Wrocław

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs rozwijający.

Termin:

28-29 listopada 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

ADHD u dzieci - metody diagnozy i terapii

Termin zostanie ustalony po zebraniu sie grupy.

więcej >>>

 

Afazja - diagnoza i terapia

 Termin: 9-11 listopada 2015r. - rekrutacja otwarta
 

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

Termin:

19-20 grudnia 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.)

Termin:

2
-3 kwietnia 2016r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł III) - pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG/

Termin:

11-12 czerwca 2016r. - rekrutacja otwarta 
 


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Terminy: 
I cz. 7-10.09.2015r. , 26-29.10.2015r., III cz. 1-4.12.2015r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - MasterCourse

Termin: grudzień 2015

więcej >>>

 

Diagnostyka metodą Prechtla

Termin:
 
3-6 listopada 2015r. - rekrutacja zamknięta (zapisy na listę rezerwową)

Adresaci: lekarze, fizjoterapeuci

Koszt:  3600zł (500zł wpisowego + 3100zł płatne do 4 tyg. przed kursem) 

Ilość uczestników: 35 osób

Prowadzenie: Dr Andrea Guzzetta

więcej >>>

 

Diagnostyka wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), dobór ćwiczeń, wskazania do gorsetowania i zabiegów operacyjnych

Termin: 07-08 listopada 2015 r.

więcej >>>

 

Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii

Termin:

15-16 kwietnia 2016r. -
rekrutacja otwarta.  

więcej >>>

 

Diagnoza nauczycielska - rozpoznawanie trudności rozwojowych dzieci przedszkolnych - kurs podstawowy

Termin: w trakcie ustalania 

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A

Termin: 24-26 lipca 2015

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część B

Termin: 13-15 listopada 2015 r. Rekrutacja otwarta.

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część C

Termin:

I kwartał 2015r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 1

Termin w trakcie ustalania.

więcej >>>

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - kurs pediatryczny - część 2

Termin:

10-13 stycznia 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Dysleksja a nauczanie języków obcych - drugi stopień wtajemniczenia

Termin 27-28.062015 r.

więcej >>>

 

EEG-Biofeedback (I stopień)

Termin:

29 maja - 02 czerwca 2015r. - rekrutacja zamknieta

23-27 października 2015r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

EEG-Biofeedback (II stopień)

Termin:

4-7 czerwca 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Termin:

Trwają zapisy na listę rezerwową na kolejny kurs.  

więcej >>>

 

Fascial Distortion Model (FDM) w pediatrii

Terminy szkoleń:
Zjazd I: 08-13.08.2015r. oraz zjazd II: 29.09.-02.10.2015r. Prowadzący: Robert Faryj, Frank Römer

więcej >>>

 

Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

TERMINY:

7-8 listopada 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Języki obce i dysleksja

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

więcej >>>

 

Kinesiology Taping Podstawowy cz.1

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Kinezjotaping w logopedii

Termin: 
8-9.06.2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Kinezjotaping w pediatrii

Termin: 
10-11.06.2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Kurs Instruktorski Masażu Shantala

Termin:
14 - 17 sierpnia 2015r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Metoda Dobrego Startu I stopnia

Terminy:

19-20 października 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Metoda Dobrego Startu II stopnia


Termin:

21-22.10.2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Termin: 

17-18.10.2015r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka

Termin w trakcie ustalania

więcej >>>

 

Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci.

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

TERMINY:

8-10 maja 2015r. - rekrutacja zamknięta

11-13 maja 2015r. - rekrutacja zamknięta

10-12 października 2015r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Neurorehabilitacja kończyny górnej

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

więcej >>>

 

Niepowodzenia w nauce matematyki, diagnoza trudności, formy pomocy

Termin w trakcie ustalania.

więcej >>>

 

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Termin:

3-5 lipca 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Pedagogika Marii Montessori

Termin:
I - II kwartał 2016r.

więcej >>>

 

PNF Podstawowy

Terminy szkoleń:

  • 25 maja - 3 czerwca 2015r.  prowadząca: Martina Schindler - rekrutacja otwarta

         1 wolne miejsce! prosimy potwierdzić pod nr tel. 71 795-09-50

  • Zjazd I: 2-7 sierpnia 2015r. oraz Zjazd II: 24-27 sierpnia 2015r. prowadząca: Ewa Górna - rekrutacja otwarta

         3 wolne miejsca! prosimy potwierdzić pod nr tel. 71 795-09-50

  • 11 - 20 września 2015r.  prowadząca: Martina Schindler - rekrutacja otwarta

        10 wolnych miejsc! prosimy potwierdzić pod nr tel. 71 795-09-50

 

więcej >>>

 

PNF Rozwijający

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

PNF w Pediatrii

Terminy:

Zjad I 6-8 stycznia 2015r. , Zjazd II 9-10 kwietnia 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs podstawowy.


Termin: 

21-22 listopada 2015r. - rekrutacja otwarta


więcej >>>

 

Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Rekrutacja otwarta. 

więcej >>>

 

Psychomotoryka – kurs podstawowy

Termin:

 5-6 grudnia 2015r. - rekrutacja otwarta


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 590zł (100zł wpisowego + 490zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Psychomotoryka empowermentu
Metoda wspomagająca rozwój, skoncentrowana na dziecko i opierająca się na zasobach

Cel szkolenia - zapoznanie uczestników z metodą Psychomotoryki oraz jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce oraz terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z problemami w nauce, z zaburzeniami zachowania, z problemami rozwojowymi.
Szkolenie odbywać się będzie głównie w formie warsztatów. Zajęcia skoncentrowane będą na praktyce – tak, aby doświadczenia zdobyte na szkoleniu można bezpośrednio przenieść na teren swojej pracy z dziećmi.Wspomaganie rozwoju psychicznego i motorycznego staje się coraz bardziej kluczową kwestią wielu edukacyjnych i terapeutycznych obszarów pracy.

W krótkiej części teoretycznej uczestnicy otrzymają wgląd w podstawy naukowe Psychomotoryki.
W rozbudowanej części praktycznej uczestnicy zdobędą umiejętności pracy nad obszarami rozwojowymi w zakresie:
  • Kompetencji socjalnej.
  • Percepcji wzrokowo-ruchowej.
  • Schematu ciała, Imago ciała.
  • Konceptu własnej osoby.
  • Logicznego myślenia.
  • Oraz innych.

Uczestnicy otrzymują podwójne zaświadczenie w j. polskim oraz niemieckim oraz możliwość kontynuowania kształcenia w zakresie Psychomotoryki w Niemczech.
Osoby, które w ciągu 2 lat ukończą naukę z zakresu Psychomotoryki w Akademii Motopedagogiki i Psychomotoryki w Rednitzhembach otrzymają rabat w wys. 200 Euro.


Psychomotoryka Empowermentu (IPTW - Integratywne Pedagogiczno-Teraputyczne Wspieranie Rozwoju), jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości wspólnego działania dzieci i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka. Psychomotoryka Empowermentu zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się różne elementy pedagogiki sportu, wychowania rytmiczno-muzycznego, pedagogiki holistycznej, pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny oraz terapii ruchowej.
Zajęcia służą wspieraniu klienta w doświadczaniu otoczenia przedmiotowego i otoczenia podmiotowego za pomocą różnych zmysłów w bardziej zróżnicowany sposób, w orientowaniu się w nim i wchodzeniu z nim w adekwatną i społecznie akceptowaną interakcję. Wiedza którą uczestnicy w ten sposób zdobywają może być bezpośrednio wykorzystana w pracy prewencyjnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej. Szkolenie daje uczestnikom możliwość naukowo ugruntowanego poszerzenia kompetencji profesjonalnej w pracy pedagogiczno-terapeutycznej w kontekście aktualnych debat edukacyjnych i zmian społecznych, na przykład inkluzji. Dzięki unikalnej kombinacji podstaw teoretycznych, praktycznych bodźców i wskazówek oraz wymiany doświadczeń na temat transferu nabytej wiedzy w działalność zawodową szkolimy wysokiej klasy specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju psychicznego i motorycznego. Zdobycie tytułu Psychomotoryka odbywa się w zróżnicowanych modułach edukacyjnych. Moduły te następują po sobie i opierają się metodycznie i dydaktycznie na poprzednich tworząc koherentną całość.Szkolenia oparte są na uznanych podstawach naukowych i stwarzają fundament dla codziennej pracy pedagogiczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, ale także dla intensywnej pracy z rodzicami.

I DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Psychomotoryka – główne założenia i znaczenie psychomotoryki dla rozwoju dziecka.
2. Postrzeganie. Jak dzieci postrzegają świat→znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej (referat).
3. Zajęcia praktyczne. 
13:00 – 13:45 – przerwa obiadowa
13.45 -17.00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
• Zajęcia praktyczne.

II DZIEŃ SZKOLENIA 

9:00 – 13:00 (11:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Perry projekt→ skuteczność psychomotoryki (referat).
2. Zajęcia praktyczne.
13:00 – 16:00 (15:00 – przerwa kawowa – 10 min)
1. Główne kierunki psychomotoryki (referat).
2. Podsumowanie zajęć, pytania, rozdanie certyfikatów.

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 12,50. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl
 

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej.

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.więcej >>>

 

RSA Biofeedback

Termin:

13-14 czerwca 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Rysunek w diagnozie i terapii psychologicznej

Termin:

23-24 maja 2015r. - rekrutacja otwarta

Rekrutacja otwarta 

więcej >>>

 

System Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej wg dr Smiska I stopnia

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekrutacja otwarta. 

więcej >>>

 

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Termin:

14-15 grudnia 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - (kurs całościowy - sześciomodułowy)

TERMINY SZKOLEŃ:

Rekrutacja otwarta na kurs sześciomodułowy:
Zjazd I 14-17.04.2015r.
Zjazd II  5-7.05.2015r.
Zjazd III 21-23.08.2015r.
Zjazd IV 12-14.11.2015r.
Zjazd V i VI w trakcie ustaleń

więcej >>>

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł V

TERMIN:

11-13 kwietnia 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa - Moduł VI

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza


Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID.
Dieta sensoryczna- najnowsza wersja masażu Wilbarger.
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii

Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekrutacja otwarta.

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kurs (czas oczekiwania: ok. 2 lata).
Przypominamy, że o kwalifikacji decyduje kolejność dokonywania wpłat wpisowego!

więcej >>>

 

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia

Termin: 15-29 listopada 2015 - rekrutacja zamknięta

Trwają zapisy na listę osób oczekujących - obecnie na liście znajduje się ok. 100osób.
Dla wszystkich osób obecnie zapisujących się  - realny czas kwalifikacji przypada na 2017r.

więcej >>>

 

Terapia manualna. Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu

Termin:
moduł I: 12-14.06.2015
moduł II: 28-30.08.2015
moduł III: 23-25.10.2015
moduł IV: w trakcie ustalania
moduł V: w trakcie ustalania

więcej >>>

 

Terapia poznawczo-behawioralna depresji u starszych dzieci i młodzieży

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekruacja otwarta. 

więcej >>>

 

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci

Termin w trakcie ustalania

więcej >>>

 

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania u młodzieży

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 
Rekrutacja otwarta. 

więcej >>>

 

Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się

Termin:

20-21.06.2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber

Terminy szkoleń:

24-26 kwietnia 2015r. - rekrutacja zamknięta
27-29 kwietnia 2015r. - rekrutacja zamknięta
01-03 września 2015r. - rekrutacja zamknięta
04-06 września 2015r. - rekrutacja zamknięta

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na następne organizowane szkolenia.
Lista ta pełni funkcję również listy rezerwowej na zaplanowane już szkolenia.

więcej >>>

 

Twórcze metody pracy z dziećmi

Termin: 5-6 grudnia 2015 r.

więcej >>>

 

Usprawnianie w działaniu - dziecko niepełnosprawne w placówce edukacyjnej.

Termin zostanie ustalony po zebraniu sie grupy.

więcej >>>

 

Warsztaty EEG Biofeedback

Termin w trakcie ustalania. 

więcej >>>

 

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerowego niemowląt wg Vojty

Termin:
21-24 września 2015r. - rekrutacja otwarta
 

więcej >>>

 

Wczesna interwencja

Termin:

1-4 sierpnia 2014r. - kurs odwołany!

Nowy termin w trakcie ustalania.


więcej >>>

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia

Termin: 18-20 sierpnia 2015r. - rekrutacja otwarta

więcej >>>

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia II stopień

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

więcej >>>

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi

Termin: 26.09 - 3.10.2015 r.  część A – rekrutacja otwarta 

więcej >>>

 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt,dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

Termin: styczeń 2014r. – rekrutacja zamknięta.  

więcej >>>