Wrocław

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs rozwijający.

Termin na rok 2016 w trakcie ustalania.

więcej >>>

 

ADHD u dzieci - metody diagnozy i terapii

Termin zostanie ustalony po zebraniu sie grupy.

więcej >>>

 

Afazja - diagnoza i terapia

 Termin: 13-15 listopada 2015r. - rekrutacja zamknięta
 
 Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia.

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

Termin:

19-20 grudnia 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.)

Termin:

2
-3 kwietnia 2016r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł III) - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/

Termin:

11-12 czerwca 2016r. - rekrutacja otwarta 
 


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Terminy: 

I cz. 7-10.09.2015r. , 26-29.10.2015r., III cz. 1-4.12.2015r. - rekrutacja zamknieta
Koszt: 5950zł  (1000zł wpisowego+4900zł płatne do 4 tyg. przed kursem +50zł  akredytacja PTF)

I cz. 22-25.02.2016r. , II cz. 22-25.05.2016r. , III cz. 11-14.09.2016r. - rekrutacja otwarta
Koszt: 6250zł (1000zł wpisowego + 5200zł płatne do 4 tyg. przed kursem + 50zł akredytacja PTF)

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - MasterCourse

Termin: 4-5 grudnia 2015 - kurs odwołany!!!

Nowy termin kursu I lub II kwartał 2016r.

więcej >>>

 

Diagnostyka metodą Prechtla

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję kursu.
Przewidywany termin: I-II kwartał 2016r.
 
Adresaci: lekarze, fizjoterapeuci

Koszt:  3600zł (500zł wpisowego + 3100zł płatne do 4 tyg. przed kursem) 

Ilość uczestników: 36 osób

Prowadzenie: Dr Andrea Guzzetta

więcej >>>

 

Diagnostyka wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), dobór ćwiczeń, wskazania do gorsetowania i zabiegów operacyjnych

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2016r.
 


więcej >>>

 

Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii

Termin:

15-16 kwietnia 2016r. -
rekrutacja otwarta.  

więcej >>>

 

Diagnoza nauczycielska - rozpoznawanie trudności rozwojowych dzieci przedszkolnych - kurs podstawowy

Termin: 
21-22.10.2015r. - rekrutacja otwarta 

więcej >>>

 

Drama w terapii neurologopedycznej

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Adresaci:
logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, psychoterapeuci i nauczyciele nauczania początkowego
Prowadzenie: mgr Ewelina Kordiak – Gołębska
Forma: warsztaty
Liczba miejsc: 20 osób
Liczba godzin: 12
Koszt: 300zł ( 100zł wpisowego + 200zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Cel: Drama jest metodą opozycyjną w stosunku do tradycyjnego systemu edukacyjnego. Warsztaty mają charakter teoretyczno – praktyczny. Uczestnicy poznają techniki dramowe, nauczą się konstruować scenariusz dramy i sami będą mieli okazję wcielić się w różne role. Rolą dramy jest doświadczanie, tak bardzo istotne w terapii dzieci z zaburzeniami mowy, myślenia i zachowania. Dzięki treningowi dramy, pacjenci mają większe szanse na transfer umiejętności wypracowanych w zaciszu gabinetu i konfrontacją ich z codziennym życiem.
PROGRAM
I Dzień godz. 9-16
Wprowadzenie teoretyczne

-Drama – historia i definicje
-Muzyczne Psychomanipulacje - obrzęd szamański
-Audiosfera wyspecjalizowana
-Drama a działania parateatralne – różnice
- Drama a rozwój Teorii Umysłu
- Konstruowanie grupy w dramoterapii
- Budowa scenariusza
- Prezentacja materiału filmowego z zajęć grupowych

II Dzień godz. 9 -14
Zajęcia praktyczne (wygodny strój i obuwie)

- Elementy dramy
- Techniki dramowe
- Ćwiczenia dramoterapeutyczne w praktyce
zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 12,50. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A

Termin:

13-15 października 2016 - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część B

Termin: 13-15 listopada 2015 r. Rekrutacja otwarta.

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część C

Termin:

15-17.01.2016r. - rekrutacja otwarta

 

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 1

Termin w trakcie ustalania.

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 2

Termin w trakcie ustalania.

więcej >>>

 

Dysleksja a nauczanie języków obcych - drugi stopień wtajemniczenia

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

EEG-Biofeedback (I stopień)

Termin:

7-10 kwietnia 2016r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

EEG-Biofeedback (II stopień)

Termin:

7-10 kwietnia 2016r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Termin:

7-8 maja 2016r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Fascial Distortion Model (FDM) w pediatrii

Terminy szkoleń:
Zjazd I: 08-13.08.2015r. oraz zjazd II: 29.09.-02.10.2015r. Prowadzący: Robert Faryj, Frank Römer

więcej >>>

 

Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

TERMINY:

12- 13 marca 2016r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Języki obce i dysleksja

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

więcej >>>

 

Kinesiology Taping Podstawowy cz.1

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Kinezjotaping w logopedii

Termin : 15-16 grudnia 2015

więcej >>>

 

Kinezjotaping w pediatrii

Termin : 17-18 grudnia 2015


więcej >>>

 

Kurs Instruktorski Masażu Shantala

Termin:
14 - 17 sierpnia 2015r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Logorytmika w teorii i praktyce

Termin: 
23-24 stycznia 2016r. - rekrutacja otwarta

Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i nauczyciele nauczania początkowego
Prowadzenie: mgr Ewelina Kordiak – Gołębska
Forma: warsztaty
Liczba miejsc: 20 osób
Liczba godzin: 12
Cena: 350zł (100zł wpisowego + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Cel: Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnych sesji logorytmicznych. Poprzez połączenie słowa, ruchu i muzyki, logorytmika staje się inspirującym narzędziem wspomagającym terapię, będąc jednocześnie atrakcyjna dla małych podopiecznych. Uczestnicy nauczą się budować scenariusz zajęć logorytmicznych oraz uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu mechanizmów mózgowych człowieka odpowiedzialnych za koordynację, naśladowanie, pamięć ciała, wreszcie mowę. Zaprezentowany zostanie bogaty materiał filmowy z zajęć logorytmicznych z dziećmi w różnym wieku. Większość ćwiczeń jest autorskich, wykorzystywanych w terapii neurologopedycznej dzieci z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia.
PROGRAM

I Dzień godz. 9-16

Wprowadzenie teoretyczne

- Rys historyczny
- Założenia programowe logorytmiki
- Nuerolingwistyczne aspekty logorytmiki
- Psycholingwistyczne aspekty logorytmiki
- Treści i formy logorytmiki
- Znaczenie logorytmiki w terapii zaburzeń mowy i myślenia

Warsztat pracy terapeuty logorytmiki
- Etapy kształtowania prawidłowego modelu rytmu
-Trening słuchowy – dobór materiałów, pomocy (instrumentarium, materiał muzyczny)
- Specyfika pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia
- Logorytmika a praca z dziećmi z zaburzeniami słuchu fonologicznego

II Dzień godz. 9-14
Zajęcia praktyczne
- Budowa scenariusza zajęć
- Program i cele pracy – określanie potrzeb grupy
- Trening (ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu, ćwiczenia naprężająco – rozluźniające, ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi itd.)


OPIS:
Logorytmika to program ćwiczeń muzyczno – ruchowych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy i myślenia, z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami słuchu lub wzroku, ściśle podporządkowanych terapii logopedycznej, zwłaszcza korekcji elementów fonicznych wypowiedzi w obu płaszczyznach: segmentalnej i suprasegmentalnej. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z technikami logorytmicznymi i wdrożenie ich do pracy terapeutów. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie bogaty materiał muzyczny, który pozwala przeprowadzić grupowe zajęcia logorytmiczne bez ...konieczności bycia muzykiem.


Prowadząca:
Ewelina Kordiak – Gołębska : neurologopedka, pedagog specjalny, terapeutka zaburzeń mowy i myślenia, trener, polonistka, ekspert w mediach, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezes Logocentrum Wrocław
www.wroclawlogopeda.pl

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 12,50. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Metoda Dobrego Startu I stopnia

Terminy:

21-22 marca 2016r.
- rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Metoda Dobrego Startu II stopnia


Termin:

26-27.10.2016r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Termin: 

19-20 marca 2016r. - rekrutacja otwartawięcej >>>

 

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka

Termin w trakcie ustalania

więcej >>>

 

Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci.

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

TERMINY:

10-12 października 2015r. - rekrutacja zamknięta

13-15 października 2015r. - rekrutacja zamknięta


więcej >>>

 

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny

Termin: 18 sierpnia 2015 r.

Adresaci: studenci i terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami.
Prowadzenie: mgr Ilona Brzozowska – Misiewicz (neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa, certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care, certyfikowany międzynarodowy terapeuta metody Padovan w obrębie I modułu, terapeuta manualny Sanjo)
Wpisowe: 100 zł
Cena: 250zł (100zł wpisowego + 150zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Program:

1. Przygotowanie do pracy z ciałem pacjenta.
2. Masaż logopedyczny.
3. Modelowanie
4. Wybrane elementy stymulacji kompleksu ustno – twarzowego.
5. Połykanie – formy rozpoznawania zaburzeń i stymulacji
6. Opieka logopedyczna od poczęcia.
7. Elementy wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o najnowsze koncepcje terapeutyczne.
8. Problematyka karmienia. Zaburzenia karmienia.
9. Zachowania prelingwalne.
10. Praktyka własna.

Podczas szkolenia uczestnik zapoznany pozostaje z masażem logopedycznym , modyfikacją funkcjonowania kompleksu ustno – twarzowego, wybranymi aspektami neurorozwojowej stymulacji dzieci, praktycznymi przykładami ich rozwiązania.

Za zajęcia proszę zabrać ze sobą lakę, koc, poduszeczkę, jogurt, szpatułki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nawilżające.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 12,50. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl 

Neurorehabilitacja kończyny górnej

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

więcej >>>

 

Niepowodzenia w nauce matematyki, diagnoza trudności, formy pomocy

Termin w trakcie ustalania.

więcej >>>

 

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Termin:

3-5 lipca 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Pedagogika Marii Montessori

Termin:
I - II kwartał 2016r.

więcej >>>

 

PNF Podstawowy

Termin:

11-20 lutego 2016r. - rekrutacja otwarta (Martina Schindler)

Adresaci: Fizjoterapeuci
Prowadzenie:
Certyfikowani Instruktorzy IPNFA: Ewa Górna/Martina Schindler 

Forma: kurs 
Ilość godzin: 100
Ilość miejsc: 16
Miejsce kursu: Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca", ul. Swobodna 8a; Wrocław
Cena: 3100 zł
( wpisowe + 2800zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Wpisowe:
300 zł (płatne wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego)

Pozostała część kwoty płatna do 6 tyg. przed terminem szkolenia.

Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation) powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott; jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu.

Cel: Wprowadzenie do koncepcji PNF, nauka technik i zasad głównych wzorców ruchowych, analiz biomechaniki i patomechaniki normalnego ruchu i chodu; program kursu obejmuje czterodniową pracę z pacjentem prowadzoną przez uczestników kursu przy superwizji instruktora prowadzącego

Uwagi: Kurs składa się z dwóch niezależnych części. Kurs prowadzi certyfikowany i akredytowany instruktor IPNFA (International PNF Association). Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.


program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Literatura z zakresu fijoterapii - zobacz>


Uwaga!

Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 12,50.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

 

PNF Rozwijający

Termin:
30 marca - 03 kwietnia 2016r.
- rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

PNF w Pediatrii

Termin:
I zjazd 4-6 maja 2016r.
II zjazd
4-5 czerwca 2016r.  REKRUTACJA OTWARTA

więcej >>>

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs podstawowy.


Termin: 

21-22 listopada 2015r. - rekrutacja zamknięta

Trwają zapisy na kolejny termin szkolenia (II kwartał 2016r.)więcej >>>

 

Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Rekrutacja otwarta. 

więcej >>>

 

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją )

Termin: 23 października 2015 (9.00-14.00)

więcej >>>

 

Psychomotoryka – kurs podstawowy

Termin:

 5-6 grudnia 2015r. - rekrutacja zamknięta

6-7 lutego 2016r. - rekrutacja otwarta


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 590zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Psychomotoryka empowermentu
Metoda wspomagająca rozwój, skoncentrowana na dziecko i opierająca się na zasobach

Cel szkolenia - zapoznanie uczestników z metodą Psychomotoryki oraz jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce oraz terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z problemami w nauce, z zaburzeniami zachowania, z problemami rozwojowymi.
Szkolenie odbywać się będzie głównie w formie warsztatów. Zajęcia skoncentrowane będą na praktyce – tak, aby doświadczenia zdobyte na szkoleniu można bezpośrednio przenieść na teren swojej pracy z dziećmi.Wspomaganie rozwoju psychicznego i motorycznego staje się coraz bardziej kluczową kwestią wielu edukacyjnych i terapeutycznych obszarów pracy.

W krótkiej części teoretycznej uczestnicy otrzymają wgląd w podstawy naukowe Psychomotoryki.
W rozbudowanej części praktycznej uczestnicy zdobędą umiejętności pracy nad obszarami rozwojowymi w zakresie:
  • Kompetencji socjalnej.
  • Percepcji wzrokowo-ruchowej.
  • Schematu ciała, Imago ciała.
  • Konceptu własnej osoby.
  • Logicznego myślenia.
  • Oraz innych.

Uczestnicy otrzymują podwójne zaświadczenie w j. polskim oraz niemieckim oraz możliwość kontynuowania kształcenia w zakresie Psychomotoryki w Niemczech.
Osoby, które w ciągu 2 lat ukończą naukę z zakresu Psychomotoryki w Akademii Motopedagogiki i Psychomotoryki w Rednitzhembach otrzymają rabat w wys. 200 Euro.


Psychomotoryka Empowermentu (IPTW - Integratywne Pedagogiczno-Teraputyczne Wspieranie Rozwoju), jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości wspólnego działania dzieci i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka. Psychomotoryka Empowermentu zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się różne elementy pedagogiki sportu, wychowania rytmiczno-muzycznego, pedagogiki holistycznej, pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny oraz terapii ruchowej.
Zajęcia służą wspieraniu klienta w doświadczaniu otoczenia przedmiotowego i otoczenia podmiotowego za pomocą różnych zmysłów w bardziej zróżnicowany sposób, w orientowaniu się w nim i wchodzeniu z nim w adekwatną i społecznie akceptowaną interakcję. Wiedza którą uczestnicy w ten sposób zdobywają może być bezpośrednio wykorzystana w pracy prewencyjnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej. Szkolenie daje uczestnikom możliwość naukowo ugruntowanego poszerzenia kompetencji profesjonalnej w pracy pedagogiczno-terapeutycznej w kontekście aktualnych debat edukacyjnych i zmian społecznych, na przykład inkluzji. Dzięki unikalnej kombinacji podstaw teoretycznych, praktycznych bodźców i wskazówek oraz wymiany doświadczeń na temat transferu nabytej wiedzy w działalność zawodową szkolimy wysokiej klasy specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju psychicznego i motorycznego. Zdobycie tytułu Psychomotoryka odbywa się w zróżnicowanych modułach edukacyjnych. Moduły te następują po sobie i opierają się metodycznie i dydaktycznie na poprzednich tworząc koherentną całość.Szkolenia oparte są na uznanych podstawach naukowych i stwarzają fundament dla codziennej pracy pedagogiczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, ale także dla intensywnej pracy z rodzicami.

I DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Psychomotoryka – główne założenia i znaczenie psychomotoryki dla rozwoju dziecka.
2. Postrzeganie. Jak dzieci postrzegają świat→znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej (referat).
3. Zajęcia praktyczne. 
13:00 – 13:45 – przerwa obiadowa
13.45 -17.00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
• Zajęcia praktyczne.

II DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Perry projekt→ skuteczność psychomotoryki (referat).
2. Zajęcia praktyczne.
13:00 – 16:00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Główne kierunki psychomotoryki (referat).
2. Podsumowanie zajęć, pytania, rozdanie certyfikatów.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 12,50. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej.

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.więcej >>>

 

RSA Biofeedback

Termin:

23-24 stycznia 2016r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Rysunek w diagnozie i terapii psychologicznej

Termin:

24-25 października 2015r. - kurs odwołany!
Kolejna edycja kursu będzie zaplanowana w II kwartale 2016r.


Rekrutacja otwarta 

więcej >>>

 

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Termin: 22 października 2015 (14.00-19.00)

więcej >>>

 

System Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg dr Smiska I stopnia

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekrutacja otwarta. 

więcej >>>

 

Teoria umysłu - trening terapii dyskursywnej u osób cierpiących na autyzm

Termin:
20-21 lutego 2016r. - rekrutacja otwarta

Adresaci:
autystolodzy, logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy
Prowadzenie: mgr Ewelina Kordiak – Gołębska
Forma: warsztaty
Liczba miejsc: 30 osób
Liczba godzin: 12
Koszt: 300zł (100zł wpisowego + 200zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

CEL:
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowym deficytem rozwojowym w autyzmie, jakim jest brak Teorii Umysłu. Obok szeregu licznych dysfunkcji, to właśnie TU staje się podstawą w procesie rozwijania kompetencji językowych, komunikacyjnych, poznawczych i społecznych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktualnym stanem badań na temat autyzmu i Teorii Umysłu oraz z programem ćwiczeń rozwijających dyskurs i kompetencje komunikacyjne.

PROGRAM
I Dzień godz. 9-16

Wprowadzenie teoretyczne

- Autyzm w świetle najnowszych badań o mózgu
- Zaburzenia mowy na tle autyzmu – charakterystyka
- Teoria umysłu a funkcje językowe
- Komponenty teorii umysłu
- Mechanizmy mózgowe w rozwoju teorii umysłu
- Współczesne badania nad dyskursem

II Dzień godz. 9-14
Zajęcia praktyczne
- Prezentacja materiału filmowego (nagrania grupowe i indywidualne)
- Etapy terapii neurologopedycznej w autyzmie
- Ćwiczenia „wyciszające” echolalie
- Ćwiczenia rozwijające dyskurs u osób cierpiących na autyzm
- Konstruowanie sesji terapeutycznej w oparciu o trening dialogu

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 12,50. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl

 

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Termin:

14-15 grudnia 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - (kurs całościowy - sześciomodułowy)

TERMINY SZKOLEŃ:

Rekrutacja otwarta na kurs sześciomodułowy:
Zjazd IV 12-14.11.2015r.
Zjazd V  8-10.01.2016r.
Zjazd VI 4-6.03.2016r.


Kolejna odycja szkolenia:
Zjazd I 1-4.09.2016r.
Zjazd II 28-30.10.2016r.
Zjazd III 2-4.12.2016r.
Zjazd IV, V i VI w trakcie ustaleń (I-II kwartał 2017r.)

więcej >>>

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł V

TERMIN:

11-13 kwietnia 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł VI

Termin: 7-8 grudnia 2015. 

więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza


Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID.
Dieta sensoryczna- najnowsza wersja masażu Wilbarger.
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii

Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekrutacja otwarta.

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kurs (czas oczekiwania: ok. 2 lata).
Przypominamy, że o kwalifikacji decyduje kolejność dokonywania wpłat wpisowego!

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia

Termin: 15-29 listopada 2015 - rekrutacja zamknięta

Trwają zapisy na listę osób oczekujących - obecnie na liście znajduje się ok. 100osób.
Dla wszystkich osób obecnie zapisujących się  - realny czas kwalifikacji przypada na 2017r.

więcej >>>

 

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego

Termin: 19 sieprnia 2015 r.

Adresaci: studenci, rodzice i początkujący terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami
Prowadzenie: mgr Ilona Brzozowska – Misiewicz (neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa, certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care, certyfikowany międzynarodowy terapeuta metody Padovan w obrębie I modułu, terapeuta manualny Sanjo)
Wpisowe: 100 zł
Cena: 250zł (100zł wpisowego + 150zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).

Program obejmuje:

1. Podstawy anatomii i biomechaniki pracy kompleksu ustno – twarzowego.
2. Zagadnienia asymetrii aparatu artykulacyjnego i jej wpływu na artykulację.
3. Nieprawidłowości napięcia mięśniowego rzutujące na funkcje orofacjalne.
4. Zaburzenia sensoryczne kompleksu ustno – twarzowego – problematyka, terapia.
5. Torowanie prawidłowego wzorca połykania śliny.
6. Modyfikowanie nieprawidłowych wzorców oddechowych.
7. Podstawy problematyki związanej z prawidłowym wzorcem podaży pokarmów i płynów.
8. Praktyka własna.

Na szkolenia zapraszam z chusteczkami nawilżającymi, rękawiczkami, szpatułkami, zagęszczonym sokiem, łyżeczką i owocem – banan, jabłko. Obowiązuje strój swobodny.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 12,50. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Terapia manualna. Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu

Termin:

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy. 

Adresaci:
fizjoterapeuci (min. licencjat), lekarze
Prowadzenie: 
dr n. med. Marian Majchrzycki - fizjotreapeuta, terapeuta manualny
mgr Marcin Hoffmann D.O.– dyplomowany osteopata, fizjoterapeuta
mgr Włodzimierz Ciepała – osteopata, fizjoterapeuta
Forma: Kurs 
Ilość godzin:
125 (5 modułów po 25 godzin dydaktycznych)
Ilość miejsc:
26 
Cena
 przy zgłoszeniu na 5 modułów: 5500 zł (500zł wpisowego + 2500 zł płatne do 4 tyg. przed I modułem + 2500 zł płatne do 4 tyg przed III modułem)
Cena przy zgłoszeniu na 1 moduł: 1200 zł (300 zł wpisowego + 700 zł pratne do 4 tyg. przed rozpoczęciem szkolenia)
Wpisowe:
500 zł (płatne wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego)
Miejsce szkolenia:
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustwiczengo "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).

OD DIAGNOZY DO TERAPII – czyli czego nauczysz się na naszym kursie:
1.       Diagnostyka różnicowa wykluczająca:
a.       Dokładnego badania pacjenta i doboru właściwego sposobu terapii
b.      Jak zróżnicować dolegliwości wynikające z zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego od schorzenia  pochodzenia internistycznego
c.       Kiedy skierować pacjenta do innego specjalisty
2.       Diagnostyka palpacyjna kliniczna
a.       Umiejętności precyzyjnego wyszukiwania i różnicowania struktur anatomicznych ciała ludzkiego
b.      Oceny zaburzeń funkcjonalnych w obrębie: stawów, mięśni, powięzi oraz powiązania ich z objawami klinicznymi pacjenta
3.       Techniki mięśniowo-powięziowe
a.       Osteopatyczne techniki mobilizacji i manipulacji stawowych
b.      Mięśniowo - powięziowe
c.       Mobilizacje tkanek miękkich
d.      Techniki pozycyjnego rozluźniania
e.      Techniki odruchowe
4.       Przebieg leczenia
a.       Zastosowania odpowiednich procedur terapeutycznych (technik) w zależności od stanu klinicznego pacjenta.
b.       Rozróżniać, na których strukturach wykonywać zabieg w danym przypadku klinicznym. W jakim przypadku użyć odpowiednich technik : stawowych, mięśniowych, powięziowych czy drenujących.
c.       Skutecznie ale bezpiecznie poprowadzić terapię
d.      Rozłożyć w czasie proces terapii w oparciu o techniki leczenia manualnego w połączeniu z innymi metodami leczenia (fizykoterapia, kinezyterapia, farmakologia, etc.)
Na naszym kursie nauczysz się krok po kroku jak powinien przebiegać prawidłowy proces diagnostyki i leczenia pacjenta

Program ramowy
Na zakończenie kursu, po zdanym egzaminie klinicznym, uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Kurs posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Moduł I Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.
Moduł II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz. 1.
Moduł III Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.
Moduł IV Odcinek szyjny kręgosłupa. Neurologia kliniczna cz. 2. Kliniczne aspekty układu pokarmowego.
Moduł V Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek.

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:

1.    Diagnostyka różnicowa wykluczająca
Ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Znajomość diagnostyki sprawia, że terapeuta staje się bardziej świadomy i odpowiedzialny w leczeniu Pacjenta, poznaje swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Klasyfikuje Pacjenta do terapii manualnej podejmując decyzję czy powinien go leczyć i w jaki sposób lub skierować do innego specjalisty. Dzięki temu zdobywa się zaufanie u Pacjenta oraz wśród innych specjalistów ze środowiska medycznego. Zdobyte umiejętności wpływają na skuteczniejsze planowania i prowadzenia terapii.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna

Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych, ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych, co jest niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, co przekłada się na skuteczność leczenia.

3. Techniki manualne
Na kursie przedstawiona zostanie propozycja użycia technik manualnych, stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Dobór technik wynika z naszego doświadczenia, wieloletniej pracy z pacjentem oraz wiedzy zdobytej na licznych kursach i szkoleniach. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe

Przenoszenie napięć w ciele człowieka. Nauka globalnej obserwacji, oceny postawy
i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej.
Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć (sił) w ciele człowieka to umiejętność, która pozwoli na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne.

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności zbierania wywiadu, badania różnicowego, oceny funkcjonalnej oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentem.

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 12,50. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl
 

Terapia poznawczo-behawioralna depresji u starszych dzieci i młodzieży

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekruacja otwarta. 

więcej >>>

 

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci

Termin w trakcie ustalania

więcej >>>

 

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania u młodzieży

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekrutacja otwarta. 

więcej >>>

 

Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

Terminy:

12-13.03.2016r. - rekrutacja otwarta
wykładowca: Izabela Fajkowska


więcej >>>

 

Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber

Terminy szkoleń:

01-03 września 2015r. - rekrutacja zamknięta
04-06 września 2015r. - rekrutacja zamknięta
25-27 kwietnia 2016r. - rekrutacja zamknięta
28-30 kwietnia 2016r. - rekrutacja zamknięta

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na następne organizowane szkolenia.
Lista ta pełni także funkcję listy rezerwowej na zaplanowane już szkolenia.

więcej >>>

 

Twórcze metody pracy z dziećmi

Termin: 5-6 grudnia 2015 r.

więcej >>>

 

Usprawnianie w działaniu - dziecko niepełnosprawne w placówce edukacyjnej.

Termin zostanie ustalony po zebraniu sie grupy.

więcej >>>

 

Warsztaty EEG Biofeedback

Termin: 

31 stycznia 2016r. - rekrutacja otwarta 

 

więcej >>>

 

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerowego niemowląt wg Vojty

Termin na 2016 r. w trakcie ustalania.
 

więcej >>>

 

Wczesna interwencja

Termin:

1-4 sierpnia 2014r. - kurs odwołany!

Nowy termin w trakcie ustalania.


więcej >>>

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia

Termin: 18-20 sierpnia 2015r. - kurs odwołany!
Nowy termin w trakcie ustalania.


więcej >>>

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia II stopień

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi

Nowy termin: luty 2016

więcej >>>

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt,dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

Termin: styczeń 2016 r. - rekrutacja zamknięta. 

więcej >>>