Wrocław

Afazja - diagnoza i terapia

 Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). 

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Forma: warsztaty
Liczba miejsc: 30
Liczba godzin: 18
Wpisowe: 300 zł
Cena: 650zł (300zł wpisowe + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro.

 Treści warsztatów to połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu i afazji (przede wszystkim w ujęciu teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczna chorego z afazją. W czasie trzydniowych warsztatów przedstawione będzie szczegółowe podejście do diagnozy afazji. Zaprezentowane będą oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym opisy technik, metod, programów i podejść. 

Cel: Zapoznanie się definicją oraz mechanizmami zaburzeń języka o typie afazji oraz z metodami neuropsychologicznej diagnozy i terapii chorych z afazją. Zapoznanie się z metodami badania afazji oraz opanowanie umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce klinicznej.

Warsztat obejmuje: kursy poranne, w których odbędą się głównie wykłady teoretyczne oraz kursy popołudniowe obejmujące głównie ćwiczenia ukierunkowane na zapoznanie się z metodami diagnozy i terapii afazji.

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uczestnicy są proszeni o przyniesienie swoich laptopów. W czasie kursu będą opracowywać metody badania terapii afazji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

Termin:

27-28 października 2018r. - rekrutacja otwarta, wolne miejsca.

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.)

 Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). 

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł III) - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/

 Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Terminy: 
I cz. 11-14.06.2018r., II cz. 20-22.09.2018r. , III CZ. 26-29.11.2018r. -  rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

I cz. 28.11-01.12.2017r. ,  II cz. 3-5 lutego 2018r., III cz. 9-12.04.2018r. - rekrutacja zamknięta! 


Koszt: 6250zł (1000zł wpisowego + 5250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

więcej >>>

 

Diagnostyka metodą Prechtla

Termin: 21-24 listopada 2018 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: lekarze, fizjoterapeuci
Koszt:  3600zł (500zł wpisowego + 3100zł płatne do 4 tyg. przed kursem) 

Ilość uczestników: 36 osób
Prowadzenie: wykładowca General Movements Trust

więcej >>>

 

Diagnostyka metodą Prechtla - kurs zaawansowany

Termin: 21-24 listopada 2018 - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: lekarze, fizjoterapeuci, którzy ukończyli kurs Diagnostyki metodą Prechtla
Koszt:  2800zł (500zł wpisowego + 2300zł płatne do 4 tyg. przed kursem) 
Prowadzenie: wykładowca General Movements Trust

więcej >>>

 

Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, studenci 
Prowadzenie: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
Forma: wykłady, warsztaty
Ilość godzin: 14
Ilość miejsc: 30
Cena: 490 zł ( 100zł wpisowego + 390zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Wpisowe: 100 zł   
Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Program kursu obejmuje zagadnienia związane z diagnozą  dysleksji rozwojowej. Prezentowane są  wybrane  metody i techniki badania psychologicznego do tej diagnozy oraz system pomocy i prawa ucznia z dysleksją.

Cel: Dokonanie przeglądu i komentarz dotyczący stosowanych metod diagnostycznych, problemy związane z pisaniem opinii, prawa uczniów z dysleksją.
 

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


 Uwaga!

Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl 

Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu

Termin:
Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kurs zaplanowany w III lub IV kwartale 2018r.
Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

Adresaci: pedadzodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, ortoptyści, terapeuci zajęciowi
Prowadząca: Agnieszka Rosa- pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej

Koszt: 800zł (w tym wpisowe: 300 zł)

Program:

1. Rozwój widzenia w wieku niemowlęcym oraz wybranych funkcji poznawczych kontrolowanych wzrokiem w wieku poniemowlęcym 
2. Rozwój koordynacji oko - ręka u dzieci 
3. Zaburzenia w rozwoju funkcji wzrokowych u małych dzieci z dysfunkcją wzroku o etiologii okulistycznej i neurologicznej
4. Konsekwencje edukacyjne i senso-motoryczne zaburzeń wzrokowych u dzieci
5.  Elementy funkcjonalnej oceny widzenia  i usprawnianie funkcji wzrokowych małych dzieci  oraz dzieci z trudnościami rozwojowymi
- Jak ocenić funkcje wzrokowe u dzieci?
- Jak przygotować pomoce do oceny funkcjonalnej widzenia u dzieci?
- Jak dobrać pozycje ciała do pracy wzrokowej u dzieci?


 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A

Termin: 10 - 12 grudnia 2018 - WOLNE MIESJCA

więcej >>>

 

Dysleksja a nauczanie języków obcych - drugi stopień wtajemniczenia

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

Prowadzący: Teresa Cholewińska, Grażyna Moskwiak
Czas trwania: 20h
Koszt: 290zł
Wpisowe: 100 zł


• Wprowadzenie uczestników w tematykę przyczyn i symptomów trudności matematycznych dzieci.
• Zapoznanie z formami diagnozy zaburzeń arytmetycznych u dzieci.
• Przygotowanie do działań naprawczych.
• Przyjazna i skuteczna edukacja matematyczna
• Partnerstwo edukacyjne rodziców a pomoc dziecku z trudnościami w matematyce.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

EEG Biofeedback (I stopień)

Termin:

8-11 stycznia 2018r. - rekrutacja zakończona

15-18 lutego 2018r. - rekrutacja zakończona

więcej >>>

 

EEG-Biofeedback (II stopień)

Termin:

19-22 lutego 2018r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Elementy edukacji muzycznej w przedszkolu

Termin:

10 marca 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Czas trwania: 6h
Koszt: 290zł
Wpisowe: 100 zł


Prowadzący: Olga Daroch - absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w specjalności Rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu w zakresie Reżyseria teatru dzieci i młodzieży. Rokrocznie bierze czynny udział w licznych warsztatach, konferencjach i kongresach poświęconych metodzie rytmiki Emila Jaquesa-Dalcroze’a zarówno w Polsce jak i zagranicą (głównie w Szwajcarii, Austrii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych). Jest współautorką kilku publikacji dotyczących wykorzystania metody rytmiki na różnych szczeblach edukacji. Na co dzień pracuje przedszkolach oraz we wrocławskich państwowych szkołach muzycznych I i II st. jako nauczyciel rytmiki, techniki i plastyki ruchu, improwizacji fortepianowej, solfeżu dalcroze’owskiego, zespołów rytmicznych oraz przedmiotów teoretyczno-muzycznych (kształcenie słuchu, zasady muzyki). 


Zakres tematyczny:
- Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki i ekspresji wokalnej
- Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
- Wyrabianie umiejętności gry na instrumentach
- Rozwijanie kreatywności muzycznej
- Elementy historii i wiedzy teoretycznej


 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Termin:

23-24.06.2018 r - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

więcej >>>

 

Elementy pracy nad rozwojem mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Termin: 24 lutego 2018r. - WOLNE MIEJSCA 
Czas trwania: 4h lekcyjne
Prowadzenie: Anna Andrzejewska
Koszt: 190zł
Wpisowe: 100 zł 

Zakres tematyczny:
Gry i zabawy logopedyczne czyli jak na wesoło:
• Usprawnić motorykę narządu mowy?
• Utrwalić prawidłową pozycję spoczynkową artykulatorów?
• Zbudować właściwe wzorce oddychania?
• Stymulować funkcje słuchowe w zakresie słuchu werbalnego i awerbalnego?
• Rozwijać kompetencje językowe?
• Przygotować artykulatory do realizacji głosek?

 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Elementy pracy terapeutycznej z dziećmi grupy ryzyka dysleksji

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

Czas trwania: 14h lekcyjnych
Prowadzenie: Monika Abraszewska
Koszt: 350zł
Wpisowe: 100 zł

Zakres tematyczny:
 • Pojęcie ryzyka dysleksji.
 • Czynniki wspierające występowanie ryzyka dysleksji.
 • Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Diagnozowanie ryzyka dysleksji – procedura badawcza.
 • Formy pomocy, przykładowe ćwiczenia dla dziecka w wieku od 3-6 roku życia

 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

FIZJOTERAPIA W UROGINEKOLOGII - problem nietrzymania moczu i stolca oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej w praktyce fizjoterapeutycznej

Termin:

Uwaga! Zmiana terminu!

Ostatecznie szkolenie zaplanowane jest w terminie:  25-27 maja 2018r. - WOLNE MIEJSCA

Prowadzenie: MAGDALENA RUSIECKA-SERWATKA - mgr fizjoterapii, dyplomowana terapeutka uroginekologiczna, promotor zdrowia
Adresaci: fizjoterapeuci, położne, lekarze
Czas trwania: 17 godz. dydaktycznych
Koszt: 1200 zł
Wpisowe: 300 zł 

DZIEŃ PIERWSZY 9.00 - 17.00, PRZERWA 13.00 - 14.00
 • anatomia oraz fizjologia miednicy i jej struktur 
 • nietrzymanie moczu: klasyfikacja i omówienie form nietrzymania moczu, wywiad, badanie, dzienniczek mikcji, badanie urodynamiczne, planowanie terapii, współpraca interdyscyplinarna) 
 • warsztat, ćwiczenia praktyczne  
  • nauka prawidłowych pozycji: w staniu, siedzeniu, chodzeniu, bieganiu, wchodzeniu po schodach;
  • nauka właściwej pozycji podczas mikcji i defekacji;
  • nauka właściwej pozycji podczas podnoszenia ciężarów, kaszlu, śmiania się, kichania
  • nauka skurczów fazowych oraz tonicznych mięśni dna miednicy
  • nauka pracy z oddechem
  • trening relaksacyjny oraz wizualizacja
  • ćwiczenia indywidualne oraz w parach
 • pesseroterapia  
  • omówienie rodzajów pessarów
  • praktyczne zastosowanie pesseroterapii

 DZIEŃ DRUGI  9.00 - 17.00 PRZERWA: 13.00 - 14.00
 • obniżenia narządów dna miednicy mniejszej
 • wskazania do operacji chirurgicznych w obrębie dna miednicy, omówienie głównych technik operacyjnych 
 • fizjoterapia pooperacyjna, planowanie terapii 
 • fizjoterapia w ciąży, przygotowanie do porodu 
 • fizjoterapia po porodzie naturalnym i po cesarskim cięciu, planowanie terapii 
 • warsztat: ćwiczenia praktyczne 
  • terapia/ćwiczenia w obniżeniu narządów miednicy mniejszej
  • ćwiczenia pooperacyjne
  • terapia/ćwiczenia w ciąży
  • ćwiczenia mięśni dna miednicy w ciąży
  • terapia po porodzie: wywiad, ocena postawy ciała, testy funkcjonalne, ćwiczenia czynne
 • bóle w obrębie miednicy mniejszej  - teoria oraz planowanie terapii  
 • elektrostymulacja mięśni dna miednicy 

DZIEŃ TRZECI 9.00 - 12.00

 • anatomia i patologia układu anorektalnego
 • diagnostyka per rectum - teoria
 • planowanie terapii w problemach proktologicznych: nietrzymanie stolca, zaparcia, hemoroidy, ból odbytu, operacje proktologiczne 
 • nietrzymanie moczu u mężczyzn - teoria oraz planowanie terapii 
.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Gotowość szkolna – diagnoza, formy i metody pracy z dzieckiem

Termin: 23 lutego 2018 r.  - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA


Forma: warsztaty
Prowadzenie: Teresa Cholewińska, Beata Wacławowicz, Monika Abraszewska 
Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy
Liczba godzin: 9
Cena: 290 zł

Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z:

 • założeniami wspomagania dziecka w zakresie osiągania gotowości szkolnej
 • schematem diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci
 • formami i metodami pracy oraz z ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje/ umiejętności  w odniesieniu do gotowości szkolnej dziecka 

 
Poruszane zagadnienia

 • Czym jest dojrzałość szkolna? Kryteria diagnostyczne.
 • Dojrzałość fizyczna
 • Dojrzałość emocjonalno-społeczna
 • Dojrzałość w sferze intelektualnej
 • Kompetencje dziecka w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania
 • Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka i ich wpływ na osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej.
 • Schemat diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka – analiza przypadku
 • Jak wspierać dziecko w osiągnięciu dojrzałości szkolnej?
 • Rozwijanie funkcji wykonawczych jako kompetencji bazowych dla gotowości szkolnej.
 • Kompetencje dziecka do uczenia się matematyki.
 • Wspieranie dziecka w rozwijaniu umiejętności matematycznych
 • wyrównywanie braków w zakresie wiedzy, umiejętności z matematyki (rozwijanie orientacji przestrzennej i motoryki, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ćwiczenie myślenia, pamięci, uwagi i umiejętności matematycznych),
 • rozwijanie predyspozycji intelektualnych dzieci,
 • gry, zabawy i ćwiczenia rozwojowe dla ucznia z trudnościami matematycznymi
      zglos sie


UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. Wpłaty należy dokonać na konto: Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001
Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.
Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie -www.sklep.promykslonca.pl
 

Integracja Funkcji Wykonawczych

Termin :  19-21 kwietnia 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Miejsce:
Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław, ul. Swobodna 8a


O kursie:

Jak pokazują najnowsze badania z dziedziny neuropsychologii, poziom rozwoju funkcji wykonawczych ma większe znaczenie dla osiągnięć szkolnych dziecka niż poziom jego inteligencji czy też wyjściowe umiejętności czytania i liczenia. Funkcje wykonawcze są kluczowe dla rozwoju poznawczego, społecznego i psychicznego. To dzięki nim zachowanie człowieka staje się planowe, celowe, świadome i wybiórcze, zaś jego reakcje – elastyczne i kontrolowane.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych – nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem wykorzystującą nowoczesne narzędzie edukacyjno-terapeutyczne (podłogę multimedialną). Szkolenie odbywa się głównie w formie warsztatów. W części teoretycznej omawiane są podstawy naukowe metody Integracji Funkcji Wykonawczych. W części praktycznej uczestnicy uczą się, jak prowadzić zajęcia edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z założeniami programu, poznają pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania przebiegu terapii.

Cel: przygotowanie specjalistów do prowadzenia treningów funkcji wykonawczych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat z zakresu terapii Integracji Funkcji Wykonawczych.
Kurs uprawnia do prowadzenia terapii funkcji wykonawczych z wykorzystaniem interaktywnego Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych®

Liczba godzin: 22 (3 dni)

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci; specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach WWR; studenci psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych.

Wpisowe: 300zł


UWAGA! Cena obniżona- szkolenie dofinansowane!
Cena: 600zł (300zł wpisowego + 300zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

(standardowa cena:1200zł)


Program:

I DZIEŃ – 8 GODZ.  (GODZ. 9.00 – 16.00)

9.00– 12.15 (10.30-10.45 przerwa kawowa)

Interdyscyplinarna natura funkcji wykonawczych dr n. med. A. Pietraszkiewicz                                                                     
Mózgowa organizacja funkcji wykonawczych                                                                                 
Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka a kontrolująca funkcja uwagi.

12.15 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 - 14.00

Wprowadzenie do treningu Funkcji Wykonawczych – zagadnienia teoretyczne: B. Wacławowicz
·         Koncepcje funkcji wykonawczych
·         Związek funkcji wykonawczych z innymi procesami psychicznymi
- funkcje wykonawcze a uwaga
- funkcje wykonawcze a pamięć
- funkcje wykonawcze a intelekt
- funkcje wykonawcze a język
- funkcje wykonawcze a emocje

14.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 16.00

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych
•  Koncepcja i założenia programu


II DZIEŃ – 8 GODZ. (GODZ. 9.00 – 16.00)

9.00 – 13.45 (11.15-11.30 przerwa kawowa)
Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych: B. Wacławowicz
•   Metodyczna analiza programu/multimedialnych ćwiczeń z wykorzystaniem podłogi interaktywnej
•   Analiza przypadków

13.45 – 14.15 przerwa obiadowa
14.15 – 16.00
Ćwiczenia praktyczne – metodyka prowadzenia zajęć

III DZIEŃ – 6 GODZ. (GODZ. 9.00 – 14.00)
9.00 – 10.30
Ćwiczenia praktyczne – metodyka prowadzenia zajęć
10.30 – 10.45 przerwa kawowa
10.45 – 14.00 (12.15 – 12.30 przerwa kawowa)
Terapeutyczna wartość programu
•   Narzędzia diagnostyczne
•   Organizacja zajęć, planowanie terapii, stopniowanie trudności
•   Arkusz monitorowania

Prowadzący:

Dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz – pediatra; ceniony specjalista z zakresu wad i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Autorka programów szkoleniowych dla lekarzy i terapeutów. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnostyki metodą Vojty (jedna z trzech osób w Polsce), a także Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Kierownik studiów podyplomowych na kierunku „Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka”, realizowanych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Beata Wacławowicz -  terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog; terapeutka Metody Feuersteina IE z bogatym doświadczeniem w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca". Ekspert w projekcie innowacyjnym „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie" (obszary: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna; planowanie i monitorowanie działań edukacyjno-terapeutycznych). Kierownik studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z arteterapią na Uniwersytecie SWPS
 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Termin: 9-10 czerwca 2018 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: seminarium kierowane jest do wszystkich osób pracujących z dziećmi, które mają problemy z : dysleksją, dysgrafią, dysortografią,  dyspraksją, zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością w tym z ADHD, zaburzeniami koordynacji, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi, obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i  słuchowej i opóżnonym rozwojem mowy.
Prowadzenie: Aleksandra Skubel i Bogna Stępień-Błachowiak
Forma: seminarium
Liczba godzin: 14
Liczba miejsc: 20
Cena: 650 zł  (300zł wpisowego + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Wpisowe: 300 zł
Miejsce kursu: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).

Celem kursu jest nabycie umiejętności diagnozy i terapii odruchów pierwotnych, które przetrwały poza okres fizjologicznego występowania i zaburzają prawidłowe funkcjonowanie dziecka.

Program kursu:

·         Wprowadzenie do koncepcji opóźnienia neurorozwojowego

·         Omówienie odruchów pierwotnych

·         Omówienie zestawu testów przeznaczonych dla dzieci w wieku 4-7 lat

·         Omówienie zestawu testów dla dzieci powyżej 7,5 lat

·         Nauka 24 ćwiczeń integrujących do wykonywania w szkole

Uczestnicy otrzymują certyfikaty uprawniające do pracy tą metodą oraz materiały szkoleniowe. 

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji. 

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Języki obce i dysleksja

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

więcej >>>

 

Kinezjotaping w logopedii

Termin: 23-24 czerwca 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

więcej >>>

 

Kinezjotaping w okresie ciąży, okołoporodowym oraz ginekologii

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Kinezjotaping w pediatrii

Termin: 21-22 czerwca 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

więcej >>>

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Termin: Zjazd I 13-14 października 2018r., zjazd II 24-25 listopada 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Uwaga! Kurs 4-dniowy (II zjazdy weekendowe)

Adresaci: pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, nauczyciele szkół specjalnych i szkół integracyjnych, rodzice


Prowadzenie: mgr Ewa Cieślińska – logopeda, pedagog specjalny, specjalista alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, członek Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” ( w latach 2009-2011 wiceprezes Zarządu, w latach 2012-2014 członek komisji rewizyjnej), od 1997r. wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 116 i Gimnazjum nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym we Wrocławiu

Liczba godzin: 40
Wpisowe: 100 zł
Cena: 550zł (100zł wpisowego + 450zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Program:

1.       AAC – pojęcie, użytkownicy
2.        Kompetencje komunikacyjne, język, mowa
3.       Poziomy rozwoju komunikacji:
a.        etap przedsymboliczny
b.       etap symboliczny
4.       Kształtowanie się funkcji symbolicznej u dzieci
5.       Budowanie indywidualnego systemu AAC:
a.       diagnoza umiejętności porozumiewania się
b.      budowanie programów
c.       wyznaczanie celów terapeutycznych
6.      Systemy symboli /znaków – przegląd, omówienie
7.       Sposoby dostępu - strategie wyboru
8.       Pomoce komunikacyjne – przegląd
9.       Budowanie indywidualnego systemu komunikacji –manipulacja zmiennymi AAC
10.       AAC sposobem na aktywizowanie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niemówiących
11.       Model uczestnictwa
12.       Czytanie uczestniczące
13.       Paszport (folder) osobisty

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Kurs Instruktorski Masażu Shantala

Termin:  8-11.03.2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

więcej >>>

 

Logorytmika - od teorii do praktyki

Termin:  12-13 maja 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

 
Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i nauczyciele nauczania początkowego
Prowadzenie: Magdalena Paszkiewicz :  doświadczony surdologopeda i afazjolog, specjalista wczesnej logopedii klinicznej,polonistka. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu logopedii,wczesnej interwencji, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej. Obecnie prowadzi terapię idywidualną i grupową dzieci i młodzieży w PPP. Twórczyni i koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu.
Forma
: warsztaty
Liczba godzin:  15
Koszt: 450zł (100zł wpisowego + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

PROGRAM SZKOLENIA
Cel :
Nabycie umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z  dziećmi   z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu i języka.
Korzyści z udziału:
Nauczysz się stosować różne formy muzyki i ruchu w sesjach  grupowych, tj. zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki.
Nauczysz się konstruować zajęcia logorytmiczne.
Poznasz dobór i zastosowanie instrumentarium do sesji  logorytmicznych.

Tematyka:
1.Założenia teoretyczne, cele, zadania logorytmiki.
2.Wpływ muzyki na rozwój dziecka, wczesna stymulacja muzyczna.

3.Specyfika pracy  technikami logorytmicznymi z dziećmi o określonych zaburzeniach rozwoju mowy  i myślenia ( alalią, jąkaniem, z wadą słuchu, zaburzeniami słuchu fonologicznego, zaburzeniami  o podłożu lękowym, oligofazją, ORM-em )- zalecenia szczegółowe.

Struktura trreningu słuchowego.
Prezentacja ćwiczeń i warsztaty praktyczne obejmujące poszczególne grupy ćwiczeń:
 • z zakresu techniki ruchu,
 • percepcyjno-ruchowe,
 • rytmiczno-ruchowe,
 • słowno-ruchowe,
 • kształtowania prozodii mowy,
 • praksji dłoni,
 • koordynacji pracy artykulatorów.
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów .
Nie jest wymagana znajomość nut i gry na instrumencie.
Wymagany jest wygodny strój i dobry humor!


zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Metoda Dobrego Startu I stopnia

Termin: 5-6 marca 2018 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA 

więcej >>>

 

Metoda Dobrego Startu II stopnia

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Termin: 3-4 marca 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

więcej >>>

 

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci.

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Metodyka prowadzenia zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

Czas trwania: 5h lekcyjnych
Prowadzenie: Magda Bonowicz
Koszt: 190zł
Wpisowe: 100 zł


1. Założenia ogólne: definicja gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej
2. Metody i formy prowadzenia ćwiczeń
3. Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna:
- Dobór pozycji wyjściowych
- Dobór ćwiczeń
- Wykonywanie ćwiczeń
- Zadania prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej
4. Cele zajęć gimnastyki u dzieci w wieku przedszkolnym
5. Przybory i przyrządy
6. Układ treści w zestawach ćwiczeń- przykładowe konspekty
7. Wykorzystanie przykładów ćwiczeń w praktyce- cz. praktyczna


zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Terminy:

27 lutego - 1 marca 2018r. - rekrutacja zamknięta (komplet uczestników) !

2-4 marca 2018r. - rekrutacja zamknięta (komplet uczestników)

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kursy zaplanowane w III kwartale 2018r.

Adresaci: Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków rehabilitacyjnych, lekarze 
Prowadzenie: dr Marita Gehrke/ dr Sabine Nantke
Forma: Szkolenie
Ilość godzin: 26
Ilość miejsc: 30 
Wpisowe: 300 zł (płatna wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego)
Cena: 1100zł (300zł wpisowego oraz 800zł płatne nie później niż 4 tyg. przed szkoleniem)
Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest metodą diagnostyczną opracowaną w Kinderzentrum w Monachium,  opierającą się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Metodę tę stosuje się do oceny rozwoju dziecka w wieku od pierwszego miesiąca życia do sześciu lat, a w przypadku dzieci z deficytami – w określonych warunkach także później. Jest to prosta, krótka i łatwa do przeprowadzenia procedura testowa, która pozwala określić poziom rozwoju dziecka w wieku od 0 do 6 lat. Może być z powodzeniem wykorzystywana przez lekarzy pediatrów, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i tych specjalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i chcieliby w prosty i pewny sposób, przy użyciu niewielu przedmiotów testowych, sprawdzić, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo. W okresie pierwszych sześciu lat dziecko rozwija się w różnym tempie: stosownie do tego MFDR obejmuje trzy testy: 1. rok życia., 2.-3. rok życia oraz 3-6 lat. Dla większych grup dzieci szczególnie przydatne mogą okazać się badania przesiewowe (MFDR screening) dzieci w 2. i 3. roku życia. Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje część teoretyczną dotyczącą wszystkich części testu oraz część praktyczną, polegającą na pokazowych badaniach dzieci zgłoszonych na szkolenie.

Cel: Zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym, jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet podręczników do MFDR: 1. rok życia dziecka, 2.-3. rok życia dziecka, badania przesiewowe 2.-3. rok życia dziecka oraz 3-6 lat (wraz z arkuszami oceny).


program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Literatura:
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa I i II tom

Zestawy do diagnostyki >


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl


 

 

 

Nauka prawidłowej emisji głosu

TERMIN ZOSTANIE USTALONY PO ZEBRANIU GRUPY

więcej >>>

 

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny

Termin: 5 lipca 2018 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: studenci i terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami.
Prowadzenie: 
mgr Brzozowska – Misiewicz Ilona, wykładowca akademicki /UG, EUH-E, WSB, PWSNS, SWPS/, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii, właścicielka firmy PROVITA Brzozowska – Misiewicz Ilona
neurologopeda
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa
certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care
terapeuta metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg.B. Padovan, ukończony  I- IV moduł
terapeuta konduktywnej terapii manualnej Sanjo, ukończony  I-III moduł

Wpisowe: 100 zł
Cena: 350zł (100zł wpisowego + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Program:
 1. Powiązania pracy całego ciała z aparatem artykulacyjnym.
 2.  Formy stymulacji dotykowej
 3. Masaż logopedyczny.
 4. Połykanie, oddychanie – techniki stymulacji.
 5. Elementy wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o najnowsze koncepcje terapeutyczne.
 6. Problematyka karmienia.
 7. Zaburzenia karmienia.
 8. Praktyka własna.

Podczas szkolenia uczestnik zapoznany pozostaje z masażem logopedycznym , modyfikacją funkcjonowania kompleksu ustno – twarzowego, wybranymi aspektami neurorozwojowej stymulacji dzieci, praktycznymi przykładami ich rozwiązania.

Na zajęcia proszę zabrać ze sobą lalkę, koc, poduszeczkę, jogurt, banana, kabanosy, szpatułki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nawilżające.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl 

Niepowodzenia w nauce matematyki, diagnoza trudności, formy pomocy

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Pedagogika Marii Montessori

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

PNF Podstawowy

Terminy:

22-31 lipca 2018r. prowadzenie: Martina Schindler- rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: Fizjoterapeuci
Forma: kurs 
Ilość godzin: 100
Ilość miejsc: 16
Miejsce kursu: Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca", ul. Swobodna 8a; Wrocław

Cena: 2700 zł  ( wpisowe + 2400zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Wpisowe:
300 zł (płatne wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego)


Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation) powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott; jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu.

Cel: Wprowadzenie do koncepcji PNF, nauka technik i zasad głównych wzorców ruchowych, analiz biomechaniki i patomechaniki normalnego ruchu i chodu; program kursu obejmuje czterodniową pracę z pacjentem prowadzoną przez uczestników kursu przy superwizji instruktora prowadzącego

Uwagi: Kurs składa się z dwóch niezależnych części. Kurs prowadzi certyfikowany i akredytowany instruktor IPNFA (International PNF Association). Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.


program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Literatura z zakresu fijoterapii - zobacz>


Uwaga!

Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

PNF Rozwijający

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

PNF w Pediatrii

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs podstawowy.

Termin:

10-11 marca 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA


więcej >>>

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs rozwijający

Termin 9-10 czerwca 2018. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA 

więcej >>>

 

Psychomotoryka – II stopień

Termin: 19-20 maja 2018 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 590zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Psychomotoryka Empowermentu® Rola plastyczności mózgu (neuroplastyczność) w procesie uczenia się.

W psychomotoryce opieramy się na paradygmacie neuroplastyczności i samoorganizacji mózgu i uważamy, że efektywność procesów uczenia się koreluje ze zdolnościami neuroplastycznymi mózgu. Neuroplastyczność jest jedną z najważniejszych cech układu nerwowego. Jest ona podstawą nowoczesnej neurorehabilitacji.
Zrozumienie mechanizmów plastyczności mózgu ma ogromne znaczenie dla rozwoju skutecznych metod wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji.
Warunkiem  reorganizacji mózgu i wytworzenia nowych połączeń jest odpowiednie pobudzanie ich aktywności. Pobudzanie to zapewniają doświadczenia natury psychicznej i motorycznej, które każdy osobnik może przeprowadzać w procesie swojego rozwoju ontogenetycznego. Im bardziej różnorodne i bogate w treści są te doświadczenia, tym bardziej efektywne są uwarunkowania  neuronalnej reorganizacji. Proces ten działa również w drugą stronę – połączenia nieużywane z czasem mogą stać się nieaktywne, a mózg zaczyna je traktować jako zbędne i po pewnym czasie znikają one bez śladu.
Neuroplastyczność pokazuje, iż rozwój mózgu oraz wszelkich cech osobowościowych, psychicznych i intelektualno-kognitywnych nie jest zdeterminowana przez geny.
Wynika z tego, że psychomotoryczne wspomaganie rozwoju ma, poprzez swoją szeroką ofertę  przeprowadzania doświadczeń psychicznych i motorycznych, bezpośredni wpływ na rozwój mózgu i jego neuroplastyczności, a co za tym idzie, psychomotoryczne wspieranie rozwoju wpływa pozytywnie i bezpośrednio na rozwój osobowy człowieka. 

Dień pierwszy:
9.00-11.00
wykład „Rola plastyczności mózgu (neuroplastyczność) w procesie uczenia się.
11.30-16.00 przerwami.
Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki

Dień drugi:
9.00-16.00 z przerwami.
Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki w kontekscie pracy w ośrodeka rehabilitacji społecznej oraz referat.

Kurs całościowy Psychomotoryki składa się z V modułów dwudniowych – szczegółowe informacje -> KLIKNIJ TUTAJ

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Psychomotoryka – III stopień

Termin: 29-30 września 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 690zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Trzeci stopień kursu Psychomotoryki poświęcony będzie:                         
 • Komunikacji
  • Prowadzenie rozmów pedagogiczno-terapeutycznych.
  • Poradnictwo rodzin 
  • Praca systemowa
  • Praca interdyscyplinarna 
  • Superwizja
 • Zajęcia praktyczne Psychomotoryki Empowermentu


Psychomotoryka Empowermentu®
Śmiało przez życie.

W pracy therapeutyczno-pedagogicznej znajdujemy się często w sytuacji w której odnosimy wrażenie, że między ludźmi są ustawione bariery uniemożliwiające komunikację i poprzez to uniemożliwiające rozpoczęcie procesu pedagogicznego bądź terapeutycznego.

Profesjonalnie prowadzona komunikacja jest instrumentem, który usuwa bariery między człowiekiem a człowiekiem, aby zapewnić podstawę, na której możliwe są interakcje międzyludzkie prowadzące do pozytywnych zmian.

W czasie zajęć będziemy poznawać techniki komunikacyjne, które pozwalają usuwać „bariery” i otwierają drogę dla zmian terapeutycznych.

Superwizja to  fascynujący proces dawania i brania. Szczególnie jeśli jest to superwizja prowadzona w grupie.
Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji dla superwizanta, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z podopiecznymi, własnym reakcjom, obserwowaniem tego co w związku z tym dzieje się w relacji pedagogicznej, poradniczej, terapeutycznej itp..
Udział w superwizji to uczestniczenie w fascynującym i wzbogacającym procesie.
Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań.
Superwizja jest procesem poznawania siebie, przekraczającym obszar pełnionej roli zawodowej. Dzięki superwizji możemy wprowadzać istotne zmiany w sposobach pracy, a także dokonywać znaczących zmian we własnym życiu.       Bo przecież  bez głębokiej znajomości siebie nie tylko nie możemy być w naszym zawodzie profesjonalistami, ale także nie rozumiemy samych siebie, nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Warto zatem podjąć ryzyko otwarcia się na nowe informacje o sobie, które może dać superwizja.Dień pierwszy:

9.00-11.00 wykład „Śmiało przez życie”

11.30-16.00 zprzerwami.
 • Komunikacja.
 • Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki
Dień drugi:

9.00-16.00 z przerwami.
 • Komunikacja
 • Zajęcia praktyczne z Psychomotoryki 


Literatura:

Kurs całościowy Psychomotoryki składa się z V modułów dwudniowych – szczegółowe informacje -> KLIKNIJ TUTAJ

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Psychomotoryka – IV stopień

Termin: 20-21 października 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 690zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Stopień IV seminarium pogłębiające 2 dni:  
Opracowanie i wypróbowanie konkretnych idei i możliwości w celu tworzenia scenariuszy praktycznych zajęć psychomotorycznych.
Przygotowanie do egzaminu praktycznego na terapeutę Psychomotoryki.
Egzamin odbędzie się na stopniu V.


Psychomotoryka Empowermentu®
Śmiało przez życie.

W pracy therapeutyczno-pedagogicznej znajdujemy się często w sytuacji w której odnosimy wrażenie, że między ludźmi są ustawione bariery uniemożliwiające komunikację i poprzez to uniemożliwiające rozpoczęcie procesu pedagogicznego bądź terapeutycznego.

Profesjonalnie prowadzona komunikacja jest instrumentem, który usuwa bariery między człowiekiem a człowiekiem, aby zapewnić podstawę, na której możliwe są interakcje międzyludzkie prowadzące do pozytywnych zmian.

W czasie zajęć będziemy poznawać techniki komunikacyjne, które pozwalają usuwać „bariery” i otwierają drogę dla zmian terapeutycznych.

Superwizja to  fascynujący proces dawania i brania. Szczególnie jeśli jest to superwizja prowadzona w grupie.
Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji dla superwizanta, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z podopiecznymi, własnym reakcjom, obserwowaniem tego co w związku z tym dzieje się w relacji pedagogicznej, poradniczej, terapeutycznej itp..
Udział w superwizji to uczestniczenie w fascynującym i wzbogacającym procesie.
Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań.
Superwizja jest procesem poznawania siebie, przekraczającym obszar pełnionej roli zawodowej. Dzięki superwizji możemy wprowadzać istotne zmiany w sposobach pracy, a także dokonywać znaczących zmian we własnym życiu.       Bo przecież  bez głębokiej znajomości siebie nie tylko nie możemy być w naszym zawodzie profesjonalistami, ale także nie rozumiemy samych siebie, nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Warto zatem podjąć ryzyko otwarcia się na nowe informacje o sobie, które może dać superwizja.
Literatura:

Kurs całościowy Psychomotoryki składa się z V modułów dwudniowych – szczegółowe informacje -> KLIKNIJ TUTAJ

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Psychomotoryka – kurs podstawowy

Termin: 17-18 marca 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA 

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 590zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Psychomotoryka empowermentu
Metoda wspomagająca rozwój, skoncentrowana na dziecko i opierająca się na zasobach

Cel szkolenia - zapoznanie uczestników z metodą Psychomotoryki oraz jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce oraz terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z problemami w nauce, z zaburzeniami zachowania, z problemami rozwojowymi.
Szkolenie odbywać się będzie głównie w formie warsztatów. Zajęcia skoncentrowane będą na praktyce – tak, aby doświadczenia zdobyte na szkoleniu można bezpośrednio przenieść na teren swojej pracy z dziećmi.Wspomaganie rozwoju psychicznego i motorycznego staje się coraz bardziej kluczową kwestią wielu edukacyjnych i terapeutycznych obszarów pracy.

W krótkiej części teoretycznej uczestnicy otrzymają wgląd w podstawy naukowe Psychomotoryki.
W rozbudowanej części praktycznej uczestnicy zdobędą umiejętności pracy nad obszarami rozwojowymi w zakresie:
 • Kompetencji socjalnej.
 • Percepcji wzrokowo-ruchowej.
 • Schematu ciała, Imago ciała.
 • Konceptu własnej osoby.
 • Logicznego myślenia.
 • Oraz innych.

Uczestnicy otrzymują podwójne zaświadczenie w j. polskim oraz możliwość kontynuowania kształcenia w zakresie Psychomotoryki w Niemczech.
Osoby, które w ciągu 2 lat ukończą naukę z zakresu Psychomotoryki w Akademii Motopedagogiki i Psychomotoryki w Rednitzhembach otrzymają rabat w wys. 200 Euro.


Psychomotoryka Empowermentu (IPTW - Integratywne Pedagogiczno-Teraputyczne Wspieranie Rozwoju), jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości wspólnego działania dzieci i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka. Psychomotoryka Empowermentu zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się różne elementy pedagogiki sportu, wychowania rytmiczno-muzycznego, pedagogiki holistycznej, pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny oraz terapii ruchowej.
Zajęcia służą wspieraniu klienta w doświadczaniu otoczenia przedmiotowego i otoczenia podmiotowego za pomocą różnych zmysłów w bardziej zróżnicowany sposób, w orientowaniu się w nim i wchodzeniu z nim w adekwatną i społecznie akceptowaną interakcję. Wiedza którą uczestnicy w ten sposób zdobywają może być bezpośrednio wykorzystana w pracy prewencyjnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej. Szkolenie daje uczestnikom możliwość naukowo ugruntowanego poszerzenia kompetencji profesjonalnej w pracy pedagogiczno-terapeutycznej w kontekście aktualnych debat edukacyjnych i zmian społecznych, na przykład inkluzji. Dzięki unikalnej kombinacji podstaw teoretycznych, praktycznych bodźców i wskazówek oraz wymiany doświadczeń na temat transferu nabytej wiedzy w działalność zawodową szkolimy wysokiej klasy specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju psychicznego i motorycznego. Zdobycie tytułu Psychomotoryka odbywa się w zróżnicowanych modułach edukacyjnych. Moduły te następują po sobie i opierają się metodycznie i dydaktycznie na poprzednich tworząc koherentną całość.Szkolenia oparte są na uznanych podstawach naukowych i stwarzają fundament dla codziennej pracy pedagogiczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, ale także dla intensywnej pracy z rodzicami.

I DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Psychomotoryka – główne założenia i znaczenie psychomotoryki dla rozwoju dziecka.
2. Postrzeganie. Jak dzieci postrzegają świat→znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej (referat).
3. Zajęcia praktyczne. 
13:00 – 13:45 – przerwa obiadowa
13.45 -17.00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
• Zajęcia praktyczne.

II DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Perry projekt→ skuteczność psychomotoryki (referat).
2. Zajęcia praktyczne.
13:00 – 16:00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Główne kierunki psychomotoryki (referat).
2. Podsumowanie zajęć, pytania, rozdanie certyfikatów.

Kurs całościowy Psychomotoryki składa się z V modułów dwudniowych – szczegółowe informacje -> KLIKNIJ TUTAJ

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Psychomotoryka – V stopień

Termin: 17-18 listopada 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 690zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Egzamin praktyczny na terapeutę Psychomotoryki  

Stopień V Seminarium końcowe 2 dni:
Przygotowanie sekwencji egzaminacyjnych, oraz przeprowadzenie zajęć psychomotorycznych w dwu lub trzyosobowych grupach.
Refleksja egzaminów oraz całego cyklu kształceniowego.


Psychomotoryka Empowermentu®
Śmiało przez życie.

W pracy therapeutyczno-pedagogicznej znajdujemy się często w sytuacji w której odnosimy wrażenie, że między ludźmi są ustawione bariery uniemożliwiające komunikację i poprzez to uniemożliwiające rozpoczęcie procesu pedagogicznego bądź terapeutycznego.

Profesjonalnie prowadzona komunikacja jest instrumentem, który usuwa bariery między człowiekiem a człowiekiem, aby zapewnić podstawę, na której możliwe są interakcje międzyludzkie prowadzące do pozytywnych zmian.

W czasie zajęć będziemy poznawać techniki komunikacyjne, które pozwalają usuwać „bariery” i otwierają drogę dla zmian terapeutycznych.

Superwizja to  fascynujący proces dawania i brania. Szczególnie jeśli jest to superwizja prowadzona w grupie.
Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji dla superwizanta, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z podopiecznymi, własnym reakcjom, obserwowaniem tego co w związku z tym dzieje się w relacji pedagogicznej, poradniczej, terapeutycznej itp..
Udział w superwizji to uczestniczenie w fascynującym i wzbogacającym procesie.
Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań.
Superwizja jest procesem poznawania siebie, przekraczającym obszar pełnionej roli zawodowej. Dzięki superwizji możemy wprowadzać istotne zmiany w sposobach pracy, a także dokonywać znaczących zmian we własnym życiu.       Bo przecież  bez głębokiej znajomości siebie nie tylko nie możemy być w naszym zawodzie profesjonalistami, ale także nie rozumiemy samych siebie, nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Warto zatem podjąć ryzyko otwarcia się na nowe informacje o sobie, które może dać superwizja.
Literatura:

Kurs całościowy Psychomotoryki składa się z V modułów dwudniowych – szczegółowe informacje -> KLIKNIJ TUTAJ

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Rehabilitacja głosu i mowy u chorych po całkowitym usunięciu krtani

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej.

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Rysunek w diagnozie i terapii psychologicznej

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

więcej >>>

 

Stymulowanie komunikacji w autyzmie - od zabawy do dialogu.

Termin: 19-20 maja 2018. - rekrutacja otwarta -  WOLNE MIEJSCA


Koszt: 490zł (wpisowe - 100 zł, pozostała część kwoty - 390 płatna do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia). 

Prowadzenie:
 Renata Gołębiowska - neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie  oraz   w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i  jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą  funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii  jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji,  która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór  metody i zastosowanych technik.  

PROGRAM:
Dzień godz. 9-16
 1. Autyzm w klasyfikacji DSM V, nowe spojrzenie na autyzm
 2. Zaburzenia mowy w autyzmie i Zespole Aspergera
 3. Dynamiczny rozwój układu nerwowego
 4. Rozwój kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych u osób z ASD
 5. Ocena kompetencji komunikacyjnych w autyzmie-prezentacja narzędzi oraz materiału filmowego
II Dzień godz. 9-14
 1. Kiedy zaczyna się̨ rozwój komunikacji i jak zachęcać do wzajemności i wymiany w relacji- materiał filmowy i warsztat
 2. Program rozwoju komunikacji-ustalanie priorytetów
 3. Jak zmieniać komunikację z dzieckiem, aby była dynamicznaanaliza materiału filmowego i warsztat
 4. Metody stymulacji ekspresji językowej w autyzmie

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Termin: 21-22 kwietnia 2018 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

więcej >>>

 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - (kurs całościowy - siedmiomodułowy)

TERMINY SZKOLEŃ:

Kurs 2018/2019 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA
Zjazd I  1-4 marca 2018r. 
Zjazd II 13-15 kwiecień 2018r.
Zjazd III 1-3 czerwca 2018r.
Zjazd IV 15-18 września 2018r. 
Zjazd V 30 listopada - 02 grudnia 2018r.
Zjazd VI oraz VII w I połowie 2019r.Kurs 2017/2018r. - rekrutacja zamknięta!!!

Zjazd II 29.09-01.10.2017r.
Zjazd III 17-19.11.2017r.
Zjazd IV 8-11.02.2018r.
Zjazd V 6-8.04.2018r.
Zjazd VI 11-13.05.2018r.
Zjazd VII  15-17.06.2018r.
więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza

Termin: 16-18.04.2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID.
Dieta sensoryczna- najnowsza wersja masażu Wilbarger.
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii


Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). Przyjmujemy zgłoszenia na listę osób oczekujących (wymagane wpisowe).

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kursy organizowane w 2020r. - termin oczekiwaniana kurs to około 2 lata!!!
Lista osób oczekujących jest zarazem listą rezerwową na kursy zaplanowane w 2018r i 2019r.
Kwalifikacja na 2019r. będzie przeprowadzona pod koniec 2018r.
Przypominamy, że o kwalifikacji decyduje kolejność dokonywania wpłat wpisowego!

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia


Trwają zapisy na listę osób oczekujących - obecnie na liście znajduje się ok. 100osób.
Dla wszystkich osób obecnie zapisujących się  - realny czas kwalifikacji przypada na 2019r.

więcej >>>

 

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego

Termin: 4 lipca 2018 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: studenci, rodzice i początkujący terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami
Prowadzenie:

mgr Brzozowska – Misiewicz Ilona, wykładowca akademicki /UG, EUH-E, WSB, PWSNS, SWPS/, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii, właścicielka firmy PROVITA Brzozowska – Misiewicz Ilona
neurologopeda
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa
certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care
terapeuta metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg.B. Padovan, ukończony  I- IV moduł
terapeuta konduktywnej terapii manualnej Sanjo, ukończony  I-III moduł

Wpisowe: 100 zł
Cena: 350zł (100zł wpisowego + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).

Program obejmuje:

1. Podstawy anatomii i biomechaniki pracy kompleksu ustno – twarzowego.
2. Zagadnienia asymetrii aparatu artykulacyjnego i jej wpływu na artykulację.
3. Nieprawidłowości napięcia mięśniowego rzutujące na funkcje orofacjalne.
4. Zaburzenia sensoryczne kompleksu ustno – twarzowego – problematyka, terapia.
5. Torowanie prawidłowego wzorca połykania śliny.
6. Modyfikowanie nieprawidłowych wzorców oddechowych.
7. Podstawy problematyki związanej z prawidłowym wzorcem podaży pokarmów i płynów.
8. Praktyka własna.

Na szkolenia zapraszam z chusteczkami nawilżającymi, rękawiczkami, szpatułkami, zagęszczonym sokiem, łyżeczką i owocem – banan, jabłko. Obowiązuje strój swobodny.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

Termin: 7-8.04.2018 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA 

Adresaci: Psychologowie, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
Liczba godzin: 12
Liczba miejsc: 20
Wykładowca: Izabela Fajkowska
Cena: 490 zł  (wpisowe  + 390 zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Cel: zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki. Wdrożenie elementów terapii ręki do warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga

Proszę zaopatrzyć się w dres, ręcznik.

program1                zglos sie

UWAGA! 
Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
 
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl 
 

TIK w edukacji i terapii pedagogicznej

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). Przyjmujemy zgłoszenia na listę osób oczekujących (wymagane wpisowe).

więcej >>>

 

Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber

Rekrtuacja na kursy w roku 2018 została zakończona.
20-23.03.2018 - rekrtuacja zamknięta
24-27.03.2018 - rekrtuacja zamknięta
30.08-2.09.2018 - rekrtuacja zamknięta
3.09-6.09.2018 - rekrtuacja zamknięta


Trwają zapisy na listę osób oczekujących na następne organizowane szkolenia - na 2019r. Konkretne terminy na rok 2019 nie są jeszcze znane. 
Lista ta pełni także funkcję listy rezerwowej na zaplanowane już szkolenia.

więcej >>>

 

Trudne zachowania - pozytywne podejście

Termin 24-25 marca 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Koszt: 350zł (wpisowe - 100 zł, pozostała część kwoty - 250 płatna do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia). 

Prowadzenie:
 Renata Gołębiowska - neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie  oraz   w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i  jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą  funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii  jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji,  która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór  metody i zastosowanych technik.  


Proponowane  szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad zachowaniami trudnymi między innymi u osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym, ADHD. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli pedagogów, psychologów, rodziców i opiekunów.

Każde zachowanie trudne ma swoją przyczynę. Zrozumienie przyczyn i okoliczności pozwala skutecznie modelować zachowaniem dziecka poprzez stosownie pozytywnego podejścia. Pragniemy zmieniać zachowanie dziecka i jest to możliwe ! Jeśli nie chcesz czuć się bezradna/ bezradny spróbuj zastosować uniwersalny plan analizy i działań prowadzący do pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka. Po pierwsze: zmień perspektywę i podejście!

Program dwudniowego szkolenia.

Dzień I  9:00- 16:00
1.     Czym jest trudne zachowanie. Podstawy teoretyczne związane z teorią uczenia się.  
2.     Specyfika trudnych zachować u osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi  
3.     Obserwacja trudnych zachowań- analiza przyczyn i  uwarunkowań krok po kroku. Nowatorski model analizy.
4.     Postępowanie proaktywne i reaktywne bez kar – to się opłaca!

Dzień II  9:00 – 14:00
1.     Jak wpływać na  zachowanie- kilka spraw technicznych, metody i techniki
2.     Jak używać metod i technik, aby być autentycznym w działaniu?
3.     Warsztat: sytuacje i historie, między innymi  z praktyki uczestników, jak je rozwiązać ? Czy istnieje tylko jedno rozwiązanie?zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Twórcze metody pracy z dziećmi

Termin: 24-25 lutego 2018 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA 

więcej >>>

 

Usprawnianie ginekologiczno – położnicze w okresie okołoporodowym

Termin: 21-22 kwietnia 2018 r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Prowadzący: mgr Julia Roshko fizjoterapeuta, pielęgniarka, dr Agnieszka Ptak fizjoterapeuta.
Cena: 490 zł
Wpisowe: 100 zł

Kurs dla osób chcących prowadzić zajęcia w szkołach rodzenia.
Kurs dwudniowy. Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów oraz studentów w/w kierunków fizjoterapii od III roku studiów licencjackich, pielęgniarek,  położnych, doul.
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne w podstawowym zakresie uczestników do pracy z kobietą ciężarną, rodzącą i w okresie połogu oraz  do pracy z noworodkiem.
Zajęcia obejmują: wykłady, prezentacje, pracę w grupach, ćwiczenia w parach, dyskusję.
Na kurs należy przygotować wygodny strój sportowy.

Dzień pierwszy. Agnieszka Ptak/ Julia Roshko 8 godzin
1.      Zmiany biomechaniczne w obrębie narządu osiowego zachodzące w ciele kobiety w przebiegu ciąży.
2.      Zmiany hormonalne zachodzące w ciele kobiety w trakcie ciąży, porodu, połogu.
3.      Aktywność fizyczna w I, II, III trymestrze ciąży.
4.      Aktywność fizyczna podczas I i II okresu porodu
5.      Powrót do sprawności fizycznej po porodzie fizjologicznym.
6.      Ćwiczenia mięśni dna miednicy
7.      Pozycje wertykalne w przebiegu porodu aktywnego
8.      Aktywność oddechowa w trakcie porodu


Dzień drugi Agnieszka Ptak/ Julia Roshko 8 godzin

9.      Powikłania ginekologiczno-położnicze okresu okołoporodowego.
10.  Powrót do sprawności fizycznej po porodzie drogą cięcia cesarskiego.
11.  Masaż w ciąży i trakcie porodu.
12.  Niefarmakologiczne środki  łagodzenia bólu okołoporodowego.
13.  Pielęgnacja  i wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego noworodka.
14.  Pozycje wspomagające karmienie piersią.

90 min

1.      Wprowadzenie do tematu ppt
2.      Zmiany biomechaniczne w obrębie narządu osiowego zachodzące w ciele kobiety w przebiegu ciąży
3.      Zmiany hormonalne zachodzące w ciele kobiety w trakcie ciąży, porodu, połogu  
15 min Przerwa kawowa
90    min

1.      Aktywność fizyczna w I, II, III trymestrze ciąży.
2.      Ćwiczenia mięśni dna miednicy
45 min Przerwa obiadowa
90 min

 1. Aktywność fizyczna podczas I i II okresu porodu
 2. Pozycje wertykalne w przebiegu porodu aktywnego
 3. Aktywność oddechowa w trakcie porodu
15 min Przerwa kawowa
90 min 1.         Powrót do sprawności fizycznej po porodzie fizjologicznym w połogu, 6 tygodni po porodzie, 12 tygodni po porodzieDzień drugi.

90    min

1.      Powikłania ginekologiczno-położnicze okresu okołoporodowego. Usprawnianie fizjoterapeutyczne.
15 min

Przerwa kawowa
90 min

1.      Masaż w ciąży i trakcie porodu.

2.      Niefarmakologiczne środki  łagodzenia bólu okołoporodowego.

45 min

Przerwa obiadowa
90 min

1.      Powrót do sprawności fizycznej po porodzie drogą cięcia cesarskiego.
2.      Pozycje wspomagające karmienie piersią.

15 min

Przerwa kawowa
90 min

1.      Pielęgnacja  i wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego noworodka.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Usprawnianie w działaniu - dziecko niepełnosprawne w placówce edukacyjnej.

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). Przyjmujemy zgłoszenia na listę osób oczekujących (wymagane wpisowe).

więcej >>>

 

Warsztaty EEG Biofeedback

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). Przyjmujemy zgłoszenia na listę osób oczekujących (wymagane wpisowe).

 

więcej >>>

 

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty

Termin:  9-12 kwietnia 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

 

więcej >>>

 

Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

Termin: 27-28 października 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Prowadzenie: Anna Prożych
Czas trwania : 15 godzin
Koszt: 590zł
Wpisowe: 100 zł


sobota 9.00 -17.00
niedziela 9.00 -13.00

Szkolenie daje uprawnienie do: prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem elementów metody VT oraz układania programów terapeutycznych z wykorzystaniem MVT

Program szkolenia:
1. Historia powstania i założenia metody verbotonalnej
2. Zabawy fonacyjne z samogłoskami
3. Wywoływanie samogłosek w rytmie ciała w pozycji siedzącej i stojącej
4. Rytm muzyczny dla samogłosek
5. Wykorzystanie rytmu ciała dla wywołania wybranych spółgłosek
6. Rytm muzyczny dla wybranych spółgłosek
7.Powtórzenie i utrwalenie samogłosek i wybranych spółgłosek.

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). Przyjmujemy zgłoszenia na listę osób oczekujących (wymagane wpisowe).

Adresaci:
 Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów, terapeutów, położnych i przedstawicieli innych grup zawodowych pracujących z niemowlętami i małymi dziećmi. 
Prowadzenie: Dr n med. Sabine Nantke – pediatra, psychoterapeutka. Lekarz pediatra w Centrum Pediatrii Społecznej Friedrichshain, do 2009 roku Dyrektor Centrum ds. medycznych. Instruktorka IntraActPlus IBCLC, instruktorka terapii manualnej. Od 2009 roku prowadzi szkolenia i wykłady, w szczególności dotyczące wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.

Cena: 900 zł ( 300zł wpisowego + 600zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Wpisowe: 300 zł   
Miejsce szkolenia: NPKU "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 


Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
Diagnostyka, profilaktyka i terapia wg koncepcji IntraActPlus

Dzień 1:
Zaburzenia rozwoju, regulacji i tworzenia więzi w 1. roku życia
9.00-17.00
W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodyką oceny rozwoju, zachowania i interakcji dziecka w 1. roku życia na tle prawidłowego rozwoju niemowlęcia. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak identyfikować niepokojące objawy w rozwoju niemowlęcia i problemy w komunikacji między dzieckiem i rodzicami i jak sobie z nimi poradzić. Szkolenie obejmuje w szczególności następujące zakresy tematyczne:
·         indywidualne wsparcie dla rodziców z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i warunków w danej rodzinie w okresie ciąży, porodu i pierwszych miesięcy życia dziecka.
·         diagnostyka nieprawidłowości w zakresie regulacji (nadmierny płacz i niepokój, problemy ze snem i karmieniem),
·         tworzenie więzi między rodzicami i dzieckiem na różnych etapach pierwszego roku życia dziecka,
·         podstawy wsparcia terapeutycznego rodziców dzieci z zaburzeniami regulacji (nadmierny płacz, niepokój, problemy z karmieniem, zaburzenia snu)
·         uczenie się i zabawa w pierwszym roku życia

Dzień 2:
Zaburzenia sensomotoryczne i zaburzenia regulacji w 1. i 2. roku życia
9.00-17.00
Aż około jednej trzeciej dzieci wykazuje w przebiegu pierwszego roku życia zaburzenia sensomotoryczne, które mogą wpływać na zdolność samoregulacji, zdolność tworzenia więzi i zachowanie dziecka w różnych obszarach codziennego życia (pielęgnacja, karmienie, sen, zabawa). Mogą one prowadzić u dzieci do występowania długotrwałego niepokoju, napadów gwałtownego płaczu, jak również do zaburzeń snu i problemów z przyjmowaniem pokarmu. Ten blok tematyczny obejmuje następujący zakres:
·         jak rozpoznać, co jest normą, a co odchyleniem od normy? Kiedy terapia jest wskazana? Kiedy terapia jest konieczna?
·         jak wykorzystywać technikę wideo w diagnostyce i pracy z rodzicami w ramach koncepcji IntraActPlus?
·         jakie są możliwości fizjoterapii opartej na zasadach neurofizjologicznych oraz ergoterapii?

Dzień 3:
9.00-15.00 (bez przerwy obiadowej)
Wczesne objawy wskazujące na ADHD, autyzm i upośledzenie umysłowe
U dzieci, u których później diagnozuje się ADHD, zaburzenia z zakresu spektrum autyzmu lub zaburzenia rozwoju poznawczego, wiele objawów występuje już w okresie niemowlęcym. Wczesne rozpoznanie tych objawów jest ważne przede wszystkim dlatego, że:
·         odpowiednie działania terapeutyczne należy wdrożyć jak najwcześniej, aby zastosować odpowiednią stymulację w okresie największej plastyczności ośrodkowego układu nerwowego.
·         odpowiednie postępowanie w zakresie interakcji między rodzicami i dzieckiem pozwala ze względu na specyfikę rozwoju wczesnodziecięcego uniknąć lub zminimalizować wiele nieprawidłowości.
Na szkoleniu w formie filmów wideo prezentowane są przypadki dzieci w wieku 6, 12 i 24 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem:
·         prezentacji przypadków dzieci rozwijających się w kierunku ADHD, spektrum autyzmu i upośledzenia umysłowego
·         identyfikacji szczególnych cech typowych dla zaburzeń rozwojowych
·         podstaw i możliwości różnych koncepcji terapeutycznych w ramach pracy fizjoterapeuty, pedagoga i ergoterapeuty w wieku wczesnodziecięcym
·         współpracy z rodzicamizglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). Przyjmujemy zgłoszenia na listę osób oczekujących (wymagane wpisowe).

więcej >>>

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia II stopień

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). Przyjmujemy zgłoszenia na listę osób oczekujących (wymagane wpisowe).

więcej >>>

 

Zapobieganie agresji w przedszkolu

Termin: 19-20 maja 2018r. - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Prowadzenie: Maria Wojna
Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych
Koszt: 350zł
Wpisowe: 100 zł

Zakres tematyczny:

 • Gwałtowne emocje u dzieci: frustracja  -> złość ->agresja.
 • Źródła  agresji u dzieci.
 • Formy zachowań agresywnych.
 • Bezpośrednie przyczyny wywołujące zachowania agresywne.
 • Zapobieganie agresywnym zachowaniom.
 • Pomoc dla agresywnego dziecka.
 • Jak radzić sobie z agresywnym dzieckiem w przedszkolu?
 • Jak reagować na wybuch i zmniejszyć jego nasilenie?
 • Jak sobie radzić ze złością ze strony dziecka w stosunku do nas?
 • Współpraca z rodzicami w zakresie przeciwdziałania agresji u dzieci.

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga!

Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi

UWAGA! Otwarta rekrutacja (WOLNE MIEJSCA) na termin:

Zjazd A: 19-26.04.2018r.

Zjazd B: 30.06-04.07.2018r.

Zjazd C1 teoretyczny: 24-26.09.2018r.

Zjazd C2: 17-21.10.2018r.

Zjazd D- E w trakcie ustaleń

więcej >>>

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt,dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

Termin: rok 2019 - rekrutacja otwarta. O kwalifikacji na kurs decyduje komisja. O wynikach rekrutacji informujemy mailowo.

więcej >>>