Prowadzenie: 
mgr Brzozowska – Misiewicz Ilona, wykładowca akademicki /UG, EUH-E, WSB, PWSNS, SWPS/, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii, właścicielka firmy PROVITA Brzozowska – Misiewicz Ilona
neurologopeda
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa
certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care
terapeuta metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg.B. Padovan, ukończony  I- IV moduł
terapeuta konduktywnej terapii manualnej Sanjo, ukończony  I-III moduł

Wpisowe: 100 zł
Cena: 350zł (100zł wpisowego + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Program:
 1. Powiązania pracy całego ciała z aparatem artykulacyjnym.
 2.  Formy stymulacji dotykowej
 3. Masaż logopedyczny.
 4. Połykanie, oddychanie – techniki stymulacji.
 5. Elementy wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o najnowsze koncepcje terapeutyczne.
 6. Problematyka karmienia.
 7. Zaburzenia karmienia.
 8. Praktyka własna.

Podczas szkolenia uczestnik zapoznany pozostaje z masażem logopedycznym , modyfikacją funkcjonowania kompleksu ustno – twarzowego, wybranymi aspektami neurorozwojowej stymulacji dzieci, praktycznymi przykładami ich rozwiązania.

Na zajęcia proszę zabrać ze sobą lalkę, koc, poduszeczkę, jogurt, banana, kabanosy, szpatułki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nawilżające.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl 

Niepowodzenia w nauce matematyki, diagnoza trudności, formy pomocy

Termin w trakcie ustalania.

więcej >>>

 

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

Pedagogika Marii Montessori

Termin:

11-12 listopada 2017r. - rekrutacja ozakończona

więcej >>>

 

PNF Podstawowy

Terminy:


9-18 marca 2018r. prowadzenie: Martina Schindler- rekrutacja otwarta

Adresaci: Fizjoterapeuci
Forma: kurs 
Ilość godzin: 100
Ilość miejsc: 16
Miejsce kursu: Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca", ul. Swobodna 8a; Wrocław

Cena: 2700 zł  ( wpisowe + 2400zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Wpisowe:
300 zł (płatne wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego)


Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation) powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott; jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu.

Cel: Wprowadzenie do koncepcji PNF, nauka technik i zasad głównych wzorców ruchowych, analiz biomechaniki i patomechaniki normalnego ruchu i chodu; program kursu obejmuje czterodniową pracę z pacjentem prowadzoną przez uczestników kursu przy superwizji instruktora prowadzącego

Uwagi: Kurs składa się z dwóch niezależnych części. Kurs prowadzi certyfikowany i akredytowany instruktor IPNFA (International PNF Association). Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.


program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Literatura z zakresu fijoterapii - zobacz>


Uwaga!

Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

PNF Rozwijający

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

PNF w Pediatrii

Termin w trakcie ustaleń.

więcej >>>

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs podstawowy.


Termin
:

21-22 października 2017r. - rekrutacja zakończonawięcej >>>

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs rozwijający

Termin w trakcie ustalania.


więcej >>>

 

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją )

Termin: 18 listopada 2017 - rekrutacja zakończona 

więcej >>>

 

Psychomotoryka – II stopień

Termin:

6-7 stycznia 2017r. - rekrutacja otwarta 


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 590zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Psychomotoryka Empowermentu® Rola plastyczności mózgu (neuroplastyczność) w procesie uczenia się.

W psychomotoryce opieramy się na paradygmacie neuroplastyczności i samoorganizacji mózgu i uważamy, że efektywność procesów uczenia się koreluje ze zdolnościami neuroplastycznymi mózgu. Neuroplastyczność jest jedną z najważniejszych cech układu nerwowego. Jest ona podstawą nowoczesnej neurorehabilitacji.
Zrozumienie mechanizmów plastyczności mózgu ma ogromne znaczenie dla rozwoju skutecznych metod wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji.
Warunkiem  reorganizacji mózgu i wytworzenia nowych połączeń jest odpowiednie pobudzanie ich aktywności. Pobudzanie to zapewniają doświadczenia natury psychicznej i motorycznej, które każdy osobnik może przeprowadzać w procesie swojego rozwoju ontogenetycznego. Im bardziej różnorodne i bogate w treści są te doświadczenia, tym bardziej efektywne są uwarunkowania  neuronalnej reorganizacji. Proces ten działa również w drugą stronę – połączenia nieużywane z czasem mogą stać się nieaktywne, a mózg zaczyna je traktować jako zbędne i po pewnym czasie znikają one bez śladu.
Neuroplastyczność pokazuje, iż rozwój mózgu oraz wszelkich cech osobowościowych, psychicznych i intelektualno-kognitywnych nie jest zdeterminowana przez geny.
Wynika z tego, że psychomotoryczne wspomaganie rozwoju ma, poprzez swoją szeroką ofertę  przeprowadzania doświadczeń psychicznych i motorycznych, bezpośredni wpływ na rozwój mózgu i jego neuroplastyczności, a co za tym idzie, psychomotoryczne wspieranie rozwoju wpływa pozytywnie i bezpośrednio na rozwój osobowy człowieka. 

Dień pierwszy:
9.00-11.00
wykład „Rola plastyczności mózgu (neuroplastyczność) w procesie uczenia się.
11.30-16.00 przerwami.
Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki

Dień drugi:
9.00-16.00 z przerwami.
Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki w kontekscie pracy w ośrodeka rehabilitacji społecznej oraz referat.

Kurs całościowy Psychomotoryki składa się z V modułów dwudniowych – szczegółowe informacje -> KLIKNIJ TUTAJ

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Psychomotoryka – III stopień

Termin:

19-20 maja 2018r. - rekrutacja otwarta


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 690zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Trzeci stopień kursu Psychomotoryki poświęcony będzie:                         
 • Komunikacji
  • Prowadzenie rozmów pedagogiczno-terapeutycznych.
  • Poradnictwo rodzin 
  • Praca systemowa
  • Praca interdyscyplinarna 
  • Superwizja
 • Zajęcia praktyczne Psychomotoryki Empowermentu


Psychomotoryka Empowermentu®
Śmiało przez życie.

W pracy therapeutyczno-pedagogicznej znajdujemy się często w sytuacji w której odnosimy wrażenie, że między ludźmi są ustawione bariery uniemożliwiające komunikację i poprzez to uniemożliwiające rozpoczęcie procesu pedagogicznego bądź terapeutycznego.

Profesjonalnie prowadzona komunikacja jest instrumentem, który usuwa bariery między człowiekiem a człowiekiem, aby zapewnić podstawę, na której możliwe są interakcje międzyludzkie prowadzące do pozytywnych zmian.

W czasie zajęć będziemy poznawać techniki komunikacyjne, które pozwalają usuwać „bariery” i otwierają drogę dla zmian terapeutycznych.

Superwizja to  fascynujący proces dawania i brania. Szczególnie jeśli jest to superwizja prowadzona w grupie.
Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji dla superwizanta, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z podopiecznymi, własnym reakcjom, obserwowaniem tego co w związku z tym dzieje się w relacji pedagogicznej, poradniczej, terapeutycznej itp..
Udział w superwizji to uczestniczenie w fascynującym i wzbogacającym procesie.
Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań.
Superwizja jest procesem poznawania siebie, przekraczającym obszar pełnionej roli zawodowej. Dzięki superwizji możemy wprowadzać istotne zmiany w sposobach pracy, a także dokonywać znaczących zmian we własnym życiu.       Bo przecież  bez głębokiej znajomości siebie nie tylko nie możemy być w naszym zawodzie profesjonalistami, ale także nie rozumiemy samych siebie, nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Warto zatem podjąć ryzyko otwarcia się na nowe informacje o sobie, które może dać superwizja.Dień pierwszy:

9.00-11.00 wykład „Śmiało przez życie”

11.30-16.00 zprzerwami.
 • Komunikacja.
 • Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki
Dień drugi:

9.00-16.00 z przerwami.
 • Komunikacja
 • Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki 


Literatura:

Kurs całościowy Psychomotoryki składa się z V modułów dwudniowych – szczegółowe informacje -> KLIKNIJ TUTAJ

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Psychomotoryka – kurs podstawowy

Termin:

24-25 października 2017r. - rekrutacja otwarta

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 590zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Psychomotoryka empowermentu
Metoda wspomagająca rozwój, skoncentrowana na dziecko i opierająca się na zasobach

Cel szkolenia - zapoznanie uczestników z metodą Psychomotoryki oraz jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce oraz terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z problemami w nauce, z zaburzeniami zachowania, z problemami rozwojowymi.
Szkolenie odbywać się będzie głównie w formie warsztatów. Zajęcia skoncentrowane będą na praktyce – tak, aby doświadczenia zdobyte na szkoleniu można bezpośrednio przenieść na teren swojej pracy z dziećmi.Wspomaganie rozwoju psychicznego i motorycznego staje się coraz bardziej kluczową kwestią wielu edukacyjnych i terapeutycznych obszarów pracy.

W krótkiej części teoretycznej uczestnicy otrzymają wgląd w podstawy naukowe Psychomotoryki.
W rozbudowanej części praktycznej uczestnicy zdobędą umiejętności pracy nad obszarami rozwojowymi w zakresie:
 • Kompetencji socjalnej.
 • Percepcji wzrokowo-ruchowej.
 • Schematu ciała, Imago ciała.
 • Konceptu własnej osoby.
 • Logicznego myślenia.
 • Oraz innych.

Uczestnicy otrzymują podwójne zaświadczenie w j. polskim oraz możliwość kontynuowania kształcenia w zakresie Psychomotoryki w Niemczech.
Osoby, które w ciągu 2 lat ukończą naukę z zakresu Psychomotoryki w Akademii Motopedagogiki i Psychomotoryki w Rednitzhembach otrzymają rabat w wys. 200 Euro.


Psychomotoryka Empowermentu (IPTW - Integratywne Pedagogiczno-Teraputyczne Wspieranie Rozwoju), jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości wspólnego działania dzieci i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka. Psychomotoryka Empowermentu zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się różne elementy pedagogiki sportu, wychowania rytmiczno-muzycznego, pedagogiki holistycznej, pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny oraz terapii ruchowej.
Zajęcia służą wspieraniu klienta w doświadczaniu otoczenia przedmiotowego i otoczenia podmiotowego za pomocą różnych zmysłów w bardziej zróżnicowany sposób, w orientowaniu się w nim i wchodzeniu z nim w adekwatną i społecznie akceptowaną interakcję. Wiedza którą uczestnicy w ten sposób zdobywają może być bezpośrednio wykorzystana w pracy prewencyjnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej. Szkolenie daje uczestnikom możliwość naukowo ugruntowanego poszerzenia kompetencji profesjonalnej w pracy pedagogiczno-terapeutycznej w kontekście aktualnych debat edukacyjnych i zmian społecznych, na przykład inkluzji. Dzięki unikalnej kombinacji podstaw teoretycznych, praktycznych bodźców i wskazówek oraz wymiany doświadczeń na temat transferu nabytej wiedzy w działalność zawodową szkolimy wysokiej klasy specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju psychicznego i motorycznego. Zdobycie tytułu Psychomotoryka odbywa się w zróżnicowanych modułach edukacyjnych. Moduły te następują po sobie i opierają się metodycznie i dydaktycznie na poprzednich tworząc koherentną całość.Szkolenia oparte są na uznanych podstawach naukowych i stwarzają fundament dla codziennej pracy pedagogiczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, ale także dla intensywnej pracy z rodzicami.

I DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Psychomotoryka – główne założenia i znaczenie psychomotoryki dla rozwoju dziecka.
2. Postrzeganie. Jak dzieci postrzegają świat→znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej (referat).
3. Zajęcia praktyczne. 
13:00 – 13:45 – przerwa obiadowa
13.45 -17.00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
• Zajęcia praktyczne.

II DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Perry projekt→ skuteczność psychomotoryki (referat).
2. Zajęcia praktyczne.
13:00 – 16:00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Główne kierunki psychomotoryki (referat).
2. Podsumowanie zajęć, pytania, rozdanie certyfikatów.

Kurs całościowy Psychomotoryki składa się z V modułów dwudniowych – szczegółowe informacje -> KLIKNIJ TUTAJ

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Rehabilitacja głosu i mowy u chorych po całkowitym usunięciu krtani

Termin: 2-3 lipca 2016

więcej >>>

 

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci

Termin:

21 października 2017r. - rekrutacja zamknięta

Czas trwania: 10h dydaktycznych
Prowadzenie: Marta Ziółkowska
Koszt: 290zł
Wpisowe: 100 zł 

Zakres tematyczny:
 • Charakterystyka rozwoju emocjonalnego.
 • Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym - prawidłowości i zaburzenia.
 • Czynniki wpływające i wspierające rozwój emocjonalny.
 • Metody oceny rozwoju emocjonalnego dla dziecka w wieku od 3-6 roku życia.
 • Etapy rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Rozwijanie umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach trudnych.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej.

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.więcej >>>

 

Rysunek w diagnozie i terapii psychologicznej

Termin:

7-8 października 2017r. - rekrutacja zakończonawięcej >>>

 

Stymulowanie komunikacji w autyzmie - od zabawy do dialogu.

Termin:

9-10 grudnia 2017r. -
rekrutacja zamknięta


Koszt: 490zł (wpisowe - 100 zł, pozostała część kwoty - 390 płatna do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia). 

Prowadzenie:
 Renata Gołębiowska - neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie  oraz   w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i  jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą  funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii  jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji,  która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór  metody i zastosowanych technik.  

PROGRAM:
Dzień godz. 9-16
 1. Autyzm w klasyfikacji DSM V, nowe spojrzenie na autyzm
 2. Zaburzenia mowy w autyzmie i Zespole Aspergera
 3. Dynamiczny rozwój układu nerwowego
 4. Rozwój kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych u osób z ASD
 5. Ocena kompetencji komunikacyjnych w autyzmie-prezentacja narzędzi oraz materiału filmowego
II Dzień godz. 9-14
 1. Kiedy zaczyna się̨ rozwój komunikacji i jak zachęcać do wzajemności i wymiany w relacji- materiał filmowy i warsztat
 2. Program rozwoju komunikacji-ustalanie priorytetów
 3. Jak zmieniać komunikację z dzieckiem, aby była dynamicznaanaliza materiału filmowego i warsztat
 4. Metody stymulacji ekspresji językowej w autyzmie

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Termin: 17.11.2017 - rekrutacja zamknięta

więcej >>>

 

System Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg dr Smiska I stopnia

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekrutacja otwarta. 

więcej >>>

 

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Termin:

7-8 października 2017r.- rekrutacja zakończona
Trwają zapisy na listę osób oczekujących na organizowane szkolenia w 2018r.

więcej >>>

 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - (kurs całościowy - siedmiomodułowy)

TERMINY SZKOLEŃ:


Kurs 2017/2018r. - rekrutacja zamknięta!!!

Zjazd II 29.09-01.10.2017r.
Zjazd III 17-19.11.2017r.
Zjazd IV 8-11.02.2018r.
Zjazd V 6-8.04.2018r.
Zjazd VI 11-13.05.2018r.
Zjazd VII  15-17.06.2018r.

Kurs 2018/2019 - rekrutacja otwarta!!!
Zjazd I  6-8 marca 2018r.
Zjazd II 13-15 kwiecień 2018r.
Zjazd III 1-3 czerwca 2018r.
Zjazd IV 15-18 września 2018r.
Zjazd V 30 listopada - 02 grudnia 2018r.
Zjazd VI oraz VII w I połowie 2019r.więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza

Termin:

24-26 maja 2017r. - rekrutacja otwarta


Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID.
Dieta sensoryczna- najnowsza wersja masażu Wilbarger.
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii

Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI

Termin: 15-16 września 2016r. - rekrutacja zakończona

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznejTrwają zapisy na listę osób oczekujących na kursy organizowane w 2019r. - termin oczekiwaniana kurs trwa około 2 lata!!!
Lista osób oczekujących jest zarazem listą rezerwową na kursy zaplanowane w  2017r.
Kwalifikacja na 2018r. będzie przeprowadzona pod koniec 2017r.
Przypominamy, że o kwalifikacji decyduje kolejność dokonywania wpłat wpisowego!

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia


Trwają zapisy na listę osób oczekujących - obecnie na liście znajduje się ok. 100osób.
Dla wszystkich osób obecnie zapisujących się  - realny czas kwalifikacji przypada na 2019r.

więcej >>>

 

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego

Termin: 

I kwartał 2018r.


Adresaci: studenci, rodzice i początkujący terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami
Prowadzenie:

mgr Brzozowska – Misiewicz Ilona, wykładowca akademicki /UG, EUH-E, WSB, PWSNS, SWPS/, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii, właścicielka firmy PROVITA Brzozowska – Misiewicz Ilona
neurologopeda
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa
certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care
terapeuta metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg.B. Padovan, ukończony  I- IV moduł
terapeuta konduktywnej terapii manualnej Sanjo, ukończony  I-III moduł

Wpisowe: 100 zł
Cena: 350zł (100zł wpisowego + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).

Program obejmuje:

1. Podstawy anatomii i biomechaniki pracy kompleksu ustno – twarzowego.
2. Zagadnienia asymetrii aparatu artykulacyjnego i jej wpływu na artykulację.
3. Nieprawidłowości napięcia mięśniowego rzutujące na funkcje orofacjalne.
4. Zaburzenia sensoryczne kompleksu ustno – twarzowego – problematyka, terapia.
5. Torowanie prawidłowego wzorca połykania śliny.
6. Modyfikowanie nieprawidłowych wzorców oddechowych.
7. Podstawy problematyki związanej z prawidłowym wzorcem podaży pokarmów i płynów.
8. Praktyka własna.

Na szkolenia zapraszam z chusteczkami nawilżającymi, rękawiczkami, szpatułkami, zagęszczonym sokiem, łyżeczką i owocem – banan, jabłko. Obowiązuje strój swobodny.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

Terminy:

4-5 listopada 2017r. - rekrutacja zamknięta

11-12 listopada 2017r. - rekrutacja zamknięta

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kurs zaplanowany w marcu 2018r.


więcej >>>

 

TIK w edukacji i terapii pedagogicznej

Terminy:

4-5 lutego 2017 r.
- rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber

Terminy szkoleń:

19-22 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta
23-26 marca 2017r. - rekrutacja zamknięta
21-24 sierpnia 2017. - rekrutacja zamknięta
25-28 sierpnia 2017r. - rekrutacja zamkniętaTrwają zapisy na listę osób oczekujących na następne organizowane szkolenia - na 2018r.
Lista ta pełni także funkcję listy rezerwowej na zaplanowane już szkolenia.

więcej >>>

 

Trudne zachowania - pozytywne podejście

Termin:

25-26.11.2017r. - rekrutacja zamknięta


Koszt: 350zł (wpisowe - 100 zł, pozostała część kwoty - 250 płatna do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia). 

Prowadzenie:
 Renata Gołębiowska - neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie  oraz   w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i  jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą  funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii  jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji,  która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór  metody i zastosowanych technik.  


Proponowane  szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad zachowaniami trudnymi między innymi u osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym, ADHD. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli pedagogów, psychologów, rodziców i opiekunów.

Każde zachowanie trudne ma swoją przyczynę. Zrozumienie przyczyn i okoliczności pozwala skutecznie modelować zachowaniem dziecka poprzez stosownie pozytywnego podejścia. Pragniemy zmieniać zachowanie dziecka i jest to możliwe ! Jeśli nie chcesz czuć się bezradna/ bezradny spróbuj zastosować uniwersalny plan analizy i działań prowadzący do pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka. Po pierwsze: zmień perspektywę i podejście!

Program dwudniowego szkolenia.

Dzień I  9:00- 16:00
1.     Czym jest trudne zachowanie. Podstawy teoretyczne związane z teorią uczenia się.  
2.     Specyfika trudnych zachować u osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi  
3.     Obserwacja trudnych zachowań- analiza przyczyn i  uwarunkowań krok po kroku. Nowatorski model analizy.
4.     Postępowanie proaktywne i reaktywne bez kar – to się opłaca!

Dzień II  9:00 – 14:00
1.     Jak wpływać na  zachowanie- kilka spraw technicznych, metody i techniki
2.     Jak używać metod i technik, aby być autentycznym w działaniu?
3.     Warsztat: sytuacje i historie, między innymi  z praktyki uczestników, jak je rozwiązać ? Czy istnieje tylko jedno rozwiązanie?zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Twórcze metody pracy z dziećmi

Termin:

23-24 września 2017 - rekrutacja zakończona

więcej >>>

 

Usprawnianie ginekologiczno – położnicze w okresie okołoporodowym

Termin: 21-22 kwietnia 2018r. 

Prowadzący: mgr Julia Roshko fizjoterapeuta, pielęgniarka, dr Agnieszka Ptak fizjoterapeuta.
Cena: 490 zł
Wpisowe: 100 zł

Kurs dla osób chcących prowadzić zajęcia w szkołach rodzenia.
Kurs dwudniowy. Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, oraz studentów w/w kierunków fizjoterapii od III roku studiów licencjackich, pielęgniarek,  położnych, doul.
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne w podstawowym zakresie uczestników do pracy z kobietą ciężarną, rodzącą i w okresie połogu oraz  do pracy z noworodkiem.
Zajęcia obejmują: wykłady, prezentacje, pracę w grupach, ćwiczenia w parach, dyskusję.
Na kurs należy przygotować wygodny strój sportowy.

Dzień pierwszy. Agnieszka Ptak/ Julia Roshko 8 godzin
1.      Zmiany biomechaniczne w obrębie narządu osiowego zachodzące w ciele kobiety w przebiegu ciąży.
2.      Zmiany hormonalne zachodzące w ciele kobiety w trakcie ciąży, porodu, połogu.
3.      Aktywność fizyczna w I, II, III trymestrze ciąży.
4.      Aktywność fizyczna podczas I i II okresu porodu
5.      Powrót do sprawności fizycznej po porodzie fizjologicznym.
6.      Ćwiczenia mięśni dna miednicy
7.      Pozycje wertykalne w przebiegu porodu aktywnego
8.      Aktywność oddechowa w trakcie porodu


Dzień drugi Agnieszka Ptak/ Julia Roshko 8 godzin

9.      Powikłania ginekologiczno-położnicze okresu okołoporodowego.
10.  Powrót do sprawności fizycznej po porodzie drogą cięcia cesarskiego.
11.  Masaż w ciąży i trakcie porodu.
12.  Niefarmakologiczne środki  łagodzenia bólu okołoporodowego.
13.  Pielęgnacja  i wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego noworodka.
14.  Pozycje wspomagające karmienie piersią.

90 min

1.      Wprowadzenie do tematu ppt
2.      Zmiany biomechaniczne w obrębie narządu osiowego zachodzące w ciele kobiety w przebiegu ciąży
3.      Zmiany hormonalne zachodzące w ciele kobiety w trakcie ciąży, porodu, połogu  
15 min Przerwa kawowa
90    min

1.      Aktywność fizyczna w I, II, III trymestrze ciąży.
2.      Ćwiczenia mięśni dna miednicy
45 min Przerwa obiadowa
90 min

 1. Aktywność fizyczna podczas I i II okresu porodu
 2. Pozycje wertykalne w przebiegu porodu aktywnego
 3. Aktywność oddechowa w trakcie porodu
15 min Przerwa kawowa
90 min 1.         Powrót do sprawności fizycznej po porodzie fizjologicznym w połogu, 6 tygodni po porodzie, 12 tygodni po porodzieDzień drugi.

90    min

1.      Powikłania ginekologiczno-położnicze okresu okołoporodowego. Usprawnianie fizjoterapeutyczne.
15 min

Przerwa kawowa
90 min

1.      Masaż w ciąży i trakcie porodu.

2.      Niefarmakologiczne środki  łagodzenia bólu okołoporodowego.

45 min

Przerwa obiadowa
90 min

1.      Powrót do sprawności fizycznej po porodzie drogą cięcia cesarskiego.
2.      Pozycje wspomagające karmienie piersią.

15 min

Przerwa kawowa
90 min

1.      Pielęgnacja  i wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego noworodka.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Usprawnianie w działaniu - dziecko niepełnosprawne w placówce edukacyjnej.

Termin zostanie ustalony po zebraniu sie grupy.

więcej >>>

 

Warsztaty EEG Biofeedback

Termin w trakcie ustalania.

 

więcej >>>

 

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty

Termin:

  9-12 kwietnia 2018r. - rekrutacja otwarta


 

więcej >>>

 

Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

Termin: 16-17 grudnia 2017. Rekrutacj otwarta.

Prowadzenie: Anna Prożych
Czas trwania : 15 godzin
Koszt: 590zł
Wpisowe: 100 zł


sobota 9.00 -17.00
niedziela 9.00 -13.00

Szkolenie daje uprawnienie do: prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem elementów metody VT oraz układania programów terapeutycznych z wykorzystaniem MVT

Program szkolenia:
1. Historia powstania i założenia metody verbotonalnej
2. Zabawy fonacyjne z samogłoskami
3. Wywoływanie samogłosek w rytmie ciała w pozycji siedzącej i stojącej
4. Rytm muzyczny dla samogłosek
5. Wykorzystanie rytmu ciała dla wywołania wybranych spółgłosek
6. Rytm muzyczny dla wybranych spółgłosek
7.Powtórzenie i utrwalenie samogłosek i wybranych spółgłosek.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Wykorzystanie internetu i multimediów w edukacji przedszkolnej

Termin szkolenia: 4-5 listopada 2017r.

Czas trwania: 12h
Prowadzący: Elżbieta Szala
Koszt: 220zł
Wpisowe: 100 zł 

- Multimedialne zasoby edukacyjne
- Możliwości edukacyjne internetu
- Technologia informacyjna w edukacji
- TIK w edukacji najmłodszych
- Poszukiwanie, selekcja informacji
- Platformy edukacyjne i ich przydatność w edukacji
- Korzystanie z zasobów multimedialnych w projektowaniu zajęć/ program autorski
- Bezpieczeństwo w sieci

 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Wykorzystanie metody doświadczeń i eksperymentów w przedszkolu

Termin: 11-12 listopada 2017r.

Czas trwania: 12 godz. dydaktycznych
Koszt: 290zł
Wpisowe: 100 zł 


Zakres tematyczny:
1. Planowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowanie konspektu.
2. Przygotowanie merytoryczne, zakres, zapoznanie się z tematyką eksperymentów.
3. Eksperyment krok po kroku - realizacja bezpiecznego eksperymentu z dziećmi, przykłady eksperymentów.
4. Praktyczne aspekty eksperymentowania z dziećmi, katalog dobrych praktyk.
5. Ewaluacja i podsumowanie.


 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedszkolu.


Termin: 16 września 2017r. -rekrutacja zakończona

Koszt: 150zł
Czas trwania: 6h


ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Prezentacja wszystkich funkcji tablicy interaktywnej.
 • Prezentacja zasobów dostępnych bezpłatnie w Internecie przydatnych w pracy z tablica interaktywna.
 • Samodzielne tworzenie zasobów oraz praca z nimi w trakcie zajęć.
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Wykrywanie zaburzeń rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Termin: 25-26 listopada 2017r

Czas trwania:20h
Koszt: 390zł
Wpisowe: 100 zł


Zakres tematyczny:

 • Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych.
 • Wybrane zespoły chorobowe dzieci od 3-6 roku życia.
 • Rodzaje diagnozy rozwoju psychoruchowego u dziecka przedszkolnego.
 • Psychologia rozwojowa dziecka przedszkolnego.
 • Prawidłowy rozwój, symptomy zaburzeń.
 • Wybrane problemy rozwojowe.
 • Prawidłowy rozwój mowy.
 • Symptomy zaburzeń i trudności komunikacyjne.
 • Diagnostyka i terapia rozwoju ruchowego oraz zaburzeń integracji sensorycznych dziecka w wieku przedszkolnym

 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia

Termin w trakcie ustalania. 

Adresaci:
 Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów, terapeutów, położnych i przedstawicieli innych grup zawodowych pracujących z niemowlętami i małymi dziećmi. 
Prowadzenie: Dr n med. Sabine Nantke – pediatra, psychoterapeutka. Lekarz pediatra w Centrum Pediatrii Społecznej Friedrichshain, do 2009 roku Dyrektor Centrum ds. medycznych. Instruktorka IntraActPlus IBCLC, instruktorka terapii manualnej. Od 2009 roku prowadzi szkolenia i wykłady, w szczególności dotyczące wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.

Cena: 900 zł ( 300zł wpisowego + 600zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Wpisowe: 300 zł   
Miejsce szkolenia: NPKU "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 


Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
Diagnostyka, profilaktyka i terapia wg koncepcji IntraActPlus

Dzień 1:
Zaburzenia rozwoju, regulacji i tworzenia więzi w 1. roku życia
9.00-17.00
W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodyką oceny rozwoju, zachowania i interakcji dziecka w 1. roku życia na tle prawidłowego rozwoju niemowlęcia. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak identyfikować niepokojące objawy w rozwoju niemowlęcia i problemy w komunikacji między dzieckiem i rodzicami i jak sobie z nimi poradzić. Szkolenie obejmuje w szczególności następujące zakresy tematyczne:
·         indywidualne wsparcie dla rodziców z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i warunków w danej rodzinie w okresie ciąży, porodu i pierwszych miesięcy życia dziecka.
·         diagnostyka nieprawidłowości w zakresie regulacji (nadmierny płacz i niepokój, problemy ze snem i karmieniem),
·         tworzenie więzi między rodzicami i dzieckiem na różnych etapach pierwszego roku życia dziecka,
·         podstawy wsparcia terapeutycznego rodziców dzieci z zaburzeniami regulacji (nadmierny płacz, niepokój, problemy z karmieniem, zaburzenia snu)
·         uczenie się i zabawa w pierwszym roku życia

Dzień 2:
Zaburzenia sensomotoryczne i zaburzenia regulacji w 1. i 2. roku życia
9.00-17.00
Aż około jednej trzeciej dzieci wykazuje w przebiegu pierwszego roku życia zaburzenia sensomotoryczne, które mogą wpływać na zdolność samoregulacji, zdolność tworzenia więzi i zachowanie dziecka w różnych obszarach codziennego życia (pielęgnacja, karmienie, sen, zabawa). Mogą one prowadzić u dzieci do występowania długotrwałego niepokoju, napadów gwałtownego płaczu, jak również do zaburzeń snu i problemów z przyjmowaniem pokarmu. Ten blok tematyczny obejmuje następujący zakres:
·         jak rozpoznać, co jest normą, a co odchyleniem od normy? Kiedy terapia jest wskazana? Kiedy terapia jest konieczna?
·         jak wykorzystywać technikę wideo w diagnostyce i pracy z rodzicami w ramach koncepcji IntraActPlus?
·         jakie są możliwości fizjoterapii opartej na zasadach neurofizjologicznych oraz ergoterapii?

Dzień 3:
9.00-15.00 (bez przerwy obiadowej)
Wczesne objawy wskazujące na ADHD, autyzm i upośledzenie umysłowe
U dzieci, u których później diagnozuje się ADHD, zaburzenia z zakresu spektrum autyzmu lub zaburzenia rozwoju poznawczego, wiele objawów występuje już w okresie niemowlęcym. Wczesne rozpoznanie tych objawów jest ważne przede wszystkim dlatego, że:
·         odpowiednie działania terapeutyczne należy wdrożyć jak najwcześniej, aby zastosować odpowiednią stymulację w okresie największej plastyczności ośrodkowego układu nerwowego.
·         odpowiednie postępowanie w zakresie interakcji między rodzicami i dzieckiem pozwala ze względu na specyfikę rozwoju wczesnodziecięcego uniknąć lub zminimalizować wiele nieprawidłowości.
Na szkoleniu w formie filmów wideo prezentowane są przypadki dzieci w wieku 6, 12 i 24 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem:
·         prezentacji przypadków dzieci rozwijających się w kierunku ADHD, spektrum autyzmu i upośledzenia umysłowego
·         identyfikacji szczególnych cech typowych dla zaburzeń rozwojowych
·         podstaw i możliwości różnych koncepcji terapeutycznych w ramach pracy fizjoterapeuty, pedagoga i ergoterapeuty w wieku wczesnodziecięcym
·         współpracy z rodzicamizglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia

Termin:

10-12 listopada 2017r
 - rerutacja otwarta

więcej >>>

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia II stopień

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Zapobieganie agresji w przedszkolu

Termin: 14-15 października 2017r.

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych
Koszt: 350zł
Wpisowe: 100 zł

Zakres tematyczny:

 • Gwałtowne emocje u dzieci: frustracja  -> złość ->agresja.
 • Źródła  agresji u dzieci.
 • Formy zachowań agresywnych.
 • Bezpośrednie przyczyny wywołujące zachowania agresywne.
 • Zapobieganie agresywnym zachowaniom.
 • Pomoc dla agresywnego dziecka.
 • Jak radzić sobie z agresywnym dzieckiem w przedszkolu?
 • Jak reagować na wybuch i zmniejszyć jego nasilenie?
 • Jak sobie radzić ze złością ze strony dziecka w stosunku do nas?
 • Współpraca z rodzicami w zakresie przeciwdziałania agresji u dzieci.

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga!

Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi

UWAGA! Otwarta rekrutacja na termin:

Zjazd A: 23-30 października 2017r.

Zjazd B : 25-29.01.2018r.

Zjazd C: 21-24.04.2018r.

Zjazd D: 30.06-03.07.2018r.
 
Zjazd E: 18-21.10.2018r. 


więcej >>>

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt,dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

Rekrutacja na 2018 została zakończona. Termin kolejnej nie jest jeszcze znany, nie udzielamy więc takich informacji telefonicznie. 
O kwalifikacji na kurs decyduje komisja. O wynikach kwalifikacji poinformujemy mailowo (również osoby, które nie zostały zakwalifikowane) po 10 października. Nie będą udzielane informacje przez telefon! Proszę sprawdzać folder SPAM.

Terminy zjazdów dla uczestników szkolenia:

Zjazd A - 22.01-2.02.2018
Zjazd B1 - 23-27.04.2018
Zjazd B2 - 4-8.06.2018
Zjazd C - 24-28.09.2018
Zjand C2 - 7-11.11.2018
Zjazd D - 3-7.12.2018


Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji kursu w 2019 roku proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Aby przejść do formularza kliknij TUTAJ

więcej >>>