Razem w pełni sprawni - album

razemRazem w pełni sprawni.
Album.Album jest owocem projektu „Razem w pełni Sprawni”. W ramach tego wydarzenia został ogłoszony i przeprowadzony konkurs artystyczny dotyczący tematu niepełnosprawności. Tematyka konkursu zmuszała młodych twórców do podjęcia wysiłku nie tylko artystycznego, ale też intelektualnego, polegającego na odnalezieniu treści i emocji w formie  obrazu, rysunku, fotografii, wiersza czy eseju. Zawarte w albumie prace pozwalają dostrzec takie właśnie próby twórczych zmagań.