Razem w pełni sprawni

razem-dlaczegoRazem w pełni sprawni.
Dlaczego trzeba i jak można rozmawiać w szkole o niepełnosprawności. Książka podejmuje niezwykle ważną społecznie tematykę, dotyczącą kształtowania – począwszy od najmłodszych lat życia – prawidłowego obrazu osób z niepełnosprawnością oraz właściwych postaw wobec nich – akceptujących, pełnych otwartości i szacunku, pozwalających na budowanie świata bez barier, zgodnie z ideą integracji.


Istotną cechą tej publikacji jest zarówno skoncentrowanie na jednoznacznie sformułowanym temacie, jak i przedstawianie niepełnosprawności w jej różnorodnych kontekstach. Owa różnorodność tematyczna jest niezwykle cenna, szczególnie w sytuacji, gdy – zgodnie z zapowiedzią we wstępie – pozycję tę traktować jako zaproszenie do podejmowania konkretnych zadań wychowawczych promujących integrację oraz do dzielenia się swoimi doświadczeniami z zakresu tego zagadnienia.

Książka jest cennym poradnikiem dla licznej grupy czytelników – nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów i rodziców: zawiera wiele pomysłów pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, skłania do przemyśleń i zastanowienia się nad sytuacją osób z niepełnosprawnością i postawami wobec nich, inspiruje do formułowania własnych rozwiązań praktycznych.

dr hab., prof. APS Bernadeta Szczupał

Akademia Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie