Fundacja

Promyk słońcA

Wystawa "Ty i ja"

kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej

Wystawa w ramach projektu „Dziecko z niepełnosprawnością w szkole/przedszkolu ogólnodostępnym – kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej”

Ty-i-Ja-1
Zamknij Menu