Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Wystawa "Ty i ja"

kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej

Wystawa w ramach projektu „Dziecko z niepełnosprawnością w szkole/przedszkolu ogólnodostępnym – kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej”

Wystawa